Senaste analysen | 5 Sep 2023 | Nordic LEVEL Group

Bästa resultatet någonsin

  Fortsatt god tillväxt LEVEL växte 11% organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Aug 2023 | Nordic LEVEL Group

Analyskommentar - Fortsatt…

  Fortsatt god tillväxt LEVEL växte 11% organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Borde se marginaltrenden vända kommande…

  Fortsatt god tillväxt LEVEL växte 11% organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | Nordic LEVEL Group

Tror marginalerna kommer tillbaka under…

  Fortsatt god tillväxt LEVEL växte 11% organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Fortsatt förbättrad marginaltrend

  Fortsatt god tillväxt LEVEL växte 11% organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Nordic LEVEL Group

Halvvägs till målet efter förvärvet…

  Fortsatt god tillväxt LEVEL växte 11% organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsä…

  Fortsatt god tillväxt LEVEL växte 11% organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-09-05 Bästa resultatet någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-08 Analyskommentar - Fortsatt internationell expansion och nya avtal Visa Stäng
2023-05-30 Borde se marginaltrenden vända kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 May 2023 | Nordic LEVEL Group

Borde se marginaltrenden vända kommande kvartal

 

Fortsatt god tillväxt

LEVEL växte 11% organiskt i Q1 trots att Operations visade negativ organisk tillväxt då de fortsatte fokusera på helhetslösningar med högre marginaler. Avtalet med SL upphörde sista mars, men LEVEL har tecknat en rad nya avtal under kvartalet och vi bedömer att de kommer kunna ersätta hela den förlorade volymen, även om den organiska tillväxten kan komma under viss press kommande kvartal. Vi bedömer att den underliggande tillväxten kommer fortsätta ligga på 8-10% organiskt kommande år.

Marginalen fortsatt under press, men vi har goda förhoppningar om en snar vändning

EBITDA var fortsatt negativt under kvartalet, men vi bedömer att vi står inför en snar vändning i resultattrenden. Dels fortsätter bolaget implementera besparingsprogrammet som ska höja resultatet med 10-15 mkr och dels kommer det avslutade SL-avtalet samt de nya avtalen ge ett positivt resultatbidrag. Andelen koncerngemensamma projekt ökade kraftigt under kvartalet vilket är positivt.

 

Lägre bas ger lägre EBITDA

Technology förbättrade EBITDA y/y, men kom in något lägre än vad vi hade hoppats på. Delvis är det fortsatta kostnader för att bygga upp cybersäkerhetsverksamheten som tynger. Med en lägre bas sänker vi EBITDA med 3-4 mkr per år 2023e-2025e. Dessutom sänker vi vår genomsnittliga målmultipel från c. 10x till c. 8x för att reflektera den högre risken i marknaden och sänker därmed vårt motiverade värde till 2,3-2,5 kr (3,0-3,2 kr). Företrädesemissionen, som annonserades efter kvartalets utgång och som är garanterad till c. 80% borde underlätta för LEVEL att följa sin långsiktiga förvärvsplan, vilket vi ser som positivt.

 

2023-04-05 Tror marginalerna kommer tillbaka under 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Fortsatt förbättrad marginaltrend Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Halvvägs till målet efter förvärvet av IP Security Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Vi räknar med att marginalen fortsätter stärkas i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Återhämtning av resultatet kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Redan nu 450 mkr i omsättning i årstakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Förvärvet av LEVEL transformativt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Sep 2023 | Extrastämma 2023
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023