Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-05-24 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2024-05-24 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 24 May 2024 | Nordic LEVEL Group

Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2024-05-24

  • Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023 fastställdes.
  • Beslut om att behandla årets resultat om 871 000 kr i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.
  • Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
  • Beslut om omval av Samir Taha, Peter Borsos, Daniel Skalin, Thomas Lundin, David Berndt, Alexander Hultgren samt nyval av Lars Nilsson. 
  • Beslut om att styrelsearvoden ska utgå med 350 000 kr till styrelsens ordförande och 165 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.
  • Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för antal ledamöter.
  • Beslut om bemyndigande för bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.

 

2024-05-24 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Nordic Level Group: Intervju - Fortsatt stark marknad, guidance för 2024 och nya finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
2024-05-24 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport första kvartalet 2024, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-24 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Finansiell guidning 2024 - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-16 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group effektiviserar bolagsstrukturen - bygger gemensam organisation för tillväxt och ökad lönsamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-13 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Corepart, del av Nordic LEVEL Group, ingår samarbetsavtal med Retailtech för banbrytande säkerhetslösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-29 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, tecknar strategiskt ramavtal med ledande drivmedelskedja för säkerhetslösningar i obemannad handel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-26 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ,) - Årsredovisning 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-24 Nordic LEVEL Group Kallelse till årsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-24 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic Level Group uppdaterar sina finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-19 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group säkrar finansiering om ca 75 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-15 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group utser ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-09 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, ingår ramavtal med Direkten för säkerhetslösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-05 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Corepart AB, del av Nordic LEVEL Group, ingår samarbetsavtal för arbetsplatssäkerhet i logistiksektorn Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-26 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Nordic LEVEL Group - 4 minutes by Penser Pressreleaser Visa Stäng
2024-03-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: LEVEL Advisory tecknar ramavtal med Aros Bostad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-04 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Nordic LEVEL Group - Går in i 2024 i god form Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-29 Penser Access by Carnegie Penser Access by Carnegie: Intervju med Nordic Level - Carnegie Investment Bank - 29 feb 2024 Pressreleaser Visa Stäng
2024-02-28 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, och Observit AB (publ.), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-23 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Bokslutskommuniké 2023, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Technology avtalar brandskydd för datacenter till värde av ca 50 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB meddelar CFO Ann-Sofie Björklunds avgång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-10 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group har tecknat optionsavtal som ger rätt att förvärva del av Larmcentral Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-05 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB fullföljer försäljning av bevakningsverksamheten till BG Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB förstärker fokus på cybersäkerhet genom partnerskap med Leap Grid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-24 Penser Access Penser Access: Ljusnar framöver - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB avyttrar bevakningsverksamheten och renodlar sin verksamhet mot säkerhetsteknik och rådgivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-12 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tilldelas ramavtal inom kritisk infrastruktur i region Nord med ett beräknat värde om ca 150 MSEK under avtalsperioden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-09 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group stärker sin närvaro i norra Sverige genom etablering av kontor i Umeå och ett landsomfattande samarbetsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2023-09-27 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group levererar teknisk säkerhet som tjänst till Eltel Networks AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Penser Access Penser Access: Bästa resultatet någonsin - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group inleder samarbete med svensk internationell industrikoncern genom dotterbolaget Corepart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 Nordic LEVEL Group Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 Penser Access Penser Access: Intervju med Nordic Level Group - Erik Penser Bank - 31 augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-31 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Kvartalsrapport andra kvartalet 2023, Nordic LEVEL Group Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Penser Access Penser Access: Intervju med Nordic Level (Corepart) - Erik Penser Bank - 17 augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-15 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Emissionen registrerad och handel med BTU upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-04 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group fortsätter växa med tech-kund i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group tilldelas avtal för Nacka Forum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group offentliggör slutligt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Nordic LEVEL Group Nordic LEVEL Group AB: Nordic LEVEL Group offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Penser Access Penser Access: Borde se marginaltrenden vända kommande kvartal - Nordic LEVEL Group Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

27 May 2024 | Årligutdelning
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3