Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-29 Penser Access Penser Access: Visar prov på lönsamhetspotentialen i ett år av omställning - Candles Scandinavia Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 29 Nov 2023 | Candles Scandinavia

Penser Access: Visar prov på lönsamhetspotentialen i ett år av omställning – Candles Scandinavia

EBITDA-marginal på 16% i Q2 signalerar styrka
Nettoomsättningen sjönk med 6,7% till 73,1 mkr (78,3), vilket primärt drevs av verksamhetensomställningen till fullt fokus på private-label produktion av 100% hållbara doftljus och doftprodukter för hemmet. EBITDA ökade till 11,8 mkr från 5,5 mkr, vilket gav en EBITDA-marginal på 16% (7%). Vi ser marginalförbättringen som ett kvitto på att kostnadseffektiviseringar gett resultat och även en god indikation på bolagets lönsamhetspotential när alla kostnader är tagna för omställningen i slutet av april 2024. EBIT blev 6,6 mkr (5,0) och påverkades negativt av en valutatermin i kvartalet. Den finansiella situationen är god med en total likviditet på 55 mkr och bolaget flaggar tydligt för att inget nytt kapital är nödvändigt för den framtida organiska tillväxten.

Tydliga tillväxt- och lönsamhetsmål för den kommande treårsperioden
Candles annonserade nyligen att omsättningen minskar med 10–15% för det innevarande räkenskapsår till följd av omställningen till private-labelproduktion. Samtidigt upprepade bolaget tillväxtmålet på 30% per år för de kommande tre åren med ett tydligt mål om att nå en EBITDA-marginal på 15–17% inom samma tidsram. Bolaget poängterar att den nya kund-pipelinen är god och att ökningen av produktionskapaciteten med +500% eliminerar resterande flaskhalsar och säkerställer en stark tillväxt med god lönsamhet under en lång tid framöver. Enligt våra beräkningar har den befintliga och nya produktionskapaciteten tillsammans en potential att generera en omsättning på 1,2–1,3 mdkr per år vid ett kapacitetsutnyttjande på 80%.
 
Vi sänker motiverat värde till 39–41 kr (70–72)
Vi sänker våra omsättningsestimat med drygt 30% per år som en följd av bolagets guidning vad gäller omsättning för innevarande räkenskapsår. Detta får en negativ snöbollseffekt på våra EBIT-estimat med 90% för innevarande år, 66% 24/25e och 33% 25/26e. Vårt motiverade värde som bygger på en DCF-modell sjunker till 39–41 kr (70–72) som ett resultat av våra estimatjusteringar för prognosperioden. Samtidigt höjer vi vårt avkastningskrav till 14,0% (13,0%) för att justera för en högre småbolagsrabatt eftersom bolagets börsvärde understiger 500 mkr. För att uppnå vårt motiverade värde bör bolaget uppfylla följande tre faktorer; 1) en tillväxt på minst på 30% per år under den kommande treårsperioden med start 24/25e, 2) den nya produktionskapaciteten, +500%, och robotisering av hela produktionsprocessen måste vara på plats i mitten av 2024, och 3) vi måste se en kraftigt förbättrad lönsamhet under 24/25e och att bolaget når en EBITDA-marginal på 15–17% under 25/26.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 29-11-2023 kl. 08:31: https://docs.penser.se/research/5251-C/candleb281123.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/ 
 

2023-11-29 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv2 2023/2024: Håller uppe lönsamheten trots lägre intäkter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-27 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 27 november 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-27 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-okt 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Carlsquare Carlsquare: Mrkt BUZZ Candles Scandinavia: Nya EBITDA-mål på mellan 15 och 17% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Candles Scandinavia Candles Scandinavia justerar och förtydligar sina finansiella mål till följd av den nya strategin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 Candles Scandinavia Kommuniké från årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-30 Carlsquare Carlsquare: Analys Candles Scandinavia Kv1 2023/24: Ett kvartal präglat av försiktigare kundinköp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 28 augusti 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-29 Penser Access Penser Access: Tar marknadsandelar i en utmanande omvärld - Candles Scandinavia Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-28 Carlsquare Carlsquare: Candles Scandinavia: VD intervjuas om rapporten för kv1 2023/2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj-juli 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-21 Candles Scandinavia Candles Scandinavia erhåller sin första order på produkten doftspray från en ny europeisk kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-31 Candles Scandinavia Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) Årsredovisning maj 2022-april 2023 publicerad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Candles Scandinavia Candles Scandinavia (Publ.) erhåller order från ny kund i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) återbetalar konvertibellån i sin helhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Fortsätter renodlingen med god tillväxt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Carlsquare Carlsquare: TA Candles: Tilltagande momentum vid stöd talar för brott på uppsidan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Penser Access Penser Access: Accelererar utbyggnaden av produktionskapaciteten - Candles Scandinavia Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-13 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv4 22/23: Robotiserad produktion bör ge ökad lönsamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 12 juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Carlsquare Carlsquare: Candles Scandinavia: Intervju om Q4-rapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) Operationell uppdatering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2022-april 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) beställer ytterligare komplett produktionslina för doftljus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-07 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) investerar i ytterligare 11st automationsrobotar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) investerar i komplett produktionslina för rumsdofter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) investerar i robotautomation för effektivare produktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (Publ) etablerar säljorganisation i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Candles Scandinavia Candles Scandinavia (Publ.) erhåller order från Tysk kund efter satsning på internationalisering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB (publ.) genomför förändringar i ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Candles Scandinavia Candles Scandinavia lanserar nya produkten doftspray Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Candles Scandinavia Candles Scandinavia avyttrar sin andel av dotterbolaget Leyonore AB, fortsätter som kund till bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Rätt strategisk riktning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - 1 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Penser Access Penser Access: Renodlar verksamheten och fokuserar på hållbar tillväxt - Candles Scandinavia Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-27 Candles Scandinavia Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2022- jan 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - January 13th 2023 Analyser Visa Stäng
2023-01-11 Penser Access Penser Access: Nyckeln fortsätter vara kapacitetstillväxten - Candles Scandinavia Analyser Visa Stäng
2023-01-09 Candles Scandinavia Candles Scandinavia genomför organisationsförändring samt renodlar verksamheten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Penser Access Penser Access: Analyst Presentation of Candles Scandinavia - Erik Penser Bank - December 21st 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-05 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Candles Scandinavia: Tillväxten fortsätter – med lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024