Datum Titel Alternativ
2024-02-27 Grunden återställd för långsiktig tillväxt och lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Visar prov på lönsamhetspotentialen i ett år av omställning Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Analyskommentar - Flaggar för fallande omsättning och justerar finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Tar marknadsandelar i en utmanande omvärld Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Accelererar utbyggnaden av produktionskapaciteten Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Renodlar verksamheten och fokuserar på hållbar tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Nyckeln fortsätter vara kapacitetstillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Fortsatt kraftig tillväxt och expanderande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Accelererar tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Investeringar och effektiviseringar slår igenom Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Plattan i botten! Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Ökad produktionseffektivitet och kostnadsbesparingar Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Positionerad för stark uthållig tillväxt och lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Analyskommentar - Slår försäljningsrekord i mars månad, +71% yr/yr Visa Stäng
2022-03-24 Fortsatt kraftig organisk tillväxt cementerad Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-02 Urstark organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-31 Lysande hållbar tillväxt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1
2 Sep 2024 | Årsstämma 2024
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q2
25 Feb 2025 | Kvartalsrapport 2025-Q3
10 Jun 2025 | Bokslutskommuniké 2025