Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Jul 2022 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

I syfte att kassaflödesmässigt säkra sociala avgifter i anledning av LTI 2019/2022, har års-stämman 2022 bemyndigat Beijer Electronics Groups styrelse att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. I enlighet med tidigare lämnad information så har Beijer Electronics Group under perioden 27 maj till 14 juni 2022 överlåtit 7 420 stamaktier i detta syfte.

Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen idag beslutat att överlåta kvarstående 9 099 stamaktier i eget innehav på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse ska ske under perioden 15 juli till 26 september 2022 till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Överlåtelserna kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group uppgår till 29 051 688, varav 28 837 427 stamaktier och 214 261 C-aktier, motsvarande totalt 28 858 853,10 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 9 099 egna stamaktier och 214 261 egna C-aktier, avsedda för pågående incitamentsprogram.

    

2022-07-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has resolved to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-June 2022: A strong quarter with order intake, sales and earnings at record levels Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2022: Starkt kvartal med orderingång, försäljning och resultat på rekordnivåer Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari−juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of interim report Jan-June 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group has concluded transfer of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB's Annual Report 2021 now available in English-Language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group presenterar på Redeye Investor AW - Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2022: Order intake at new record level, earnings improvement continues Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2022: Orderingång på ny rekordnivå och fortsatt resultatförbättring Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari−mars 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of interim report Jan-March 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Electronics Group Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Electronics Group Notice of the AGM of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Beijer Electronics Group Årsredovisning 2021 för Beijer Electronics Group AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Financial Statement 2021: Record order intake and sales Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Bokslutskommuniké 2021: Rekord i orderingång och försäljning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Financial Statement 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Beijer Electronics Group Jenny Sjödahl is appointed President and CEO of Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-13 Beijer Electronics Group Jenny Sjödahl utses till VD och koncernchef i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Nomination Committee Board Proposals for 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Valberedningens förslag till styrelse för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB (publ) flyttar upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB (publ) moves up to Nasdaq Stockholm Mid Cap segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Beijer Electronics Group Change of operating segment reporting in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB genomför förändring i rörelsesegmentsrapporteringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-september 2021: Väsentlig resultatförbättring driven av fortsatt god efterfrågan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-September 2021: Substantial earnings improvement driven by continued good demand Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-september 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report Jan-Sept 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Nomination Committee Appointed in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group signerar större avtal genom affärsenheten Westermo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's business entity Westermo wins multi-million Euro contract Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to sell own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2021: Stort lyft i orderingången ger stabil bas för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-June 2021: Big boost to order intake sets a stable base for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-June 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group has concluded transfer of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB's Annual Report 2020 now available in English-Language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2021: God orderingång bäddar för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2021: Good order intake paves the way for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-March 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Beijer Electronics Group Årsredovisning 2020 för Beijer Electronics Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Notice Convening the AGM of Beijer Electronics Group (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group förvärvar det tyska bolaget ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group acquires the German company ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Nomination Committee Board Proposals for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Valberedningens förslag till styrelse för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i efterfrågan ger förutsättningar för bättre utfall 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Financial Statement 2020: Demand recovery creates potential for better performance in 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Financial Statement 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3