Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 12 Jun 2020 | Optifreeze

Stärkt balansäkning och nya estimat

Vi bedömer att OptiFreeze minst kan uppnå de uppsatta målen om 30 sålda maskiner 2020 – 2022. Vi bedömer även att bolaget har en hög prissättningsförmåga och kan generera högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2020 | Optifreeze

Ett kvartal utan överraskningar

Intäkterna för Q’1 uppgick till 700 tkr och bestod huvudsakligen av aktiverade utgifter. Intäkterna var därmed i linje med våra estimat om 761 tkr. Rörelseresultatet uppgick till – 2,3 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Mar 2020 | Optifreeze

Nya försäljningsmål men uppskjutna…

OptiFreeze meddelar att bolaget har uppdaterat sina försäljningsmål för den kommande treårsperioden. Tidigare mål var 10 sålda maskiner 2020-2022, nu är målen 30 sålda maskiner för samma period. OptiFreeze indikerar…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2020 | Optifreeze

Mot ett händelserikt 2020

Försäljningen under kvartalet uppgick till 1,13 mkr och OptiFreeze har en fortsatt god kostnadskontroll. Utvärderingarna av OptiFlower och OptiDry fortskrider och påvisar goda resultat, och vi väntar oss flera besked…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2019 | Optifreeze

Verifieringsperiod för optiFlower

Optifreeze rapporterar ett kvartal utan några större överraskningar. Merparterna av intäkterna är fortsatt aktiverat arbete samtidigt som kostnadsbasen är fortsatt god. Under kvartalet har ännu ett stort steg tagits mot…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2019 | Optifreeze

På väg att bli en ny industriell…

Vi inleder bevakning av cleantech-bolaget OptiFreeze och ser ett motiverat värde per aktie på 30-32 kr. Optifreeze patenterade teknologi används för att förhöja kvalitén på varor från växt- och matindustrin,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-06-12 Stärkt balansäkning och nya estimat Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Jun 2020 | Optifreeze

Stärkt balansäkning och nya estimat

Vi bedömer att OptiFreeze minst kan uppnå de uppsatta målen om 30 sålda maskiner 2020 – 2022. Vi bedömer även att bolaget har en hög prissättningsförmåga och kan generera högre royaltyintäkter än vad vi tidigare räknat med. Med anledning av det höjer vi intäktsestimaten. För 2021 gör vi bedömningen att bolaget kan generera försäljning om 57 mkr (28 mkr) och för 2022 134 mkr (76 mkr). OptiFreeze riktade nyemission tillförde bolaget ca 25 mkr och medför att bolaget står väl förberett för att hantera en kommande kommersialiseringsfas.

Vi ser att de ökade royaltyintäkterna stärker marginalerna och räknar med en EBIT-marginal om 28 % 2021 (19,2 %). Vår DCF-modell indikerar ett värde om 37 – 39 kr per aktie (29 – 31) kr. Vi ser hög potential till hög risk.

Mot kommersialisering med stark balansräkning

OptiFreeze fortsätter resan mot kommersialisering för OptiCept. Vi bedömer att bolaget klarat Covidpandemin relativt väl, och genom en emission har man säkrat ca 25 mkr vilket stärker den !nansiella
positionen. OptiFreeze har kommunicerat att pandemin medför vissa senareläggningar primärt inom
tillämpningsområdet sticklingar, men inom snittblommor bedömer vi att verksamheten fortskrider
planenligt.

Annorlunda intäktsstruktur motiverar högre värde

Vi bedömer att OptiFlower kan generera royalties i större utsträckning än vi tidigare bedömt. Vi bedömer att
&era delar av distributionskedjan ser stort värde Cept-tekniken, samtidigt som industrin i stor utsträckning
använder royaltybaserade kostnadsstrukturer. Vi justerar därmed upp våra totala intäktsestimat, samt
andelen intäkter från royalties

Kraftig tillväxt och marginalexpansion

En större andel återkommande intäkter medför högre marginaler för estimatperioden 2020 – 2022. Vår DCFmodell indikerar ett motiverat värde i spannet 37 – 39 kr (29 – 31 kr), vilket medför att vi ser hög potential,
men till hög risk. Till potentiella triggers i närtid hör framgångar inom förhandlingar med potentiella kunder

2020-05-06 Ett kvartal utan överraskningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Nya försäljningsmål men uppskjutna intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Mot ett händelserikt 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Verifieringsperiod för optiFlower Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-07 På väg att bli en ny industriell standard Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
18 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner