Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Midway Holding

Fortsatt starkt momentum

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med…

  fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Midway fortsatte visa gott momentum i kvartalet – den organiska tillväxten var 37%. Efterfrågan är stark på samtliga marknader men särskilt stark…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Gör förvärv i…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | Midway Holding

Arbetet de senaste åren börjar ge…

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Midway Holding

Mer positiva i sina uttalanden

  Accelererande organiskt tillväxt… Efterfrågan ökade tydligt för merparten av Midways bolag i Q4. Även om Q4’20 var svagt är det positivt att den organiska tillväxten accelererade från 11% i…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Nov 2021 | Midway Holding

Vertemax driver tillväxten

  Fortsatt återhämtning i Q3… Q3 var överlag positivt – bolaget ser marknaderna successivt öppna upp sig. Organisk tillväxt var 11% medan förvärv bidrog med 35 procentenheter. Det positivare sentimentet…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2021 | Midway Holding

Bra Q2, men inte så stark som det fö…

  Stark återhämtning i Q2… Midway rapporterade organisk tillväxt på 43% och försäljningen var 18% bättre än EPBs förväntningar. Enligt bolaget var påverkan på pandemin på Q2’20 ca. 55-60 mkr…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-18 Fortsatt starkt momentum Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Visa Stäng
2022-06-23 Analyskommentar - Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Visa Stäng
2022-05-02 Arbetet de senaste åren börjar ge frukt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Mer positiva i sina uttalanden Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Vertemax driver tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Bra Q2, men inte så stark som det först verkade Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Återhämtning runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Når högre höjder Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 3 Mar 2021 | Midway Holding

Når högre höjder

 

HAKI förvärvar Vertemax

Midway annonserade igår att man genom HAKI förvärvar brittiska Vertemax – en specialist på produkter för säkert arbete på hög höjd. Bolaget har 35 anställda, verksamhet i tre länder och erbjuder en portfölj av i huvudsak egenutvecklade produkter som levereras i form av lösningar med hög grad av service och rådgivning. Därför bedömer vi att förvärvet är i helt rätt strategisk riktning.

Betydande positiv påverkan på intjäningen

Vertemax omsatte 180 mkr under 2020 (vs HAKI:s 343 mkr) och har vuxit snabbt de senaste åren. Genomsnittlig EBIT 2019-2020 var 38 mkr (vs HAKI:s 34 mkr), vilket betyder att marginalen är väsentligt bättre än HAKI:s. Köpeskillingen är maximalt ~258 mkr (varav ~70 är tilläggsköpeskilling) och finansieras med befintliga kreditfaciliteter. Midway uppskattar att förvärvet har en positiv EPS-påverkan på ~1 kr.

Motiverat värde höjs

Vi inkorporerar Vertemax i våra prognoser, vilket betyder en höjning av omsättningen med i snitt 26% för 2021-2024 och EPS med hela 65%. Med anledning av detta höjs motiverat värde till 27,5-28,5 kr (17,5-18,5). Risknivån justeras också uppåt från Låg till Medelhög, eftersom nettoskulden ökar betydligt genom förvärvet – till drygt 2x EBITDA 2022e – och någon vändning i konjunkturen för HAKI har ännu inte materialiserats.

2021-02-08 Svagare än väntat för Safe Access Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 HAKI överraskar positivt Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 En starkare ställning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022