Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 24 Jan 2020 | Eolus Vind

Förlängning av projektportföljen…

Intäkterna i Q1’19/20 (sept-nov) på 294 mkr var något svagare än vi räknat med medan EBIT på 52 mkr var något starkare, på grund av en positiv valutasäkringseffekt på 24…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2019 | Eolus Vind

Tilltagande dis 2022

Omsättningen i Eolus fjärde kvartal (jun-aug) var något högre än vi räknat medan EBIT på 72 mkr blev betydligt lägre än de 113 mkr vi räknat med framförallt på grund…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2019 | Eolus Vind

Øyfjellet möjlig trigger för…

Eolus har tecknat avtal med Aquila Capital om försäljning av norska projektet Øyfjellet på 400 MW inklusive det tillhörande elhandelsavtalet på 15 år med Alcoa. Den totala ersättningen för Eolus…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jul 2019 | Eolus Vind

Klara utsikter till 2021e, disigare dä…

Omsättningen på 520 mkr i Q3’18/19 (mar-maj) var lägre än de 610 mkr vi räknat med, då resultatavräkningen i kvartalet var lägre än vi räknat med. Tillsammans med en lägre…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | Eolus Vind

Fortsätter beta av sin dignande…

Med leveransen av Anneberg på 11 MW i Q2 (dec-feb) har Eolus tagit ännu ett litet steg på vägen att leverera på sig dignande pipeline. Valutasäkringar pressade dock resultatet i…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Jan 2019 | Eolus Vind

Omsättning på 9 miljarder i pipeline

Med en orderstock på 112 verk motsvarande intäkter på SEKm 4,4 miljarder, och ytterligare projekt i pipeline på lika mycket till, så har Eolus flera goda år framför sig. Övergången…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Oct 2018 | Eolus Vind

Starkt kvartal ett led i resan mot en ny…

Med ett bättre än väntat resultat från Jenåsen i Q4 uppgick nettovinsten för helåret 2017/18 till historiskt starka SEKm 194. Nu fortsätter arbetet med de 74 verk Eolus har under…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-01-24 Förlängning av projektportföljen lyfter potentialen Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Tilltagande dis 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-15 Øyfjellet möjlig trigger för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Klara utsikter till 2021e, disigare därefter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fortsätter beta av sin dignande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Omsättning på 9 miljarder i pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Starkt kvartal ett led i resan mot en ny nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Fortsatt ljust trots stark utveckling i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Väl rustad inför kommande expansionsfas Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-06 Minskad potential för stor extrautdelning framöver Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Tydlig återhämtning trots pressat elcertifikatspris Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-27 Ökad projektaktivitet 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Väl rustat för 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17 Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Ljusa utsikter trots mellanår Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 22 Apr 2016 | Eolus Vind

Ljusa utsikter trots mellanår

Trots samlade projekteringsintäkter på väl över 600 SEKm under det rapporterade Q2 och innevarande Q3, så väntas 2015/2016 blir något av ett mellanår för resultaträkningen. Däremot kommer balansräkningen gynnas desto mer av en fortsatt försäljning av anläggningstillgångar, där nettokassan redan idag motsvarar nästan 40% av marknadsvärdet. Det minskar känsligheten mot den temporära svagheten i värderingsmultiplarna. Med goda utsikter för en stabil och ökande utdelning, som vid utdelningen i januari motsvarade en direktavkastning på 7%, en återhämtning för både totalintäkten för vindkraftsproduktion och för efterfrågan på bolagets verk, så ser vi sammantaget en fortsatt hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Press på bruttomarginalen första halvåret

Omsättningen på 445 SEKm kom in lägre än vi räknat med då antalet MW överlämnade till kund på 35,6 MW var något lägre än de 42 MW vi förväntat oss. Under kvartalet togs 7 nya verk i drift medan 14 verk, däribland Jung-Åsa (6 verk) och Fröreda (7 verk) överlämnades till kund. Bruttomarginalen på projekteringsintäkterna som legat stabilt runt 10-12% de senaste tre åren kom in något lägre, på 5,8% i kvartalet och 4,7% för första halvåret. En förklaring till det är att 6 verk (Jung-Åsa) av de 14 sålda verken i kvartalet såldes från de nedskrivna tillgångarna på lagret och alltså inte bidrog med någon lönsamhet, medan bruttomarginalen för Fröreda var betydligt högre.

Fortsatta försäljningar av anläggningstillgångar

I ljuset av den svaga marknaden, där den svaga trenden för totalintäkten fortsatt, och vår förväntan om en lägre bruttomarginal i projekteringsverksamheten framöver, har vi justerat ner våra estimat efter rapporten. Med ytterligare omkring 8 nya verk resta och överlämnade under resten av 2015/2016 så räknar vi med ett negativt resultat på helåret. Då orderingången varit relativt blygsam hittills i år så har vi även dragit ner våra förväntningar på 2016/2017, med en minskning av EBIT på 18%. Därtill kommer dock de fortsatta försäljningarna av anläggningstillgångar, där vi förväntar oss omkring ytterligare 6 verk sålda i år, som faller utanför resultaträkningen.

Ändå goda utsikter för nya extrautdelningar på sikt

Men läget är inte så mörkt som det kan verka. Den nyliga justeringen och ambitionshöjningen av certifikatsystemet lägger tillsammans med den reviderade synen på kärnkraften grund för en positiv syn på utsikterna för totalintäkten för vindkraftsproduktion, och därmed efterfrågan på verk från Eolus. Bolaget har en stabil balansräkning, även efter vinterns utdelning på 1,50 SEK, motsvarande en direktavkastning på nära 7%, med en nettokassa på 202 SEKm. Trots kraftiga slag i verksamheten så fortsätter vi se potential för nya extrautdelningar på sikt, inte minst tack vare kraftköpsavtalet med Google på 76 MW (det förra Googleavtalet 2014 på 59 MW möjliggjorde en extrautdelning på 10 kr per aktie), även om affären väntas avslutas först 2018. Aktien handlas nu till PE 14x 2016/2017 och under 0,8x Eget Kapital. Så även om 2015/2016 blir ett mellanår så lämnar kursen på 20,90 SEK, där 8 SEK (40% av marknadsvärdet) motsvaras av bolagets nettokassa, en betydande uppsida både i verksamhetens avkastningspotential och i aktien, till en medelhög risk.

2016-01-29 Mellanår innan potentiell ny homerun med Google Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-28 Hög potential i både verksamhet och värdering Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-08 Betydande omvärderingspotential efter utskiftning Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Extrautdelning större än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-23 Snabb lageravveckling höjer utsikterna Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-21 Googleparker skapar utrymme för extrautdelning Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-03 Framtungt år 2014/2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-31 Svagt slut blir gynnsam start för kommande två åren Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-09 Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet Share on twitter Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-30 Ökat tryck på att leverera andra halvåret Ladda ner | Visa Stäng
2014-01-24 Hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Jan 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
28 Jan 2017 | Årsstämma 2016
30 Jan 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
20 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
5 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Oct 2017 | Bokslutskommuniké 2017
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Jan 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
27 Jan 2018 | Årsstämma 2017
29 Jan 2018 | Årligutdelning
29 Jan 2018 | Årligutdelning 2018-Q3
19 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
5 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Aug 2018 | Bokslutskommuniké 2018
26 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
24 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
4 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
23 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019
23 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Jan 2020 | Årsstämma 2019
27 Jan 2020 | Årligutdelning
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
8 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
21 Oct 2020 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner