Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Midway Holding

Fortsatt starkt momentum

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med…

  fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Midway fortsatte visa gott momentum i kvartalet – den organiska tillväxten var 37%. Efterfrågan är stark på samtliga marknader men särskilt stark…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Gör förvärv i…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | Midway Holding

Arbetet de senaste åren börjar ge…

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Midway Holding

Mer positiva i sina uttalanden

  Accelererande organiskt tillväxt… Efterfrågan ökade tydligt för merparten av Midways bolag i Q4. Även om Q4’20 var svagt är det positivt att den organiska tillväxten accelererade från 11% i…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Nov 2021 | Midway Holding

Vertemax driver tillväxten

  Fortsatt återhämtning i Q3… Q3 var överlag positivt – bolaget ser marknaderna successivt öppna upp sig. Organisk tillväxt var 11% medan förvärv bidrog med 35 procentenheter. Det positivare sentimentet…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2021 | Midway Holding

Bra Q2, men inte så stark som det fö…

  Stark återhämtning i Q2… Midway rapporterade organisk tillväxt på 43% och försäljningen var 18% bättre än EPBs förväntningar. Enligt bolaget var påverkan på pandemin på Q2’20 ca. 55-60 mkr…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-18 Fortsatt starkt momentum Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Visa Stäng
2022-06-23 Analyskommentar - Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Visa Stäng
2022-05-02 Arbetet de senaste åren börjar ge frukt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Mer positiva i sina uttalanden Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Vertemax driver tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Bra Q2, men inte så stark som det först verkade Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Jul 2021 | Midway Holding

Bra Q2, men inte så stark som det först verkade

 

Stark återhämtning i Q2…

Midway rapporterade organisk tillväxt på 43% och försäljningen var 18% bättre än EPBs förväntningar. Enligt bolaget var påverkan på pandemin på Q2’20 ca. 55-60 mkr vilket innebär att om man rensar Q2’21 för förvärv och om man justerar Q2’20 för pandemieffekten ser man att den starka organiska tillväxten helt beror på de svaga jämförelsetalen. Detta är fortfarande en förbättring mot Q1 vilket är positivt.

…bådar väl för framtiden även om det finns en viss osäkerhet om uthålligheten i återhämtningen

Bygg och anläggningsmarknaden i Sverige har varit gynnsam under kvartalet och Storbritannien visar på viss tillväxt. Dock känner bolaget att utfallet i stor del har präglats av ett uppdämt behov hos framför allt ett antal större kunder i Skandinavien och att uthålligheten är osäker.

Höjer estimat och motiverat värde

Trots osäkerheten fortsätter marknaden att förbättras och tillsammans med den bättre än väntade rapporten höjer vi våra estimat med i genomsnitt 12% och höjer vårt motiverade värde till 32-33 kr från 29-30 kr. På kort sikt är den bättre marknaden positiv och på sikt ser vi ytterligare potential om Midway kan renodla koncernen och fortsätta genomföra värdeskapande förvärv inom Safe Access Solutions.
2021-04-22 Återhämtning runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Når högre höjder Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Svagare än väntat för Safe Access Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 HAKI överraskar positivt Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 En starkare ställning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022