Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Midway Holding

Fortsatt starkt momentum

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med…

  fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Midway fortsatte visa gott momentum i kvartalet – den organiska tillväxten var 37%. Efterfrågan är stark på samtliga marknader men särskilt stark…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Gör förvärv i…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | Midway Holding

Arbetet de senaste åren börjar ge…

  Fortsatt stark organiskt tillväxt… Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Midway Holding

Mer positiva i sina uttalanden

  Accelererande organiskt tillväxt… Efterfrågan ökade tydligt för merparten av Midways bolag i Q4. Även om Q4’20 var svagt är det positivt att den organiska tillväxten accelererade från 11% i…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Nov 2021 | Midway Holding

Vertemax driver tillväxten

  Fortsatt återhämtning i Q3… Q3 var överlag positivt – bolaget ser marknaderna successivt öppna upp sig. Organisk tillväxt var 11% medan förvärv bidrog med 35 procentenheter. Det positivare sentimentet…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2021 | Midway Holding

Bra Q2, men inte så stark som det fö…

  Stark återhämtning i Q2… Midway rapporterade organisk tillväxt på 43% och försäljningen var 18% bättre än EPBs förväntningar. Enligt bolaget var påverkan på pandemin på Q2’20 ca. 55-60 mkr…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-18 Fortsatt starkt momentum Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Visa Stäng
2022-06-23 Analyskommentar - Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Visa Stäng
Analys | 23 Jun 2022 | Midway Holding

Analyskommentar – Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt

 

Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt

Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög höjd. Bolaget liknar Vertemax som förvärvades 2021 och innebär med andra ord geografisk expansion. Novakorp omsatte 70 mkr under 2021, motsvarande ca 8% av koncernens omsättning 2021.

Midway betalar EUR 5m för Novakorp vilket motsvarar EV/S på 0,7x och sker med kontanta medel och inom ramen för befintliga kreditfaciliteter. Midway ser goda synergimöjligheter på kostnadssidan, framför allt genom möjligheter till en gemensam försörjningskedja med Vertemax och HAKI. Bolaget ser för tillfället inte några synergier på försäljningssidan.

Vi har väntat på fler förvärv från Midway och ser nyheten som mycket positiv, särskilt eftersom förvärvet är relativt stort. Bidraget till vinsten för 2022 kommer vara marginellt positivt. Vi räknar med mer kött på benen efter att bolaget har konsoliderats. Vi återkommer med uppdaterade prognoser i samband med Q2-rapporten som publiceras 15 juli.

2022-05-02 Arbetet de senaste åren börjar ge frukt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Mer positiva i sina uttalanden Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Vertemax driver tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Bra Q2, men inte så stark som det först verkade Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Återhämtning runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Når högre höjder Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Svagare än väntat för Safe Access Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 HAKI överraskar positivt Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 En starkare ställning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022