Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Midway Holding

Positiva effekter från strategisk…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Apr 2023 | Midway Holding

Analyskommentar - ”First-take” på…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2023 | Midway Holding

Väl positionerad för fortsatt lönsam…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2022 | Midway Holding

Förändringsarbetet fortsätter i ofö…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Fortsatt stark tillvä…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2022 | Midway Holding

Analyskommentar - Adderar 150 mkr genom…

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2022 | Midway Holding

Fortsatt starkt momentum

  Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-04-27 Positiva effekter från strategisk diversifiering och förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Analyskommentar - ”First-take” på Q1-resultatet Visa Stäng
2023-02-09 Väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Förändringsarbetet fortsätter i oförminskad skala Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Fortsatt stark tillväxt men viss marginalpress Visa Stäng
2022-10-04 Analyskommentar - Adderar 150 mkr genom förvärvet av EKRO Bausystem Visa Stäng
2022-07-18 Fortsatt starkt momentum Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Fortsatt tillväxt med god lönsamhet i Q2 Visa Stäng
2022-06-23 Analyskommentar - Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt Visa Stäng
Analys | 23 Jun 2022 | Midway Holding

Analyskommentar – Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt

 

Gör förvärv i Frankrike, adderar 8% till omsättningen i årstakt

Midway har meddelat att de ämnar förvärva franska Novakorp, ett bolag som utvecklar, säljer och marknadsför säkerhetsprodukter på hög höjd. Bolaget liknar Vertemax som förvärvades 2021 och innebär med andra ord geografisk expansion. Novakorp omsatte 70 mkr under 2021, motsvarande ca 8% av koncernens omsättning 2021.

Midway betalar EUR 5m för Novakorp vilket motsvarar EV/S på 0,7x och sker med kontanta medel och inom ramen för befintliga kreditfaciliteter. Midway ser goda synergimöjligheter på kostnadssidan, framför allt genom möjligheter till en gemensam försörjningskedja med Vertemax och HAKI. Bolaget ser för tillfället inte några synergier på försäljningssidan.

Vi har väntat på fler förvärv från Midway och ser nyheten som mycket positiv, särskilt eftersom förvärvet är relativt stort. Bidraget till vinsten för 2022 kommer vara marginellt positivt. Vi räknar med mer kött på benen efter att bolaget har konsoliderats. Vi återkommer med uppdaterade prognoser i samband med Q2-rapporten som publiceras 15 juli.

2022-05-02 Arbetet de senaste åren börjar ge frukt Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Mer positiva i sina uttalanden Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Vertemax driver tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-20 Bra Q2, men inte så stark som det först verkade Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Återhämtning runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Når högre höjder Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-08 Svagare än väntat för Safe Access Solutions Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 HAKI överraskar positivt Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 En starkare ställning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023