Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-30 XMReality XMReality presents at Redeye SaaS Day December 6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 XMReality XMReality presenterar på Redeye SaaS Day 6 december Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 XMReality XMReality får beställning från ledande brittiskt bostadsföretag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 XMReality XMReality receives order from leading UK housing association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 XMReality XMReality awarded ISO27001 certificate Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 XMReality XMReality tilldelas ISO27001-certifikat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 XMReality Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i XMReality (publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 XMReality Nomination committee appointed ahead of 2023 annual general meeting in XMReality (publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 XMReality XMReality och Nagarro signerar partnerskapsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 XMReality XMReality and Nagarro sign Partnership Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Penser Access Penser Access: Annonserar kapitalinjektion - XMReality Analyser Visa Stäng
2022-10-31 XMReality Kallelse till extra bolagsstämma i XMReality AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 XMReality XMReality AB (publ) carries out fully secured unit issue of about SEK 20 million and directed issue of about SEK 6 million and resolves upon a long-term bank loan of SEK 5 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 XMReality XMReality AB (publ) beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 20 MSEK och riktad emission om cirka 6 MSEK samt beslutar om upptagande av långfristigt banklån om 5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Redeye Redeye: XMReality - New financial targets in focus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 XMReality Alta Forest Products, the world's largest manufacturer of wood fence boards, selects XMReality Remote Guidance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 XMReality Alta Forest Products, världens största tillverkare av staketvirke, väljer XMReality Remote Guidance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 XMReality XMReality Interim report, Group overview, July - September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 XMReality XMReality delårsrapport, koncernöversikt juli - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 XMReality Saab fördubblar sitt licensinnehav av XMReality Remote Guidance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 XMReality Saab doubles their XMReality Remote Guidance license holding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 XMReality XMReality signs a 5-year re-seller agreement with a large global industrial company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 XMReality XMReality tecknar 5-årigt återförsäljaravtal med ett stort globalt industriföretag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 XMReality Cobalt Housing in UK will deploy XMReality for first line support Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 XMReality Cobalt Housing i Storbritannien kommer använda XMReality för första linjens support Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 XMReality XMReality: ABB places additional order with an annual value of SEK 1.5 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 XMReality XMReality: ABB lägger ytterligare order till ett årligt värde av 1,5 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Penser Access Penser Access: Intervju med XMReality - Erik Penser Bank - 22 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-16 Redeye Redeye: XMReality - Waiting for growth Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 XMReality XMReality Interim report, Group overview, April - June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 XMReality XMReality delårsrapport, koncernöversikt april - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 11 Aug 2022 | XMReality

XMReality delårsrapport, koncernöversikt april – juni 2022

Kvartalet april – juni 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 616 (5 565) TSEK.
 • Kostnaderna uppgick till -18 431 (-13 909) TSEK.
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -9 395 (-7 749) TSEK.
 • Kassaflödet blev -12 349 (-6 206) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 60,6 (80,0) procent.

Nettoomsättningen sjönk med 17 procent till 4 616 (5 565) TSEK. De årliga återkommande intäkterna (ARR) ökade med 3 procent till 18 045 (17 555) TSEK. Den absoluta merparten av intäkterna är fortsatt återkommande mjukvaruprenumerationer. Bruttomarginalen var fortsatt hög och 95 (90) procent för kvartalet. Orderstocken, orderingång som kvarstår att intäktsföra, minskade med 12 procent till 13 293 (15 136) TSEK. De ökade kostnaderna är främst kopplade till en framåtriktad förstärkning av försäljningsresurserna i det helägda dotterbolaget i USA, samt signifikant större investeringar i produktutvecklingen.

Orderingången under kvartalet var betydligt lägre än motsvarande nivå förra året och sjönk med 64 procent till 2 344 (6 589) TSEK. Detta främst som ett resultat av avsaknaden av större nya affärer under kvartalet 2022. Jämförelsekvartalet 2021 innehöll även ett stort tvåårsavtal (förnyelse) som hade ett enskilt orderingångsvärde om cirka 2 MSEK.

Från och med denna rapport justerar vi vår bedömningsgrund för aktivering av eget utvecklingsarbete. Vi har tidigare valt att aktivera endast en mindre del av våra utvecklingskostnader. Som ett resultat av vår nya produktstrategi, vilken resulterat i betydlig färre produktvarianter och mindre anpassningsarbete för de olika hårdvaruplattformar vi är kompatibla med, så har effektiviteten nu därmed ökat signifikant. Bedömning är att en större andel av utvecklingsarbetet nu uppfyller kraven för att aktiveras. Detta medför att det bokförda värdet av bolagets balanserade utgifter ökar. 

Halvåret januari – juni 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 426 (11 322) TSEK.
 • Kostnaderna uppgick till -35 023 (-26 427) TSEK.
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -20 184 (-14 006) TSEK.
 • Kassaflödet blev -21 389 (44 210) TSEK.

Noterbara händelser under kvartalet

 • XMReality AB tecknade nya avtal med flera svenska energibolag och kommuner för användning av XMReality Remote Guidance. Det huvudsakliga användningsområdet är teknisk support direkt till slutkund.
 • Den thailändska enheten för en stor japansk biltillverkare lade en beställning på XMReality Remote Guidance genom NTT (Nippon Telegraph and Telephone). XMReality har ett partnerskapsavtal på plats med NTT sedan oktober 2020 som möjliggör för NTT att marknadsföra och sälja XMReality Remote Guidance.
 • XMReality lanserade nya produktfunktioner som möjliggör för schemaläggning av gruppsamtal samt att vara upp till 20 personer i ett samtal. Historisk har XMRealitys produkt riktat sig mot eftermarknadsprocessen och intermittent problemlösning. Sedan 2021 har produktutvecklingen fokuserat på att utöka antalet användningsområden och därmed även marknadspotentialen. Dessa nya funktioner för att schemalägga stora gruppsamtal är ett steg i den riktningen.
 • XMReality erhöll beställning gällande licenser för XMReality Remote Guidance från Coor, en ledande leverantör av Facility Management-tjänster i Norden. Kontraktet är ett prenumerationsavtal med automatisk förlängning. Det huvudsakliga användningsområdet är underhåll inom Facility Management och till en början används tjänsten inom den svenska marknaden.

Noterbara händelser efter kvartalet

 • XMReality lanserade flera nya produktfunktioner som gör produkten skräddarsydd för att utföra planerade aktiviteter som inspektioner och revisioner på distans. Kunder kan nu schemalägga sessioner i förväg, använda fördefinierade steg-för-steg-instruktioner i ett livesamtal och automatiskt generera PDF-dokumentation efter samtalet. Detta hjälper kunder att både utföra och dokumentera planerade aktiviteter med konsekvent och hög kvalitet

I den här videon ( https://youtu.be/QocYct0-R28 ) berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med Johanna Edepil, CMO, om resultatet som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns:  https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

Denna information är sådan som XMReality är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-11 08.30 CEST.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se

2022-07-06 XMReality XMReality adresserar nya användningsområden med ny produktversion skräddarsydd för planerade aktiviteter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 XMReality XMReality addresses new use cases with a new product version tailored to planned activities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 XMReality XMReality receives order from Coor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 XMReality XMReality erhåller beställning från Coor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 XMReality XMReality utökar marknadspotentialen med ny funktionalitet för gruppsamtal Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-09 XMReality XMReality increases market potential with new product functionality to schedule large group calls Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-03 XMReality XMReality receives order from a Japanese car manufacturer through the partnership with NTT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 XMReality XMReality erhåller beställning från japansk biltillverkare genom samarbetet med NTT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-27 XMReality Flera svenska energibolag och kommuner väljer XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-27 XMReality XMReality selected by several Swedish energy companies and municipalities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 XMReality Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 4 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 XMReality XMReality delårsrapport, koncernöversikt januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 XMReality XMReality Interim report, Group overview, January-March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 XMReality XMReality's Annual Report for 2021 and other AGM documents available on the company's website Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 XMReality XMRealitys årsredovisning för 2021 och övriga handlingar inför årsstämman tillgänglig på bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Penser Access Penser Access: Tar en försiktigare långsiktig vy - XMReality Analyser Visa Stäng
2022-04-01 XMReality Kallelse till årsstämma i XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Dec 2022 | Extrastämma 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022