Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-16 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport jan-jun 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 OncoZenge OncoZenge AB: Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 30 juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2021 offentliggjord Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 OncoZenge Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport jan-mar 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge påbörjar omformulering av BupiZenge[®], inleder process för att bredda bolagets verksamhet och senarelägger årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge avbryter den planerade patientstudien med BupiZenge[®] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-15 OncoZenge OncoZenge AB bokslutskommuniké 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-15 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge initiates toxicity study and announces modification to the clinical plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-15 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge inleder toxicitetsstudie, samt meddelar förändringar i det kliniska programmet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 OncoZenge OncoZenge AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i OncoZenge den 7 december 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 7 Dec 2021 | OncoZenge

OncoZenge AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i OncoZenge den 7 december 2021

Beslutet innebär bland annat införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner och ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av personaloptioner. Vid stämman beslutades även att emittera 446 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt programmen samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier.

Optionsprogrammet för VD omfattar högst 350 000 kvalificerade personaloptioner, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,0 procent. Värdet på de underliggande aktierna för tilldelade optioner får dock högst uppgå till SEK 3 miljoner på dagen för tilldelning av optionerna. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om VD fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

Optionsprogrammet för vissa nyckelpersoner omfattar högst 96 000 personaloptioner, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,8 procent. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om nyckelpersonen inte dessförinnan sagt upp sitt konsultuppdrag i Bolaget till upphörande.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 12,54 kronor. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under tiden från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.oncozenge.se.

Poströstningsförfarande
I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00,
e-mail: certifiedadviser@penser.se.

2021-11-22 OncoZenge OncoZenge AB: Paul de Potocki ny VD för OncoZenge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-22 OncoZenge Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport januari - september 2021 i sammandrag Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-17 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport januari - juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 OncoZenge OncoZenge AB: Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 25 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge offentliggör delårsrapport för januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 OncoZenge Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-12 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge utser Dr. Markus Jerling till Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-18 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge meddelar sista dag för handel i BTA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-09 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenges företrädesemission kraftigt övertecknad och inga emissionsgarantier har utnyttjats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 OncoZenge OncoZenge AB: BioStock: OncoZenge tar upp kampen mot oral mukosit Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 OncoZenge OncoZenge AB: Idag inleds teckningsperioden i OncoZenges företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 OncoZenge OncoZenge AB: BioStock: Emissionsaktuella OncoZenges vd om förberedelserna inför fas III Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-15 OncoZenge OncoZenge AB: Sista dag för handel med rätt att erhålla teckningsrätter är idag den 15 februari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 OncoZenge OncoZenge AB: Idag inleds handeln av OncoZenges aktie på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3