Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-01-03 Instalco Instalco breddar VS-verksamheten i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-03 Instalco Instalco expands its heating & plumbing business in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Dec 2021 | Instalco

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

Per den 30 december 2021 finns det totalt 52 112 804 aktier och röster i Instalco AB (”Instalco” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 69 978 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med förvärv av Nordpipe Composite Engineering Oy.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Instalco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 17:45 CET.

För ytterligare information:
Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef,
070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 100-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

2021-12-17 Instalco Instalco förvärvar anrika Lidingö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Instalco Instalco acquires prestigious Lidingö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Instalco Fem Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Instalco Five Instalco companies collaborate on assignment for Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-10 Instalco Kallelse till extra bolagsstämma i Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-10 Instalco Notice of extraordinary general meeting in Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Instalco Instalco grows in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 Instalco Instalco växer i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Instalco Instalco expands it offering to the mining industry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Instalco Instalco breddar sig mot gruvindustrin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Instalco AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-09 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-09 Instalco Instalco: Interim report January - September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Instalco Valberedning utsedd i Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-05 Instalco Nomination Committee appointed in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q3 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco Q3 2021 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Instalco Instalco surpasses the milestone of 100 subsidiaries with the acquisition of Kompressorteknik ML AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Instalco Instalco passerar milstolpen 100 dotterbolag genom förvärv av Kompressorteknik ML AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Instalco Instalco acquires the Blomquist Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-22 Instalco Instalco förvärvar Blomquist-koncernen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Instalco Instalco has been contracted for work at new electromobility test center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-18 Instalco Instalco får uppdrag vid forskningsanläggning för el- och laddfordon Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Instalco Christina Kassberg blir ny CFO för Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Instalco Christina Kassberg appointed new CFO for Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-23 Instalco Instalco expanderar i Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-23 Instalco Instalco expands in Oslo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-16 Instalco Instalco förvärvar Sydsvenska Elanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-16 Instalco Instalco acquires Sydsvenska Elanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Instalco Instalco collaborates with Wayout on water purification in vulnerable areas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 Instalco Instalco i samarbete med Wayout för rening av vatten i utsatta områden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Instalco Instalco is growing in the service area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Instalco Instalco växer inom serviceområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 Instalco Instalco förvärvar PeMi Ventilation & Montage Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-08 Instalco Instalco acquires PeMi Ventilation & Montage Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Instalco Instalco: Interim report January - June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Instalco Instalco förvärvar energikonsultbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Instalco Instalco acquires energy consulting company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco Q2 2021 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q2 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-05 Instalco Instalco acquires Forsséns Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-05 Instalco Instalco förvärvar Forsséns Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 Instalco Instalco expands in the Oslo area Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 Instalco Instalco växer i Osloområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Instalco Instalco wins contract to participate in the expansion of Stockholm metro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Instalco Instalco får uppdrag vid utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 Instalco Instalco tar position inom gatubelysning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-17 Instalco Instalco establishes the business in the area of street lighting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Instalco Instalco: Intec fortsätter tillväxtresan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-14 Instalco Instalco: Intec continues its journey of growth Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Instalco Instalco förvärvar två bolag i Karlskoga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Instalco Instalco acquires two sister companies in Karlskoga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Instalco Instalco now established in Blekinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Instalco Instalco etablerar sig i Blekinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Instalco Instalco continues to grow in Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Instalco Instalco fortsätter expansionen i Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Instalco: Interim report January - March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Beslut vid årsstämma i Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Instalco Resolutions at the annual general meeting in Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco Q1 2021 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q1 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Instalco Instalco fortsätter breddningen i Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-27 Instalco Instalco continues to grow in Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Instalco Robin Boheman new CEO of Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Instalco Robin Boheman ny vd för Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Instalco Instalco: INSTALCO: Ohmegi contracted for the electrical installations at new logistics centre Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 Instalco Instalco: INSTALCO: Ohmegi får el-uppdrag vid bygget av nytt logistikcenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Instalco Kallelse till årsstämma i Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Instalco Notice of annual general meeting in Instalco AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-25 Instalco Fyra Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-25 Instalco Four Instalco companies collaborate on assignment for Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-23 Instalco Instalco årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Instalco Per Sjöstrand proposed as new Chairman of the Board of Instalco and will therefore leave as CEO during 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Instalco Per Sjöstrand föreslås till ny styrelseordförande för Instalco och lämnar därför vd-rollen under 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Instalco Instalco och Naturskyddsföreningen i samarbete för renare vatten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Instalco Instalco and the Swedish Society for Nature Conservation collaborate for cleaner water Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Instalco Instalco fortsätter expansionen längs Norrlandskusten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Instalco Instalco continues its expansion along the northern coast of Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Instalco Instalco adds to its ventilation expertise in Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Instalco Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Instalco Instalco: Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Instalco Instalco: Year-end report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco 2020 year-end report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Instalco Instalco växer inom larm och säkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Instalco Instalco is growing in the area of security and alarm systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-21 Instalco Penser Access: Instalco - bygger ett nytt bolag Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-17 Instalco Instalco startar nytt affärsområde för konsultverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Instalco Instalco sets up new business area in Technical Consulting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Instalco Instalco expands into northern Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Instalco Instalco etablerar sig i Nordnorge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 Instalco Instalco växer inom industri-el Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 Instalco Instalco grows in the area of electrical installations for industry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Instalco Instalco växer inom service i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Instalco New acquisition in Norway increases Instalco's market share in service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-26 Instalco Instalco takes new steps into the industrial sector Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-26 Instalco Instalco tar nytt steg inom industriområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Instalco Instalco får nytt uppdrag av Veidekke i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Instalco Instalco wins new assignment from Veidekke in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Instalco Instalcos styrelse har beslutat om återköp av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Instalco The Board of Instalco has resolved on repurchases of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Instalco Penser Access: Instalco - förvärv håller tillväxten uppe Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-09 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Instalco Instalco: Interim report January - September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Instalco Nomination Committee appointed in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Instalco Valberedning utsedd i Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q3 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco interim report January-September 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Instalco Two Instalco companies win contract for joint project at shopping centre in Helsinki Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Instalco Två Instalcobolag får gemensamt uppdrag i shoppingcenter i Helsingfors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Instalco Instalco förvärvar MESAB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Instalco Instalco acquires MESAB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Instalco Instalco wins contract on the construction of cycling velodrome in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Instalco Instalco får uppdrag vid bygget av cykelvelodrom i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Instalco Instalco får uppdrag att leverera elkraftssystem till Mora lasarett Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Instalco Instalco wins contract to deliver electric power system to Mora Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Instalco Instalco acquires MR Rör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Instalco Instalco förvärvar MR Rör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco förvärvar Tornby El Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco acquires Tornby El Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco expands further in Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Instalco Instalco växer ytterligare i Östergötland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Instalco Penser Access: Instalco Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Instalco Instalco: Interim report January - June 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q2 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-17 Instalco Invitation to phone conference with webcast in conjunction with the release of the Instalco interim report January-June 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Instalco Instalco expands its heating & plumbing operations in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Instalco Instalco växer inom värme och sanitet i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-08 Instalco Instalco now established in Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-08 Instalco Instalco tar plats i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco: VDs aktieinnehav efter incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco: Shareholding of CEO following incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco acquires VentPartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-02 Instalco Instalco förvärvar VentPartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting installs unique geothermal heating system at Upplands-Bro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting installerar unik bergvärmeanläggning i Upplands-Bro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Instalco Instalco: Shareholding of CFO following incentive program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Instalco Instalco: CFOs aktieinnehav efter incitamentsprogram Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Instalco Instalco växer i norra Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Instalco Instalco grows in northern Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-03 Instalco Instalco etablerar sig i Sundsvall Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-03 Instalco Instalco now established in Sundsvall Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Instalco Penser Access: Instalco - Tillväxten rulllar vidare Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Kommuniké från årsstämma i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Bulletin from the annual general meeting of Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Instalco: Interim report January - March 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Instalco Instalco: Delårsrapport januari - mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Instalco Förändrat upplägg av Instalco ABs årsstämma och inbjudan till presentation av delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Instalco Instalcobolag tecknar nytt ramavtal med JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Instalco Instalco companies sign new framework agreement with JM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Instalco Instalco partners with Skanska and Castellum on office construction project in Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Instalco Instalco i samverkansuppdrag med Skanska och Castellum vid kontorsbygge i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-05 Instalco Instalco: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-05 Instalco Instalco: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN INSTALCO AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco växer i Småland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco expands in Småland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco acquires niche welding company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-03 Instalco Instalco förvärvar nischföretag inom svetsning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Instalco Instalco expanderar i Umeå genom förvärv av Norrtech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Instalco Instalco expands in Umeå via its acquisition of Norrtech VVS och Industri AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Instalco Instalco wins assignment for work at hospital on behalf of NCC and Region Sörmland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Instalco Instalco får sjukhusuppdrag åt NCC och Region Sörmland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Instalco Instalco årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Instalco Instalco acquires Östersjö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Instalco Instalco förvärvar Östersjö Elektriska Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting får samverkansuppdrag i nytt landmärke i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting in collaboration project for new landmark in Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Instalco Changes in the Nomination Committee in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Instalco Förändringar i valberedningen för Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Instalco Instalco förvärvar ytterligare i Lillehammer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Instalco Instalco makes additional acquisition in Lillehammer, Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Instalco Penser Access: Instalco - Tillväxtcaset intakt Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: RÄTTELSE: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: CORRECTION: Year-end report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Instalco Instalco: Year-end report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Instalco Instalco lanserar hållbarhetsklassificering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Instalco Instalco launches sustainability classification Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting får hotelluppdrag vid Liseberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-04 Instalco Instalco: INSTALCO: LG Contracting gets hotel assignment at Liseberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Instalco Instalco: Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Instalco Instalco: Rörgruppen wins new installation assignment from NCC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-17 Instalco Instalco installerar sig i Växjö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-17 Instalco Instalco now represented in Växjö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-15 Instalco PENSER ACCESS: Instalco - Förvärvsmaskinen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Instalco Instalco acquires prominent company in Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Instalco Instalco köper anrikt företag i Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Instalco Instalco etablerar sig i Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Instalco Instalco now represented in Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Instalco Instalco förvärvar ytterligare bolag i Kristiansand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Instalco Instalco acquires yet another company in Kristiansand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Instalco Instalco: Changes to the Group management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Instalco Instalco: Ändringar i koncernledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-07 Instalco Instalco: Interim report January - September 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-07 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Instalco Valberedning utsedd i Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Instalco Nomination Committee appointed in Instalco AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-04 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q3 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Instalco Instalco får första stora flerbolagsuppdraget i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Instalco Instalco wins its first major collaboration assignment in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-18 Instalco Instalco acquires prominent electrical installation company in Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-18 Instalco Instalco köper anrikt företag i Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Instalco Instalco expanderar i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Instalco Instalco expands in Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Instalco Instalco makes acquisition in Lillehammer, Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Instalco Instalco förvärvar i Lillehammer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Instalco Instalco wins new contract at Malmö Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-25 Instalco Instalco får nytt kontrakt på Malmö sjukhusområde Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Instalco Two Instalco companies win contracts for work at Solna Strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Instalco Två Instalcobolag får uppdrag i Solna strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Instalco Instalco i samverkansentreprenad med Scania och Skanska vid bygget av nya gjuteriet i Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Instalco Instalco joins partnering project with Scania and Skanska for construction of new foundry in Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Instalco Instalco: Interim report January - June 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Instalco Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalcos delårsrapport Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Instalco Instalco: AS Elektrisk får installationsuppdrag åt HENT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Instalco Instalco: AS Elektrisk wins installation contract with HENT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-31 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-31 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Instalco Instalco förvärvar ventilationsbolag i Gävle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 Instalco Instalco acquires ventilation company in Gävle Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-09 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Instalco AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-05 Instalco Instalco förvärvar Rörtema i Nyköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Instalco Instalco acquires Rörtema i Nyköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Instalco Instalco expands into Östersund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Instalco Instalco etablerar sig i Östersund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco förvärvar elbolag i Helsingfors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco acquires electrical installation company in Helsinki Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco grows with acquisition in northern Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Instalco Instalco tar position i norra Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Instalco Instalco grows in West Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Instalco Instalco växer i väst Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Instalco Instalco wins multidisciplinary contract in Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Instalco Instalco får multiuppdrag i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Bulletin from the annual general meeting of Instalco Intressenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Kommuniké från årsstämma i Instalco Intressenter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Instalco: Interim report January - March 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Instalco Instalco: Delårsrapport januari-mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Instalco The Instalco company, DALAB acquires Gävle Elbyggnads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Instalco Instalcobolaget DALAB förvärvar Gävle Elbyggnads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Instalco Instalco förvärvar installationsdivision från DynaMate Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Instalco Instalco acquires the installations division of DynaMate AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Instalco Instalco expands its operations in Norway Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Instalco Instalco etablerar sig på ny marknad i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Instalco Instalco strengthens its position in electricity & safety in Södermanland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Instalco Instalco tar position inom el i Södermanland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Instalco Instalco: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Instalco Instalco: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Instalco Instalco: Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-12 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Instalco Intressenter AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco: Year-end report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco uppdaterar tillväxtmål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Instalco Instalco updates its growth target Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-13 Instalco Inbjudan till presentation av Instalcos bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Instalco Instalco wins new contract at the research institute ESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 Instalco Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-04 Instalco Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-04 Instalco Instalco adds to its ventilation expertise in Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Instalco Förändring av antal aktier och röster i Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 Instalco Change of number of shares and votes in Instalco Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3