Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-11-25 Beijer Electronics Group Change of operating segment reporting in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB genomför förändring i rörelsesegmentsrapporteringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 25 Nov 2021 | Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group AB genomför förändring i rörelsesegmentsrapporteringen

”Under 2020 påbörjade vi resan med att fördjupa samarbetet mellan de två affärsenheterna Beijer Electronics och Korenix”, säger Per Samuelsson, VD och koncernchef för BEIJER GROUP. ”Vårt mål var att kombinera expertiskunskapen och vår höga kompetensnivå inom två av digitaliseringens kärnelement – datainsamling och datakommunikation.”

”Genom att kombinera kunskap och erfarenhet hos våra team inom flera områden har vi börjat fånga mer möjligheter på marknaden för dessa teknologier. Med hjälp av styrkan i våra två varumärken, och genom att samarbeta, har vi ett än mer konkurrenskraftigt kunderbjudande. Detta lägger grunden för en framtida god tillväxt”, säger Stefan Lager, VD för affärsenheten Beijer Electronics.

”Några nyligen vunna kundordrar vittnar starkt om att vi kan vara en mycket relevant och värdefull partner till många stora kunder som inte bara ser ett  värde i våra produkter utan inte minst i människorna i vår organisation.”

Samarbetet mellan affärsenheterna har successivt utökats genom bl a utnyttjandet av gemensamma säljkanaler, koordinering av inköp och logistik och genom samarbete inom R&D. Wesley Chen, General Manager för Korenix, rapporterar sedan början av 2021 till Stefan Lager, VD för affärsenheten Beijer Electronics.

Historiska finansiella proformadetaljer kommer att lämnas i sinom tid före den första rapporteringen 2022.

   

2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-september 2021: Väsentlig resultatförbättring driven av fortsatt god efterfrågan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-September 2021: Substantial earnings improvement driven by continued good demand Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-september 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report Jan-Sept 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Nomination Committee Appointed in Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Beijer Electronics Group Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group signerar större avtal genom affärsenheten Westermo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's business entity Westermo wins multi-million Euro contract Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-18 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to sell own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2021: Stort lyft i orderingången ger stabil bas för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-June 2021: Big boost to order intake sets a stable base for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-June 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-juni 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group has concluded transfer of own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB's Annual Report 2020 now available in English-Language Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group's Board of Directors has decided to transfer own shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Beijer Electronics Group Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Change in number of shares and votes in Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Beijer Electronics Group Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group AB issues class C shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2021: God orderingång bäddar för högre försäljning och förbättrade resultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Interim report January-March 2021: Good order intake paves the way for higher sales and improved earnings Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Interim report January-March 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-19 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Beijer Electronics Group Årsredovisning 2020 för Beijer Electronics Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Beijer Electronics Group Notice Convening the AGM of Beijer Electronics Group (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group förvärvar det tyska bolaget ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-17 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group acquires the German company ELTEC Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Nomination Committee Board Proposals for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Valberedningens förslag till styrelse för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i efterfrågan ger förutsättningar för bättre utfall 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Financial Statement 2020: Demand recovery creates potential for better performance in 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Invitation to presentation of Financial Statement 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Beijer Electronics Group Beijer Electronics Group: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
27 Jan 2022 | Bokslutskommuniké 2021
27 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
10 May 2022 | Årsstämma 2021
14 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner