Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-18 Attana Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2022 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Attana Attana increases focus on customer-centric operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Attana Attana ökar fokus på kundcentrerad verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Attana Attana förlänger forskningssamarbetsavtalet med ett av USA:s främsta universitetssjukhus inom biomedicinsk forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Attana Attana extends collaborative research agreement with leading US academic medical center for biomedical research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Attana Information about Attana's presentation at Småbolagsdagarna on June 14 at 20.00 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Attana Information om Attanas presentation på Småbolagsdagarna den 14 juni kl. 20.00 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Attana Attana now offers self sampling for expanded diagnostic testing capabilities with an updated CE IVD-marking Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Attana Attana erbjuder självprovtagning för utökade diagnostiska testmöjligheter i en uppdaterad CE IVD-märkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 18 May 2022 | Attana

Attana erbjuder självprovtagning för utökade diagnostiska testmöjligheter i en uppdaterad CE IVD-märkning

Som presenterades i februari tillsammans med Capitainer har Attana som målsättning att erbjuda bredare och mer patientnära blodprovslösningar för Attanas AVA[TM] system. Attana har de senaste månaderna validerat sin produkt AVA[TM] SARS-CoV-2 IgG Immunoassay för patientprover från serum och kapillära blodprov (både qDBS och helblod i rör). Resultatet av detta arbete har idag lett till en uppdaterad CE IVD-märkning.

Attanas CE IVD-märkta produkter
Det CE IVD-märkta testet är en så kallad serologisk immunanalys för detektion av IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 som används tillsammans med Attanas analyinstrument. Sommaren 2021 registrerades produkten enkom för analys av serum, vilket nu utökats till att även omfatta kapillära blodprov (fingerstick) både som helblod i rör och via Capitainer[®]qDBS-kort (kvantitativt torkat blod). CE-IVD-märkningen medger fortfarande kvalitativ och semi-kvantitativ mätning av IgG-antikroppar men de laboratorier som tillämpar Attanas diagnostiska plattform får samtidigt tillgång till unik data som kan användas i forskningssyfte såsom antikropparnas neutraliseringseffekt.

Om studierna bakom CE-IVD-märkningen
Som tidigare har samtliga tekniska studier och validering utförts i Kalmar i samarbete med Linnéuniversitetet. Samtliga kapillära prover har analyserats med Attanas CE IVD-märkta kit och jämförts med resultat från serumprover tagna vid samma tillfälle och påvisat mycket goda resultat. Detta kompletteras med tekniska studier som tidigare publicerats av Capitainer.

[image]

Den bifogade bilden visar den nya fördelningen av provtyper som är CE IVD-märkta respektive kan användas i forskningssyfte (”Research use”).

Teodor Aastrup, VD på Attana, kommenterar:
” Genom att utöka vårt erbjudande med provtagning via kapillära blodprov, specifikt tillsammans med Capitainer[®]qDBS så kan vi med AVA-plattformen nu erbjuda distribuerad, enkel och kvalitetssäkrad provtagning för informationsrik immunitetsprofilering.”

2022-05-06 Attana Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 6 maj 2022 i bolagets lokaler i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Attana Attana plans to move production of consumables to AroCell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Attana Attana planerar flytt av produktionen av förbrukningsvaror till AroCell Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Attana Attana AB: Årsredovisning 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Attana Kallelse till ordinarie årsstämma i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Attana Updated track record demonstrates significantly increased success rate for drug candidates validated by Attana Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Attana Uppdaterat track record visar på väsentligt ökad framgång för läkemedelskandidater validerade av Attana Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Attana Ny studie som använt Attanas teknologi för att utveckla syntetiska antikroppar har publicerats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-15 Attana New publication using Attana Technology for developing synthetic antibodies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Attana Information about Attana's presentation at Erik Penser Bank's Company Day on Mars 10 at 13.40 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-08 Attana Information om Attanas presentation på Erik Penser Banks Bolagsdag den 10 september kl. 13.40 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-27 Attana Attana is invited to present at Erik Penser Bank's Company Day on the 10[th] of March Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-27 Attana Attana är inbjuden att presentera på Erik Penser Banks Bolagsdag den 10e mars kl. 13.40 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Attana Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 Attana Attana has submitted a new patent application Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 Attana Attana har lämnat in en ny patentansökan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Attana Attana receives a Cell™ 250 instrument order from a European Life Science company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Attana Attana erhåller order för ett Cell™ 250 instrument från ett europeiskt Life Science bolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-09 Attana Attana och AroCell inleder diskussion för samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-09 Attana Attana and AroCell initiates discussion for collaboration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Attana Attana has signed a collaborative research agreement with a leading US academic medical center for biomedical research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Attana Attana har tecknat ett forskningssamarbetsavtal med ett av USA:s främsta universitetssjukhus inom biomedicinsk forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Attana Attana: Uppdaterad agenda med ny diagnostikdata inför presentation på Stora Aktiedagen den 1 december kl. 10.30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Attana Attana: Updated agenda for Stora Aktiedagen on December 1 at 10.30 now including review of new diagnostic data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 Attana Information about Attana's presentation at Stora Aktiedagen on December 1 at 10.30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-26 Attana Information om Attanas presentation på Stora Aktiedagen den 1 december kl. 10.30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2021 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Attana Attana and Triolab sign distribution agreement for all Attana products on the Swedish market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 Attana Attana och Triolab tecknar distributionsavtal för samtliga Attanas produkter på den svenska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-17 Attana Attana: Ny vetenskaplig artikel påvisar produktionspotential och effektivitet för det nya cVLP/S1-baserade COVID-19-vaccinet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-17 Attana Attana: New research article demonstrates production and efficacy potential for novel cVLP/S1-based COVID-19 vaccine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-03 Attana Attana and Linnaeus University commence the second phase of testing with Region Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-03 Attana Attana och Linnéuniversitetet inleder andra fasen av diagnostiska tester tillsammans med Region Kalmar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Attana Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2021 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Attana Attana erhåller CE-IVD-märkning för sina första produkter inom klinisk diagnostik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Attana Attana has obtained CE-IVD Marking for its first products within clinical diagnostics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Attana Attana and Triolab sign MOU on distribution of Attana's diagnostic offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-10 Attana Attana och Triolab tecknar intentionsavtal kring distribution av Attanas diagnostikerbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-04 Attana Information om Attanas presentation på Småbolagsdagarna den 7 juni kl. 16.30 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-01 Attana Information om Attanas presentation på Erik Penser Banks Bolagsdag den 3 juni kl. 16.20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Attana A recently published study on novel malaria vaccines features Attana's technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Attana Attanas teknologi medverkar i en nyligen publicerad studie om vaccin mot placental malaria Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Attana Per Aniansson utsedd till ny ledamot i Attanas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Attana Per Aniansson appointed new member of Attana's Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Attana Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 7 maj 2021 i bolagets lokaler i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2021 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Attana Attana stärker det operationella teamet med fyra nya medarbetare varav en Chief Research Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Attana Attana strengthens the operational team with four new employees, including a Chief Research Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-16 Attana Attana AB: Årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Attana Kallelse till ordinarie årsstämma i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Attana Attana Diagnostics - Expanded project scope with Linnaeus University and regulatory progress Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Attana Attana Diagnostics - Utvidgad projektomfattning med Linnéuniversitetet och regulatoriska framsteg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-10 Attana Attana: Approval and initiation of clinical phase I/II study for the new COVID-19 vaccine developed by the team of Prof. Salanti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-10 Attana Attana: Godkännande för att inleda kliniska fas I/II-studier för COVID-19-vaccinet utvecklat av Prof. Salanti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Attana Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Attana Attana implements organizational changes and accelerates the development of Attana Diagnostics with COVID-19 tests leading the way Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-11 Attana Attana genomför organisatoriska förändringar och accelererar utvecklingen av det diagnostiska affärsområdet med COVID-19-tester i spetsen Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-14 Attana Attana omnämnt i Pharma Publications med AVA™ som en ledande lösning på förbättrad SARS-CoV-2 testning och immunitetsprofilering Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-14 Attana Attana features in Pharma Publications with AVA™ as a leading-edge solution for improved SARS-CoV-2 testing and immunity profiling Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Attana Attana: Nytt COVID-19 vaccin utvecklat av Prof. Salantis team gör stora framsteg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-07 Attana Attana deltar vid Biotech Showcase™ 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-07 Attana Attana will participate at Biotech Showcase™ 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-22 Attana Attana offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Attana Attana har slutfört en anläggningsregistrering och listning av medicinsk utrustning hos FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Attana Attana completes FDA Medical Device Class 1 listing and facility registration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Attana Retrospektiv studie på Attanas track record publicerad i IBI visar banbrytande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Attana Retrospective study on Attana's track record published in IBI shows extraordinary results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Attana Attana receives contract research order from global pharma company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Attana Attana får kontraktforskningsorder från globalt pharmabolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Kompletering, nu med korrekt bilaga. Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Kompletering: Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Attana Attana offentliggör prospekt inför förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Attana Penser access: Attana - Tar in nytt kapital Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Attana Extra bolagsstämman i Attana beslutar om företrädesemission om cirka 63,3 MSEK samt bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Attana Attana har erhållit en instrumentorder från globalt pharmabolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Attana Attana receives an instrument order from global pharma company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Notice to attend EXTRAORDINARY GENERAL MEETING in Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-21 Attana Attana föreslår en företrädesemission om cirka 63,3 MSEK samt bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Attana Attana has submitted a new patent application Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-28 Attana Attana har lämnat in en ny patentansökan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Attana Attana and ExpreS[2]ion Biotech have signed a Development & Supply Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Attana Attana och ExpreS[2]ion Biotech har tecknat utvecklings och leveransavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Attana Attana CEO Teodor Aastrup presents the company's most recent progress at Erik Pensers Company Day ("Bolagsdag") September 24[th] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Attana Attanas VD Teodor Aastrup presenterar bolagets senaste framsteg på Erik Pensers Bolagsdag den 24e september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Attana Penser Access: Attana - Sjösätter ny teknikplattform Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Attana Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Attana Attana AB lånar  2 MSEK för marknads- och säljaktiviteter relaterade till "Attana Virus Analytics" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Attana Attana lanserar Attana Cell 250 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-19 Attana Attana introduces Attana Virus Analytics to support global COVID-19 testing efforts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-19 Attana Attana introducerar Attana Virus Analytics för att bistå globala testinsatser kring COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Attana Attana selected as one of seven companies listed at the Nordic Growth Market to present at the NMG "The Break Of A New Dawn" on Wednesday June 17[th] Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Attana Attana är som ett av sju bolag inbjudna till NGMs "The Break Of A New Dawn" den 17 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-07 Attana Attana expands global business development team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-07 Attana Attana förstärker sitt affärsutvecklings- och säljteam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Attana Information om Attanas presentation vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 Attana Attana deltar vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Attana Penser Access: Attana - COVID-19 påverkar både positivt och negativt Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Attana Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 8 maj 2020 i bolagets lokaler i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2020 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Attana Attana AB stärker den operativa kassan för att färdigställa patentansökningar och säkerställa god kassalikviditet genom upptagande av lån om 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Attana Attana presenterar på Erik Penser Banks Forskningsbolagsdagen torsdagen den 16 april 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Attana Attana: KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Attana Prof. Nicholls grupp vid Linneuniversitetet använder deras Attana Cell™ 200 instrument för ett nystartat Covid-19 projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Attana The team of Prof. Nicholls at the Linnaeus University employ their Attana Cell™ 200 instruments in their Covid-19 research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-28 Attana Attana's collaboration with Prof. Salanti to develop a vaccine against COVID-19 elucidated by Life Science Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-28 Attana Attanas samarbete med Prof Salanti för utveckling av COVID-19 vaccin uppmärksammat av Life Science Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Attana Attana AB will support and collaborate with Prof. Salanti in developing a vaccine against Coronavirus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-16 Attana Attana AB kommer supportera och samarbeta med Prof. Salantis team vid utveckling av Coronavirusvaccin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Attana Attanas kund InDex Pharmaceuticals publicerar data om cobitolimods verkningsmekanism Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Attana Attana's customer InDex Pharmaceuticals publishes mechanism of action data for their drug candidate cobitolimod Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Attana Ny publikation - Attanas teknik har använts för utveckling av antibakteriella beläggningar till framtida kirurgiska implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Attana New publication - Attana's technology employed in the development of antibacterial coatings for future surgical implants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-26 Attana Penser Access: Attana - Hot och möjligheter från Coronaviruset Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Attana Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Attana Attana lägger grunden för expansion i Nordamerika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Attana Attana deltar vid "11th Drug Discovery Innovation Programme", DDIP 2020, Munchen 23-24 april, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Attana Attana participates at the 11th Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2020, Munich April 23-24, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Attana En ny publikation där Attanas teknik möjliggör studier av jonvätskors tribologiska egenskaper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Attana New publication enabled by Attana technology to understand surface composition and kinetics of ion liquids at surfaces Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Attana Attana utbildar säljare från HVD Life Sciences Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Attana How dying cells prevent dangerous immune reactions. New receptor for treatment of autoimmune disease validated by German Cancer Research Centre using Attana Technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Attana Döende celler förhindrar farlig immunreaktion. German Cancer Research Centre och Attanas teknik validerar ny receptor för behandlign av autoimmuna sjukdommar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Attana Penser Access: Attana - Effektivisera läkemedelsutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-13 Attana Information om Attanas deltagande vid Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2019, Barcelona 28-29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Attana Attana AB samarbetar med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-01 Attana New publication - Attana's technology employed to understand how the human secretome can induce cardiac regeneration and repair post myocardial infarction Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Attana Kvartalsrapport för perioden 1 juli - 30 september 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Attana Attana deltar vid "The First Congress of Clinical Biochemists and Laboratory Specialists of Serbia" konferensen, KKBLM, Belgrade, 27-29 november, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Attana Attana AB flyttar Q3-rapporten till fredagen den 29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-31 Attana Attana presenterar vid Stora Aktiedagen Göteborg 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Attana Attana deltar vid Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2019, Barcelona 28-29 november 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Attana Attana: Succesfull treatment of dogs with cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-24 Attana Attana: Framgångsrik behandling av cancersjuka hundar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Attana Information regarding Attana's presentation at National University of Singapore's Life Sciences day in Singapore September 20th Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-23 Attana Information om Attanas deltagande vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag i Singapore 20 September Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Attana Attana inbjudna att presentera vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-13 Attana Attana invited to present at National University of Singapore's Life Sciences day Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-10 Attana Tilldelningen av aktier utan företräde i Attana slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-06 Attana Företrädesemissionen i Attana AB tecknades till 235% Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-20 Attana Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Attana Attana AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-09 Attana Protokoll från extra bolagsstämma i Attana AB 2019-08-09 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Attana Kallelse till extra bolagsstämma i Attana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Attana Styrelsen i Attana AB kallar till extra bolagstämma och föreslår företrädesemission om 14,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Attana 2 MSEK order från Linnéuniversitetet - köper sitt andra Attana Cell™ 200 instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Attana 2 MSEK order from Linnaeus University - purchases their second Attana Cell™ 200 instrument Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Attana Continues success for Attana's customer Dr. Mads Daugaard who has received a prestigious award to continue his research against childhood cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Attana Attana: Fortsatt framgång för cancerforskaren Mads Daugaard Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Attana Ny Attana publikation - Ökad träffsäkerhet hos nya läkemedel genom applicering av Attanas teknik för att förstå och optimera komplexa interaktioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Attana New Attana publication - Increased target specificity for new drugs by applying Attana's technology to understand and optimize multivalent drug interactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Attana Attana: "For me, as a molecular cell biologist, it is very exciting to now be able to analyse and understand such complex tissues in detail" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Attana Attana: "För mig, som en molekulär cellbiolog, är det mycket spännande att nu kunna analysera och i detalj förstå så komplexa system som vävnad" Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Attana Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 i Attana AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Attana New publication - Attana's technology was used to optimize affinity and efficacy of an antibody fragment for treatment of inflammatory diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-03 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att optimera affiniteten och efficacy för ett antikroppsfragment för behandling av inflammatoriska sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Attana Attana deltar vid Småbolagsdagen den 3 juni 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att utveckla en specifik antikropp för behandling av inflammatoriska sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Attana New publication - Attana's technology was used to develop a specific antibody fragment for treatment of inflammatory diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Attana Protokoll från årsstämma i Attana AB 2019-04-05 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 Attana Attana AB: Uppdaterad årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-22 Attana Attana AB: Årsredovisning 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 Attana New publication - Attana's technology was used to develop an antibody for matching donor and patient for transplantations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 Attana Ny publikation - Attanas teknik användes för att utveckla en antikropp för matchning av donator och patient vid transplantationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Attana Attana: KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA I ATTANA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 Attana Attana AB Bokslutskommuniké, 1 januari-31 december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Attana Attana AB tidigarelägger årstämman till 5 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Attana Attana AB erhåller lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Attana Attana har erhållit ett utbildningsuppdrag från ett ledande amerikanskt forskningsinstitut. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
5 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1