Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-17 Arcoma Arcoma AB: Kvartalsrapport Q2 2022: Stark återhämtning. EBITDA ökar med 15% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Arcoma Arcoma Precision i5 godkänd för försäljning i Singapore Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-07 Arcoma Arcoma Precision i5 approved for sales in Singapore Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Arcoma Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-27 Arcoma Arcoma wins important procurement in Finland. (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-18 Arcoma Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Arcoma Kvartalsrapport Q1 2022: Försiktig inledning på 2022. Positiv EBITDA. (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-26 Arcoma Sanna Rydberg lämnar sin VD-post under fjärde kvartalet 2022 (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 Arcoma Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-06 Arcoma Rättelse: Årsredovisning 2021 är nu publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-06 Arcoma Årsredovisning 2021 är nu publicerad (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-11 Arcoma Johan Dahlberg tillträder som ny CFO för Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-10 Arcoma Bokslutskommuniké 2021: Fjärde kvartalet påverkat av pandemin och engångsposter (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Feb 2022 | Arcoma

Bokslutskommuniké 2021: Fjärde kvartalet påverkat av pandemin och engångsposter (MAR)

2022-02-10

PRESSRELEASE

Bokslutskommuniké 2021: Fjärde kvartalet påverkat av pandemin och engångsposter (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 21 214 (30 247) kSEK
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -7 316 (-3 247) kSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 282 (-5 891) kSEK
  • Resultat per aktie -0,56 (-0,46) SEK

Ackumulerat 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 117 130 (117 417) kSEK
  • EBITDA uppgick till -2 670 (6 900) kSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 473 (1 435) kSEK
  • Resultat per aktie -0,57 (0,12) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

EFTER PERIODEN

VD-KOMMENTAR

FJÄRDE KVARTALET PÅVERKAT AV PANDEMIN OCH ENGÅNGSPOSTER
Vi stängde det fjärde kvartalet på 21,2 MSEK (30,2 MSEK) vilket är en minskning med 30% jämfört med motsvarande period föregående år. Efter en försäljningsmässigt stark start på året summerar vi 2021 med en försäljning på 117 MSEK (117 MSEK). Det var framför allt under det andra halvåret som vi fick en tydlig påminnelse om att pandemin inte var över utan att många personer, sjukhus, inköp och leveranskedjor fortfarande kraftigt påverkats.

Inbromsningen i kvartalet ser vi på samtliga marknader men det är framför allt den europeiska marknaden som kraftigt minskar i försäljning. Baserat på rapporterade data till branschorganisationen, från företag aktiva inom röntgen, kan vi konstatera att den totala försäljningen på den europeiska marknaden minskat med ca 15–25% jämfört med tidigare år. High-end system som Arcoma tillverkar har högst sannolikt påverkats betydligt mer. Bland annat osäkerheten i sjukhusbudgetar gör att anbud, inköp och avrop av komplexa röntgensystem inte har prioriterats av vården utan skjutits på framtiden. Vi ser även en situation där våra partners har vunnit anbud, men pga pandemin finns det inte möjlighet att installera systemen. Vi bedömer dock att båda dessa effekter är av övergående karaktär och att våra affärsförutsättningar kommer förbättras så fort pandemins effekter lättar.

Q4 2021 blev ett exceptionellt svagt kvartal. Under inledningen av år 2022 har vi kunnat se vissa signaler på återhämtning, vi kvarstår dock försiktiga i vår generella marknadsbedömning. Säljcyklerna är långa och har av pandemin påverkats och blivit ännu längre. Som ett exempel på de extra-ordinära långa säljprocesser kan nämnas att Arcoma, i slutet av år 2020 offererade 5 system till Canada. Nu mer än ett år senare är det glädjande att kunna kommunicera att vi vunnit denna affär och att leverans av systemen kommer ske under första halvåret 2022.

Vi har under kvartalet arbetat aktivt med vårt rörelsekapital och kan rapportera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 2,8 MSEK.

Bruttomarginalen på våra produkter är oförändrad men har påverkats av engångskostnader. Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 34% (35%) rensat för kostnader av engångskaraktär. Valutakurseffekter samt en omvärdering av lagret om sammantaget -2,0 MSEK bidrar till att marginalen uppgår till 24%.

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, inklusive lagerjusteringen uppgick totalt till 29 232 (33 982) kSEK. En reservation på -1,1 MSEK för att anpassa äldre röntgensystem till nya förutsättningar har belastat kvartalets rörelsekostnader.

Vårt nya system, Precision i5 lanserades under 2020, därefter och i kombination med pandemin har vi bromsat ner våra utvecklingsinsatser. Detta medför att en större del av våra kostnader för utvecklingspersonal belastar resultaträkningen. Jämfört med 2020 så har de balanserade utvecklingskostnaderna minskat med 2,8 MSEK för 2021.

Efter två utmanande år där pandemin kraftigt påverkat oss ser vi nu med tillförsikt fram emot ett nytt år och nya möjligheter. Vi avslutade 2021 med att, för vårt röntgensystem Precision i5, tilldelas priset GOOD DESIGN® Award som ges ut av The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in cooperation with the European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies and Metropolitan Arts Press, Ltd. Det är glädjande att vårt fokus på design, användarvänlighet och ergonomi uppmärksammats.

  • Vi vet att röntgen är en viktig och central del i vårdens arbete och långsiktigt är röntgenmarknaden en växande marknad. Vi ser nu signaler på återhämtning
  • Tillsammans med våra engagerade och kunniga medarbetare fortsätter vi enligt vår strategiska plan ett intensivt arbete för att tillsammans med befintliga men också nya partners och distributörer utveckla affär och produkt för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet.

 

Sanna Rydberg
VD Arcoma AB (publ)

 

 

 

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se )
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se   
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 08.00.

 

 

 

Bilaga


2021-11-24 Arcoma Arcomas VD intervjuas på Erik Penser Banks bolagsdag den 25 november klockan 13:40 Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-18 Arcoma Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-28 Arcoma Kvartalsrapport Q3 2021: Fortsatt försäljningstillväxt under Q3 2021 +4,5% jämfört med Q3 2020 (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-24 Arcoma Carina Kenneman interim CFO på Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-25 Arcoma Kvartalsrapport Q2 2021: Fortsatt försäljningstillväxt under det andra kvartalet (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-16 Arcoma Förnyat ISO 13485-certifikat Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-29 Arcoma Analys om Arcoma publicerad av Erik Penser Bank: Åter till tillväxt i Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-29 Arcoma Arcomas CFO lämnar bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-10 Arcoma Arcoma får första order på nya produkten OMNERA 500A. Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-10 Arcoma Arcoma receives first order on the new product, OMNERA 500A Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-02 Arcoma Arcoma utser Henrik Blomdahl till ny kvalitetschef Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-25 Arcoma Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 25 maj 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-25 Arcoma Arcoma presenterar på Erik Penser Banks temadag den 25e maj 2021. Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-24 Arcoma Arcomas VD, Sanna Rydberg sammanfattar 2020 och blickar framåt. Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-24 Arcoma Kvartalsrapport Q1 2021: Stark försäljning i det första kvartalet (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-19 Arcoma Arcoma tidigarelägger publiceringen av Q1-rapport till den 24e maj 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-26 Arcoma Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-20 Arcoma Årsredovisning 2020 är nu publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-18 Arcoma Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet. Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-18 Arcoma Arcomas nya VD köper aktier i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-11 Arcoma Arcoma förstärker ledningsgruppen med Jesper Lindroos Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-01 Arcoma Arcoma lanserar nya röntgensystemet OMNERA 500A på amerikanska marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-01 Arcoma Arcoma launches new X-ray system OMNERA 500A on the US market Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 Arcoma Arcoma presenterar på Erik Penser Banks bolagsdag idag 25 november klockan 13:50 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-20 Arcoma Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-13 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - Pandemieffekter i tredje kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Arcoma Delårsrapport Q3 2020: Tredje kvartalet negativt påverkat av coronapandemin, EBITDA fortsatt över föregående år Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-11 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - potential för Canontillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Arcoma Arcoma presenterar på Erik Penser Banks bolagsdag 25 november Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-01 Arcoma Sanna Rydberg har tillträtt som ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - Q2 bekräftar utväxlingen på senaste årens åtgärder Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - Q2 bekräftar utväxlingen på senaste årens åtgärder Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Arcoma Delårsrapport Q2 2020: Stabil försäljning trots Covid-19. Stark lönsamhetsförbättring under första halvåret. Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-25 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - Möter osäkerheten från styrkeposition Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Arcoma Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Arcoma Delårsrapport Q1 2020: Starkt resultat i första kvartalet. EBITDA ökar med 169%. Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-11 Arcoma Konica Minolta Europa tecknar 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 Arcoma Rättelse: Årsredovisning 2019 är nu publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-29 Arcoma Årsredovisning 2019 är nu publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Arcoma Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-20 Arcoma Mattias Rundgren utses till tillförordnad VD Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Arcoma Susanne Rydberg utses till ny VD för Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-14 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - Flertal åtgärder för att möta osäkerheten pga Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-07 Arcoma Uppdatering med anledning av Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Arcoma Arcoma får första order på nya produkten Arcoma Precision i5 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Arcoma Arcoma receives first order for the new product, Arcoma Precision i5 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-12 Arcoma Arcoma lanserar ny produkt – Arcoma Precision i5 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-10 Arcoma Arcoma presenterar på Stockholm Corporate Finance 12 e Life Science-seminarium Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - Bygger momentum till starkt andra halvår 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Arcoma Årets resultat ökade med 154% (Rättelse) Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Arcoma Årets resultat ökade med 154% Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Arcoma Arcoma presenterar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-20 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - 4% tillväxt i tredje kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Arcoma Fortsatt stark resultatutveckling, EBITDA ökar med 104% Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-13 Arcoma Arcoma förstärker ledningsgruppen med Frida Robbe Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-12 Arcoma Arcoma presenterar på aktieträff i Ystad den 14 september Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Arcoma Valberedning nominerar Jesper Söderqvist till Arcomas styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Arcoma Jesper Söderqvist lämnar sin VD-post andra kvartalet 2020 och tar plats i Arcomas styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Arcoma Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-31 Arcoma New management for Arcoma in Asia Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-31 Arcoma Ny ledning för Arcoma i Asien Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-13 Arcoma Presentation och videointervju med Arcomas VD från Bolagsdagen den 12:e september. Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-13 Arcoma Presentation och videointervju med Arcomas VD från Bolagsdagen den 12:e september. Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Arcoma Analys om Arcoma publicerad av Erik Penser Bank: Kraftfull utväxling på effektiviseringar Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Arcoma Analys om Arcoma publicerad av Erik Penser Bank: Kraftfull utväxling på effektiviseringar Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Arcoma Arcoma presenterar på Bolagsdagen den 12:e september Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Arcoma Arcoma presenterar på Bolagsdagen den 12:e september Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-23 Arcoma Arcoma inleder utvecklingsamarbete med Konica Minolta Europa Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-23 Arcoma Arcoma inleder utvecklingsamarbete med Konica Minolta Europa Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-23 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - Kraftfull utväxling på effektiviseringar Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-22 Arcoma Arcoma AB: Kraftfull resultatförbättring och ökad omsättning Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-22 Arcoma Arcoma AB: Kraftfull resultatförbättring och ökad omsättning Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-27 Arcoma Arcoma AB: Arcoma förstärker organisationen med ny marknadschef Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - Tillväxten föregår lönsamheten Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Arcoma Arcoma AB : PRESSRELEASE Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Arcoma Arcoma AB: Omsättning ökar med 37%, kraftfull resultatförbättring Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-13 Arcoma Arcoma AB Mattias Rundgren utses till Business Controller för Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-13 Arcoma Arcoma AB: Arcoma presenterar på Redeye Medtech och Diagnostic Seminar 14 maj Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 Arcoma Arcoma AB: Årsredovisning 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 Arcoma Arcoma AB: Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-26 Arcoma Arcoma AB: Analys om Arcoma publicerad av Erik Penser Bank Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-26 Arcoma Aktiebolag Arcoma Aktiebolag: Penser Access: Arcoma - Gedigen plattform för tillväxt och lönsamhet Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-22 Arcoma Arcoma AB: Arcoma tecknar återförsäljaravtal för Ungern och Slovakien Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-07 Arcoma Arcoma AB: Arcoma presenterar på Stockholm Corporate Finance 11:e Life Science Seminarium Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-01 Arcoma Arcoma AB: Arcoma presenterar på SvD Näringslivs Börsplus Temadag Dubblare Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 Arcoma Arcoma AB: Komplettering till tidigare pressmeddelande "Omsättningen ökar 36%, fortsatta resultatförbättringar " Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 Arcoma Arcoma AB: Omsättningen ökar 36%, fortsatta resultatförbättringar Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Arcoma Arcomas CFO lämnar bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-15 Arcoma Arcoma AB: Investerarmöten våren 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-14 Arcoma Arcoma AB: Canon och Arcoma tecknar distributörsavtal för Turkiet Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Arcoma Arcoma AB: Omsättning ökar 73% i kvartalet och resultatet lyfter markant Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-16 Arcoma Arcoma AB: Arcoma presenterar på Redeye Life Science Day den 21:a november Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-16 Arcoma Arcoma AB: Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-01 Arcoma Arcoma AB: Katja Kristensson ny kvalitetschef för Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Arcoma Arcoma AB: Arcoma tidigarelägger publiceringsdatum för Q3-rapporten. Nytt datum 21 november. Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-29 Arcoma Arcoma AB: Canon och Arcoma utvidgar samarbetet i Nordamerika Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Arcoma Arcoma AB: Ökad omsättning och kraftigt förbättrat resultat Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Arcoma Arcoma AB: Arcoma och Mediel tecknar återförsäljaravtal för Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-11 Arcoma Arcoma AB: Arcoma får ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-24 Arcoma Arcoma AB: Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-24 Arcoma Arcoma AB: Kärnverksamheten växer 27% i kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-26 Arcoma Arcoma AB: Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-17 Arcoma Arcoma AB: Canon Medical Systems väljer Arcomas digitala röntgensystem i Europa Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3