Datum Titel Alternativ
2024-02-13 AdTech och (D)OOH utropstecken i Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-22 Lägre förvärvstakt primär orsak till målrevidering Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-31 Stark tillväxt inom AdTech i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Analyskommentar - Livewrapped tecknar avtal med Eniro Visa Stäng
2023-08-04 Stabila intäkter i osäkert marknadsklimat Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-28 Analyskommentar - Initial kommentar på Q2-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Odramatiskt Q1 med stärkt EBITDA Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2023-04-26 Fortsätter exekvera på förvärvsstrategi Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Analyskommentar - Förvärvar Locads Visa Stäng
2023-04-20 Analyskommentar - Ekstra Blade ny kund för Livewrapped Visa Stäng
2023-03-16 En kvalitetsförvärvare inom media och tech Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Apr 2024 | Årligutdelning
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årsstämma 2023
26 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
11 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024