Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-29 Penser Access Penser Access: Mot H2’23 med positiva signaler - Tourn International Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 29 Aug 2023 | TOURN International

Penser Access: Mot H2’23 med positiva signaler – Tourn International

Fortsatt press från externa faktorer
Tourns omsättning under Q2 var fortsatt pressad, drivet av att Agency mötte en fortsatt avmattad annonsmarknad samtidigt som Nagato fortsatt präglades av lägre CPM-nivåer jämfört med Q2’22. Total omsättning uppgick till 26,3 mkr (33,4 mkr). Nagato minskade något mindre än Agency, drivet av att Nagato har en mer internationell marknad, samtidigt som man får stöd från de kanalförvärv man har bedrivit. Samtidigt som intäkterna därmed var pressade under H1, kommenterar Tourn att man under utgången av Q2 såg ökad aktivitet inom medieköp, samtidigt som man inom Nagato ser både något ökade CPM-nivåer samtidigt som visningstimmarna ökar. Utöver det ser vi att de två högprofilerade influencers som man knöt till sig under H1’23 är prestigekunder som är tillräckligt stora för att ha synlig inverkan på omsättningen.

Säsongsmässiga effekter har präglat kassaflödet i H1
Rörelseresultatet i Q2 uppgick till -6 mkr (-2,4 mkr) drivet av de lägre intäkterna. Kassaflödet pressas något, dock bland annat av rörelsekapitalet i Q2, och vi bedömer att kassaflödet under helåret 2023 kommer vara säsongsmässigt starkt under andra halvan. Utöver detta har Tourn vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna, något som vi bedömer kommer synas redan i Q4.

Fortsatt kapacitet att växa för egen förmåga
Sammantaget anser vi att Q2 reflekterade den svaghet i marknaden, som vi sett indikationer på från flera andra håll. Vi ser ett nytt motiverat värde om 16–17 kr per aktie (23–25 kr) drivet av en ny värderingsmetodik och nya estimat. Tourn är fortsatt exponerat mot starka långsiktiga trender, med ett track-reckord av stark exekvering och ihållande tillväxt. Vi ser goda möjligheter för ett stabilare H2’23, samtidigt som sign-on-aktiviteten inom Nagato, kundtillskotten inom Agency, och det allmänna kostnadsfokuset lägger grund för våra prognoser för 2024.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 29-08-2023 kl. 08:35: https://docs.penser.se/research/3685-A/tourn.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-08-24 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport två Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-23 Tourn International Tourn International: TOURN presenterar LIVE kvartalsrapport TVÅ Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-24 Tourn International Tourn International: TOURN inleder samarbete med Therese Lindgren Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-26 Tourn International Tourn International: Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Tourn International Tourn International: Förslag till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Tourn International Tourn International: Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Tourn International Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Tourn International Tourn International: TOURN inleder samarbete med Jon Olsson Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Penser Access Penser Access: Minskad omsättning i svag annonsmarknad - TOURN Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport ett Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Tourn International Tourn International: TOURN presenterar LIVE kvartalsrapport ETT Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-30 Tourn International Tourn International: TOURN anställer Madeleine Daxberg som ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Penser Access Penser Access: Intervju med TOURN - Erik Penser Bank - 16 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Penser Access Penser Access: Tillväxt trots en tuff annonsmarknad - TOURN Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Tourn International Tourn International: TOURN presenterar LIVE Bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-16 Tourn International Tourn International: Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Tourn International Tourn International: Johanna Forsberg avgår som CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-30 Tourn International Tourn International: TOURNs dotterbolag TOURN ASA skriver avtal med BlockAsset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Tourn International Tourn International: TOURNs dotterbolag TOURN ASA skriver avtal med produktionsbolaget Biscuit Pictures Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Penser Access Penser Access: Från aggressiv tillväxt till lönsamhet - Tourn Analyser Visa Stäng
2022-11-18 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport TRE 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Kvartalsrapport TRE 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
11 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2