Affärsidé

Att med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: MidCap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS

Verksamhet

VERKSAMHET
Midsona utvecklar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel samt egenvård. Kärnan i Midsonas verksamhet är missionen att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. Midsonas breda utbud av starka varumärken med ledande produkter inom hälsa och välbefinnande kan tillfredsställa många konsumenters behov. Bolaget är ledande genom att utveckla befintliga varumärken och att ta in nya varumärken så att de på ett ännu bättre sätt kan möta befintliga och nya trender. Midsona har gjort det strategiska valet att satsa på ledande och tydliga varumärken.

VISION
Midsonas vision är bli en av de ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande.

MISSION
Midsona vill hjälpa människor till ett hälsosammare liv.

STRATEGI
Midsona arbetar med fyra strategier för att nå visionen och sina finansiella mål:

LEDANDE VARUMÄRKEN I PRIORITERADE KATEGORIER
Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande på huvudmarknaden Norden samt i övriga Europa. Varumärken ska ha position nummer ett eller två inom sin kategori och ska finnas i rätt kanaler, där har bolaget bäst kunskap och där det finns möjligheter för stark tillväxt.

KOSTNADSEFFEKTIV VÄRDEKEDJA
Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa och effektivisera organisationen och att utvärdera sortimentet ur ett lönsamhetsperspektiv. Som en del i att effektivisera verksamheten arbetar Midsona med att öka försäljningsvolymerna som kommer från den egna produktionen. Både befintliga leverantörer och den egna produktionsstrukturen utvärderas löpande för att säkerställa bästa villkor och kvalitet.

SELEKTIVA FÖRVÄRV
Förvärv är en integrerad del av Midsonas verksamhet. Midsona har spelat en stor roll i att konsolidera marknaden i Norden. Vår strategi framåt är att tillämpa motsvarande koncept för expansion på de växande marknaderna i Europa utanför Norden.

HÄLSOSAM OCH HÅLLBAR KULTUR
Midsona har produkter som hjälper människor till ett hälsosammare liv. De vill bygga vidare på koncernens starka position som experten inom hälsa och välbefinnande. Att vara hållbar blir allt viktigare och kunderna och konsumenterna ställer kontinuerligt allt högre krav på hållbara produkter. Det finns ett starkt samband mellan deras intresse för ekologiska produkter och hållbarhet. Från och med 2017 redovisar Midsona på ett grundläggande sätt sitt hållbarhetsarbete. Läs mer på avsnittet om hållbarhet här på hemsidan alternativt se Midsonas årsredovisning sidorna 45-55.

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
27 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Dec 2017 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 May 2019 | Årligutdelning
19 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Oct 2019 | Halvårsutdelning
31 Oct 2019 | Extrastämma 2019
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Halvårsutdelning
25 Jun 2020 | Årsstämma 2019
26 Jun 2020 | Halvårsutdelning
29 Jun 2020 | Halvårsutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Oct 2020 | Halvårsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner