Affärsidé

Att med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: Small Cap
Tickerkod: MSON B

WEBBPLATS

Verksamhet

VERKSAMHET
Midsona utvecklar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel samt egenvård.

Kärnan i Midsonas verksamhet är missionen att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. Midsonas breda utbud av starka varumärken med ledande produkter inom hälsa och välbefinnande kan tillfredsställa många konsumenters behov. Bolaget är ledande genom att utveckla befintliga varumärken och att ta in nya varumärken så att de på ett ännu bättre sätt kan möta befintliga och nya trender. Midsona har gjort det strategiska valet att satsa på ledande och tydliga varumärken.

Under 2017 stod andelen egna varumärken för totalt 64 % av koncernens varuförsäljning. Flera har starka och ledande positioner på utvalda segment inom utvalda produktkategorier. Midsona prioriterar åtta egna varumärken; URTEKRAM®, KUNG MARKATTA®, FRIGGS®, HELIOS®, DALBLADS®, NATURDIET®, ESKIMO-3® och MIWANA®. Utöver det arbetar de med ett antal andra egna varumärken med god lönsamhet samt representerar ett antal uppdragsgivares varumärken.

VISION
Ett av de ledande företagen i Europa inom hälsa och välbefinnande med Norden som bas.

MISSION
Midsona vill hjälpa människor till ett hälsosammare liv.

STRATEGI
Midsona arbetar med fyra strategier för att nå visionen och sina finansiella mål:

LEDANDE VARUMÄRKEN I PRIORITERADE KATEGORIER
Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande på huvudmarknaden Norden samt i övriga Europa. Varumärken ska ha position nummer ett eller två inom sin kategori och ska finnas i rätt kanaler, där har bolaget bäst kunskap och där det finns möjligheter för stark tillväxt.

KOSTNADSEFFEKTIV VÄRDEKEDJA
Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa och effektivisera organisationen och att utvärdera sortimentet ur ett lönsamhetsperspektiv. För att effektivisera verksamheten arbetar Midsona med att outsourca produktion till nationella eller internationella leverantörer. Befintliga leverantörer utvärderas löpande för att säkerställa bästa villkor och kvalitet.

SELEKTIVA FÖRVÄRV
Förvärv är en integrerad del av Midsonas verksamhet. Midsona har spelat en stor roll i att konsolidera marknaden i Norden. Det ska bolaget fortsätta göra, men framför allt riktar de nu blickarna mot övriga Europa. Under året har en detaljerad kartläggning av möjliga förvärv i Europa, utanför Norden, genomförts.

HÄLSOSAM OCH HÅLLBAR KULTUR
Midsona har produkter som hjälper människor till ett hälsosammare liv. De vill bygga vidare på koncernens starka position som experten inom hälsa och välbefinnande. Att vara hållbar blir allt viktigare och kunderna och konsumenterna ställer kontinuerligt allt högre krav på hållbara produkter. Det finns ett starkt samband mellan deras intresse för ekologiska produkter och hållbarhet. Från och med 2017 redovisar Midsona på ett grundläggande sätt sitt hållbarhetsarbete. Läs mer på avsnittet om hållbarhet här på hemsidan alternativt se Midsonas årsredovisning sidorna 45-55.

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner