Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-30 Irisity Irisity AB: Irisity changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Nov 2023 | Irisity

Irisity AB: Irisity changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ).

Irisity AB (publ) today announces a change of Certified Adviser from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ).

Irisity has entered into an agreement with Carnegie Investment Bank AB (publ) regarding the position as Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) will take over as Certified Adviser on November 30, 2023. Until then, Erik Penser Bank AB will continue to act as Certified Adviser to the company.

For further information:

Keven Marier, Irisity CEO

Phone: +46 771 41 11 00

E-mail: keven.marier@irisity.com

About Irisity

Irisity AB (publ) is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, the Company’s Certified Adviser is Carnegie Investment Bank AB (publ).

2023-11-30 Irisity Irisity AB: Irisity byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Penser Access Penser Access: Upprepar guidning, men med lägre visabilitet - Irisity Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-14 Irisity Irisity AB (publ) upprätthåller en tillväxtbana med en stark intäktsökning för tredje kvartalet där nettoomsättningen fortsätter att växa under hela året. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-14 Irisity Irisity AB (publ) maintains a trajectory of growth, with third-quarter revenues significantly higher and net sales continuing to grow throughout the year. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Irisity Irisity AB: Irisity har utsett valberedning inför årsstämman 2024. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Irisity Irisity AB: Irisity has appointed a nomination committee for the 2024 annual general meeting. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Irisity Irisity AB: Irisity provides market update amidst Middle East tensions. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-07 Irisity Irisity AB: Finansiell uppdatering med anledning av krisen i Mellanöstern. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-13 Irisity Investor and board member Anders Trygg increases his stake in Irisity AB (publ) through a off market block sale acquisition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-10 Irisity Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-10 Irisity Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-09 Irisity Irisity AB: Irisity's Operations in Israel Remain Unaffected Amidst Recent Terrorist Attacks. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Penser Access Penser Access: En ny giv - Irisity Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-22 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-22 Irisity Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Irisity Irisity AB (publ) has carried out a directed issue of MSEK 39 and convenes an extraordinary general meeting. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Irisity Irisity AB (publ) genomför en riktad emission om 39 MSEK och kallar till extra bolagsstämma. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Irisity Irisity AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om ca 35 MSEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Irisity Irisity AB (publ) is exploring the conditions for conducting a directed issue of approximately MSEK 35. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Penser Access Penser Access: Guidning för helåret visar att tillväxten är tillbaka - Irisity Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-14 Irisity Irisity AB: Irisity stärker regionalt fokus och ökar försäljningstillväxten genom att befordra Joao Paulo Florentino de Sousa till VP Sales and Operations, CALA (Karibien och Latinamerika). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-14 Irisity Irisity AB: Irisity promotes regional director to VP Sales and Operations, CALA (Caribbean and Latin America) to accelerate our regional focus and sales growth. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-14 Irisity Irisity AB: Irisity reappoints Anna Forsberg as new Interim Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Irisity Irisity AB (publ) reports a quarter of synergy, strategic refinement, and growth. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Irisity Irisity AB (publ) rapporterar ett kvartal av synergier, strategisk förfining och tillväxt. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Raziel Bareket as Chief Operating Officer (COO) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Irisity Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Irisity Bulletin from extraordinary general meeting in Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Irisity Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Penser Access Penser Access: Arbetar av orderbok från 2022 - Irisity Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-12 Irisity Irisity AB (publ) reports a good start of the year Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Irisity Irisity AB (publ) rapporterar stark inledning på året Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Irisity Irisity AB: Irisity recruits new CFO Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Irisity Irisity AB: Irisity rekryterar ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Irisity Irisity AB: Större aktieägare i Irisity begär en extra bolagsstämma för att rösta om förslag till ny styrelse. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Irisity Irisity AB: Major shareholders in Irisity request an extra general meeting to vote on proposals for a new board. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Irisity Irisity AB: Större aktieägare i Irisity begär en extra bolagsstämma för att rösta om förslag till ny styrelse. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Irisity Irisity AB: Major shareholders in Irisity request an extra general meeting to vote on proposals for a new board. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Irisity Bulletin from Annual General Meeting in Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Irisity Kommuniké från årsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Irisity Irisity AB: Irisity and SYM Servicios partner to continue to save lives. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Irisity Irisity AB: Irisity och SYM Servicios tecknar samarbetsavtal för att fortsätta rädda liv. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Irisity Irisity AB: Irisity and Axis Communications Partner to Launch Advanced Surveillance Camera with AI-Powered Video Analytics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-27 Irisity Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-27 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-27 Irisity Irisity AB (publ) har, villkorat av årsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en riktad nyemission om ungefär 17,5 MSEK till dess nye verkställande direktör Keven Marier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-27 Irisity Irisity AB (publ) has, subject to the approval of the annual general meeting, decided to carry out a directed share issue of approximately 17.5 MSEK to its new CEO Keven Marier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Irisity - Erik Penser Bank - 28 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Penser Access Penser Access: Orderbok visar att tillväxt är på väg tillbaka - Irisity Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Irisity Irisity AB: Ulf Runmarker is proposed as a new board member in Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Irisity Irisity AB: Ulf Runmarker föreslås som ny styrelseledamot i Irisity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Irisity Irisity AB: New appointments and organizational changes at Irisity. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Irisity Irisity AB (publ) reports strong order intake in the fourth quarter with revenue recognition expected in the coming months. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Irisity Irisity AB (publ) rapporterar en stark orderingång under fjärde kvartalet med intäktsredovisning förväntad under de kommande månaderna. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Irisity Irisity AB: Irisity förstärker ledningen genom rekryteringen av Keven Marier som Chief Executive Officer, VD. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Irisity Irisity AB: Irisity continues to strengthen its management through the recruitment of Keven Marier as Chief Executive Officer, CEO. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Irisity Irisity AB: Irisity, Dell, and Intel join forces to streamline AI deployment. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Irisity Irisity AB: Financial update before reporting the fourth quarter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Irisity Irisity AB: Finansiell uppdatering inför rapportering av fjärde kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Irisity Irisity AB: Irisity delivers advanced video analytics solution to a government organization in Singapore. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Irisity Nomination Committee appointed in Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Irisity Valberedning utsedd i Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023