Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-31 Immunovia Förändring av antal aktier och röster i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 31 May 2023 | Immunovia

Förändring av antal aktier och röster i Immunovia AB (publ)

 

Genom företrädesemissionen har antalet utestående aktier och röster ökat med 22655917, från 22631 581till 45287 498. Aktiekapitalet har ökat med 1132 795,85 kronor, från 1131579,05 kronor till 2 264 374,90 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+4670911 56 08

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023 klockan 11:45.

Om Immunovia
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se:www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besökwww.immunovia.com.
###
 

2023-05-31 Immunovia Change in number of shares and votes in Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Immunovia Bulletin from the Annual General Meeting in Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Immunovia Kommuniké från årsstämma i Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report for January-March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Immunovia Ändringar av valberedningens förslag till årsstämman 2023 i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Immunovia Changes to the Nomination Committee's proposal to the Annual General Meeting 2023 in Immunovia AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q1 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-06 Immunovia Immunovia AB: The board member Philipp von Hugo resigns from Immunovia's board at his own request Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-06 Immunovia Immunovia AB: Styrelseledamoten Philipp von Hugo lämnar Immunovias styrelse på egen begäran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-29 Immunovia Immunovia AB appoints new CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-29 Immunovia Immunovia AB utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to discuss adoption of IMMrayTM PanCan-d with key opinion leaders on May 3, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Immunovia Immunovia AB: Immunovia diskuterar användning av IMMray® PanCan-d med viktiga opinionsbildare den 3 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Immunovia Immunovia AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Immunovia Immunovia AB: CONVENING NOTICE - ANNUAL GENERAL MEETING IN IMMUNOVIA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publishes the annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to participate in National Pancreas Foundation Webinar on Biomarkers and Liquid Biopsy for Early Detection of Pancreatic Cancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia deltar i National Pancreas Foundations Webinar om biomarkörer och vätskebiopsi för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces outcome of the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces updated financial calendar for financial year 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar uppdaterad finansiell kalendern för finansåret 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia offentliggör prospekt i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publishes prospectus relating to the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Immunovia Bulletin from the extraordinary general meeting in Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Immunovia Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunovia AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser Karl Stone till ny COO för att utveckla FoU-verksamheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Immunovia Immunovia AB: Immunovia appoints Karl Stone as new chief operating officer to develop R&D and operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Full Year Report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q4 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: CONVENING NOTICE - EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN IMMUNOVIA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia beslutar om en företrädesemission om cirka 202,2 miljoner SEK och senarelägger offentliggörandet av kvartalsrapport för det första kvartalet och årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Immunovia Immunovia AB: Immunovia resolves on a rights issue of approximately SEK 202.2 million and postpones the publication of the quarterly report for the first quarter and the annual general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Immunovia Immunovia AB: Consultation process with Swedish unions completed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Immunovia Immunovia AB: Samrådsprocessen med svenska fackförbund avslutad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar uppdaterad finansiell kalendern för finansåret 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces updated financial calendar for financial year 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia realigning Swedish operations with strategic priorities and its focus on the US commercialization of the IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia anpassar den svenska verksamheten för att stödja strategiskt fokus och kommersialisering av IMMray® PanCan-d testet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia utser Lara E. Sucheston-Campbell till Head of Clinical and Medical Affairs för att påskynda den kommersiella strategin av IMMray® PanCan-d testet på den amerikanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Appoints Lara E. Sucheston-Campbell as Head of Clinical and Medical Affairs to Accelerate Commercial strategy of IMMray™ PanCan-d test in the US market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Immunovia Immunovia AB: Immunovia strengthens US organization to continue commercialization of its novel IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 Immunovia Immunovia AB: Immunovia stärker verksamheten i USA för den fortsätta kommersialiseringen av det unika IMMray® PanCan-d-testet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare and Medicaid Services slutför ersättningsbeslut och fastställer en ersättning på USD 897 för Immunovias IMMray PanCan-d-test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare & Medicaid Services finalizes its payment determination and sets a rate of $897 for Immunovia's IMMray PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Immunovia Immunovia AB: Verkställande direktör, Philipp Mathieu, köper Immunovia teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Immunovia Immunovia AB: Chief Executive Offier, Philipp Mathieu, buys Immunovia warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar den finansiella kalendern för finansåret 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces the financial calendar for financial year 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Penser Access Penser Access: Ersättning i USA på väg - Immunovia Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report Jan-Sep 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q3 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Immunovia Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Immunovia AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Immunovia Nomination Committee appointed for the 2023 Annual General Meeting of Immunovia AB (Publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces executive management team changes to accelerate execution of strategic priorities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar förändringar i ledningsgruppen för att accelerera genomförandet av strategiska prioriteringar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia lanserar ett strategiskt partnerskap med Proteomedix för att öka kraften i forskning och utveckling samt öka det kommersiella fokuset Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Immunovia Immunovia AB: Immunovia launches a strategic partnership with Proteomedix to leverage R&D efforts with increased focus on commercialization Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia meddelar positiv återkoppling gällande erfarenhetsprogram med IMMray® PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Immunovia Immunovia AB: Immunovia announces positive update on physician experience program with IMMray™ PanCan-d Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare & Medicaid Services utfärdar prelimininärt fastställande av ersättning för Immunovias IMMray PanCan-d-test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-26 Immunovia Immunovia AB: Centers for Medicare & Medicaid Services issues preliminary payment rate determination for Immunovia's IMMray PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Immunovia Immunovia AB: Immunovia publicerar Delårsrapport januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Immunovia Immunovia AB: Immunovia Publishes Interim Report Jan-June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia kommer att presentera på Gilmartin Group's Emerging Growth Company Showcase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Immunovia Immunovia AB: Immunovia to present at Gilmartin Group's Emerging Growth Company Showcase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av Q2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Q2 presentation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. Issued Clinical and Public Health Laboratory License from California Dept of Public Health for IMMray™ PanCan-d test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Immunovia Immunovia AB: Immunovia, Inc. erhåller licencsrättigheter från hälsodepartementet i Kalifornien för IMMray® PanCan-d-test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Immunovia Immunovia AB: CPT PLA Code for the IMMray™ PanCan-d test approved Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Immunovia Immunovia AB: CPT PLA-kod för testet IMMray® PanCan-d godkänt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Immunovia Immunovia AB: The PanDIA-1 study, for early detection of pancreatic cancer in newly onset type 2 diabetics, moves into next phase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Immunovia Immunovia AB: PanDIA-1-studien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer vid typ 2-diabetes går vidare till nästa fas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: Invitation to Immunovia's Presentation of PanFAM-1 Results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: Inbjudan till Immunovias presentation av resultat för PanFAM-1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: PanFAM-1 Results Partly Inconclusive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Immunovia Immunovia AB: Resultat för PanFAM-1 delvis ofullständigt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023