Senaste analysen | 20 Jul 2022 | Enzymatica

Vändning i sikte

  Q2-rapporten Nettoomsättning för Q2 uppgick till 9,6 mkr (6,2) med ett rörelseresultat för kvartalet på -15,9mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,5 mkr (-14,4). Bolaget noterar en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Ny preliminär…

  Ny preliminär forskningsdata Bolaget meddelar idag att en forskningsgrupp vid det medicinska universitetet i Innsbruck, som för närvarande genomför en flerstegsstudie om den barriärteknik som används i ColdZyme –…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Svag Q1-rapport

  Svag Q1-rapport Nettoomsättningen var 4,2 mkr (17 mkr). Nettoresultat för Q1 uppgick till -18 mkr (-8,9 mkr). Resultatet är således svagt över hela linjen. Coronapandemin hade en stor påverkan…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Apr 2022 | Enzymatica

Analyskommentar - Frias från…

  Frias från forskningsfusk Enzymatica: Artikel om ColdZyme frias från misstankar om oredlighet i forskning. I december 2021 anmälde Region Skåne forskningsartikeln från 2017 till Nämnden för prövning av oredlighet…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Enzymatica

Enzymatica ser ljuset i coronatunneln

  Q4-rapport Enzymaticas rapporterade omsättningen för helåret 2021 uppgick till 57 mkr (111 mkr) mot våra estimat om 66 mkr. Koncernens rörelseresultat blev -45 mkr (-12 mkr) relativt våra estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Dec 2021 | Enzymatica

Pressad av pandemin

  Försäljningstapp på 45% under Q3 2021 Bolagets tredje kvartalssiffror pressades av pandemin. Försäljningen under Q3 2021 minskade med 45% jämfört Q3 2020. EBIT-marginalen var -39% för kvartalet jämfört -8%…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2021 | Enzymatica

Fortsatt utmanande marknad

  Försäljningstapp på 56% Försäljningen sjönk till 6,1 mkr (13,9) vilket var 74% under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en fortsatt hög lagernivå hos slutkonsumenterna, något som även reflekteras i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-20 Vändning i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Analyskommentar - Ny preliminär forskningsdata Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Svag Q1-rapport Visa Stäng
2022-04-11 Analyskommentar - Frias från forskningsfusk Visa Stäng
2022-02-21 Enzymatica ser ljuset i coronatunneln Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-14 Pressad av pandemin Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 Fortsatt utmanande marknad Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 Ett svagt kvartal som väntat Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-23 Utebliven förkylningssäsong Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Stark försäljning men lägre bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Positivt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-17 Starkt kvartal men under vår förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 STADA växlar upp Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Fortsatt positiv påverkan från COVID-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 COVID-19 boostar försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Kosmetikaverksamheten drar upp bruttomarginalen Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Ny smak drar upp försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Negativ klinisk studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Sverige visar vägen Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Avtal med Maren Cosmetics Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Enzymatica - Placebokontrollerad studie full rekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 56% försäljningstillväxt i Sverige Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Vädret & restriktioner i Tyskland dra ned försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Tidig vår förkortade förkylningssäsongen Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 STADA & svenska apotek drar upp försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Uppföljningsorder från STADA drar upp försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 Rekordförsäljning Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Rekordorder från STADA Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Expansionen fortsätter i Europa Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Tar klivet in i Tyskland Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-07 Nya avtal på andra sidan jorden Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-25 58% tillväxt under Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-20 Nya marknader levererar Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Förvärvar Zymetech Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-26 Fler kliniska studier är på gång Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-04 Hemmamarknaden fortsätter att leverera Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Har mer att ge under 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Expansionen fortsätter enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-25 Ny produkt “ColdZyme One Cold” Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-27 Ökar försäljningen med 86% Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-25 Förkylning ett minne blott? Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022