AFFÄRSIDÉ

Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två prövningsläkemedel, diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen®, som riktar in sig på de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid diabetes; dysfunktion och förlust av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: DMYD B 
WEBBPLATS

Verksamhet

DIAMYD MEDICALDIAMYD® är en antigen-specifik immunoterapi för behandling av typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet är ämnat att avbryta kroppens attack på den egna insulinproduktionen.

REMYGEN® är en oral regenerativ och immunmodulerande terapi för behandling avtyp 1-diabetes och typ 2-diabetes. Det GABA-baserade prövningsläkemedlet utvecklas för att återskapa den egna insulinproduktionen.

DIAMYD®
Diabetesvaccinet baseras på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Kliniska data indikerar att det innovativa och patentsökta koncept där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel har potential att bromsa in eller stoppa förstörelsen av insulinproducerande betaceller. Effekten uppnås genom omprogrammering av immunceller med hjälp av administrering av låga doser av Diamyd® i ytliga lymfkörtlar. Genom att bevara den egna insulinproduktionen ämnar terapin att avsevärt minska de långsiktiga sjukdomskomplikationerna av typ 1-diabetes. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter. Intralymfatisk behandling med Diamyd® prövas nu i klinisk fas IIb-studie (DIAGNODE-2) för behandling av typ 1-diabetes, med syfte att konfirmera en tidigare påvisad klinisk effekt från en pilotstudie i typ 1-diabetespatienter (DIAGNODE -1).

REMYGEN®
Det orala GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® utvecklas under exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar. Prekliniska data indikerar GABA:s potential att stimulera tillväxt och funktion av insulinproducerande betaceller. Effekten uppnås primärt genom att öka nivåerna av GABA i blodet och därmed aktivera GABA-receptorer som påverkar funktion och tillväxt av insulinproducerande celler i bukspottkörteln. Genom att stimulera tillväxt av insulinproducerande celler har Remygen® potentialen att vända sjukdomsförloppet i typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Remygen® prövas nu i en i fas I/II-studie (Regenerate-1) där den kliniska effekten utvärderas med syfte att optimera behandlingen inför registreringsgrundande studier.

DIABETES
Diabetes är en gemensam benämning på en grupp sjukdomar som kännetecknas av förhöjda blodsockervärden orsakat av kroppens oförmåga att producera eller svara på hormonet insulin. Insulin är ett livsviktigt hormon som styr cellers förmåga att ta upp energi i form av socker (glukos) ur blodet. Utan rätt mängd insulin hamnar kroppens blodsockernivåer ur balans. Akut förhöjt eller för lågt blodsocker kan orsaka direkt livshotande koma. För högt blodsocker under lång tid skadar på sikt kroppens organ.

TYP 1-DIABETES
Typ 1-diabetes uppstår när kroppen attackerar de insulinproducerande betacellerna. Sjukdomen drabbar främst barn och unga och saknar idag botemedel. Vid diagnos har patienten endast 10-20% kvar av sin egna insulinproduktion, ett akut dödligt tillstånd. Livsupprätthållande insulinbehandling krävs samtidigt som blodsockerbalansen måste övervakas dygnet runt, för resten av livet. De flesta patienterna har ingen mätbar insulinproduktion kvar några år efter diagnos och det ökar i sin tur märkbart risken för allvarliga diabetesrelaterade komplikationer.

TYP 2-DIABETES
Typ 2-diabetes drabbar mest vuxna och orsakas av att kroppen utvecklar insulinresistens. Det innebär att kroppen är oförmögen att ta upp insulinet på ett effektivt sätt. Även den egna insulinproduktionen är hämmad. Insjuknandet sker gradvis, men även om förändringar i kost och motion i viss utsträckning kan förebygga och förbättra sjukdomstillståndet leder typ 2-diabetes oftast till att den drabbade behöver permanent medicinering.

DIABETES och SJUKDOMSKOMPLIKATIONER
Trots noggrann behandling och kontroll av sjukdomen leder diabetes nästan undantagslöst till långsiktiga komplikationer. Svåra följdsjukdomar såsom skador på synen, blodkärlen och nervsystemet är vanliga, vilka utöver det mänskliga lidandet medför avsevärda kostnader för samhället. De största kostnaderna för behandling av diabetes utgörs av njurskador, nervskador och hjärt- och kärlsjukdomar.

MARKNAD
Uppskattningsvis lever idag 435 miljoner människor globalt med någon form av diabetes. Den totala kostnaden för diabetes beräknas uppgå till omkring 727 miljarder USD, motsvarande närmare 6 500 miljarder SEK, vilket utgör ungefär 12 procent av hela världens sjukvårdskostnader. Marknadspotentialen för nya läkemedel som kan förhindra diabetesrelaterade komplikationer uppgår till flera miljarder.
Omkring 130 000 barn per år utvecklar typ 1-diabetes och antalet ökar med ungefär 3 procent varje år. Risken för diabeteskomplikationer kan minska med 60–80 procent hos patienter med typ 1-diabetes som har någon form av egen betacellsfunktion bevarad. Behovet av sjukdomsmodifierande läkemedel som kan bevara och öka den egna insulinproduktionen i typ 1-diabetes är därmed mycket stort.

Diamyd Medicals prövningsläkemedel, Diamyd® och Remygen®, utvecklas för att tillgodose behovet av nya läkemedel som kan förhindra framtida diabetesrelaterade komplikationer.

Kommande händelser

10 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
15 Nov 2018 | Årsstämma 2018
16 Nov 2018 | Årligutdelning
23 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
2 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019
21 Nov 2019 | Årsstämma 2019
22 Nov 2019 | Årligutdelning
22 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
24 Jun 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
7 Oct 2020 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner