Datum Titel Alternativ
2024-05-17 Tillväxtmomentum i rätt kanaler Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-18 Inför Q1: marknadsdata indikerar underliggande tillväxt i Sverige Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-13 Genomför integration av skoverksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-11 Analyskommentar - Meddelar full integrering av skoverksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-26 Marginalstarkt Q4 drivet av exceptionell e-handelstillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-23 Analystkommentar - Marginalstarkt Q4 drivet av exceptionell e-handelstillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-20 Analyskommentar - Planer på skointegrering kan tidigareläggas Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-19 Q4 förväntas avsluta starkt år för egen onlineförsäljning Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 God tillväxt och lönsamhet i osäkert marknadsklimat Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-22 Blandade signaler i andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Analyskommentar - Första kommentar på Q2-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Fördjupning i onlinesegmentet Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Q1-siffror belyser flera positiva trender Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Återkomst inom e-tailers driver starkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Återkomst inom e-tailers driver starkt Q4 Visa Stäng
2022-11-21 Starkt kvartal i utmanande marknadsklimat Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 E-tailers backar i andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Analyskommentar - Första kommentar på Q2-rapporten Visa Stäng
2022-05-24 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-03-01 Q4 avslutar ett starkt 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Analyskommentar - Fortsätter leverera och höjer utdelningen Visa Stäng
2021-11-22 Rekordstark lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-14 Fortsatt stark efterfrågan Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Rekordstarkt Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-19 Starkt på flera fronter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Värdet av tillväxt online Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Marknadsfördjupning Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Tillväxt online stärker marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-23 Kostnadskontroll stärker marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Björn Borg - Stark onlinehandel ger tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Handlingskraftighet i prövande tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Covid-19 medför minskad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Indikerar lägre intäkter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 Kvartal med motvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Ett varumärkesbolag till retailvärdering Ladda ner | Visa Stäng