Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2018-11-26 A1M Pharma Anders Ermén ny styrelseordförande i A1M Pharma Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Nov 2018 | A1M Pharma

Anders Ermén ny styrelseordförande i A1M Pharma

ANDERS ERMÉN NY STYRELSEORDFÖRANDE I A1M PHARMA

A1M Pharmas styrelse har idag utsett ledamoten Anders Ermén till ny ordförande i samband med att den hittillsvarande ordföranden Martin Austin meddelat att han lämnar sitt uppdrag.

A1M Pharma har under 2018 erhållit prekliniska bevis för den njurskyddande effekten av ROSgardTM, utformat en utvecklingsplan inom ett väldefinierat och attraktivt indikationsområde – akut njurskada i samband med hjärtkirurgi – och erhöll nyligen det nödvändiga myndighetsgodkännandet inför starten av en fas I-studie.

– Vi tackar Martin Austin för hans bidrag under tiden som ordförande. Jag ser nu fram emot att ta över hans roll under den sista delen av bolagets förberedelser inför starten av fas I-studien, och i arbetet med att stärka vår finansiella situation, säger Anders Ermén, ny styrelseordförande i A1M Pharma AB.

Anders Ermén (f. 1963) är styrelseledamot i A1M Pharma sedan 2012. Han är utbildad ekonom och driver sedan 1996 egen verksamhet med inriktning på management, affärsutveckling och redovisning, och innehar ett flertal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag.

Enligt A1M:s bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Efter det att Martin Austin lämnat styrelsen, består denna av tre ledamöter med inga suppleanter. Ett arbete har initierats i syfte att i närtid förstärka styrelsen med industriell kompetens.

2018-11-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ermén, styrelseledamot
Telefon: +46 708 149392
E-post: andersermen@gmail.com  

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
A1M Pharma Pressrelease 2018-11-26.pdf

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl 09:30 CET.

2018-11-22 A1M Pharma A1M Pharma receives observation status on Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 A1M Penser Access: A1M Pharma - Klartecken ifrån Läkemedelsverket Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 A1M Pharma Swedish Medical Products Agency grants A1M Pharma permission to start a clinical Phase I study of ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 A1M Pharma A1M Pharma re-submits application to the Swedish Medical Products Agency to conduct clinical trial with ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-20 A1M Pharma A1M Pharma lämnar in förnyad ansökan till Läkemedelsverket om klinisk prövning med ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 A1M Penser Access: A1M Pharma - Planerar kliniska studier under Q4'18 Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 A1M Pharma Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 A1M Pharma A1M Pharma prioriterar indikationen akut njurskada i den fortsatta utvecklingen av ROSgard™ baserat på positiva prekliniska data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-15 A1M Pharma A1M Pharma to prioritize the indication acute kidney injuries in further development of ROSgard™ on the basis of positive preclinical data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 A1M Pharma A1M Pharma appoints Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 A1M Pharma A1M Pharma rekryterar Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 A1M Pharma A1M Pharma's candidate drug ROSgard™ shows protective effect against acute kidney injury in American preclinical study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 A1M Pharma A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ skyddar mot akut njurskada i amerikansk preklinisk studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 A1M Pharma A1M Pharma rapporterar positiva resultat från preklinisk studie inom akuta njurskador Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-23 A1M Pharma A1M Pharma reports positive results from preclinical study in acute kidney injuries Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 A1M Pharma A1M Pharma byter tillverkningspartner av läkemedelskandidaten ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-18 A1M Pharma Förnyad ansökan till Läkemedelsverket under juli - klinisk prövning med ROSgard™ förskjuts ett kvartal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 A1M Pharma Kommuniké från årsstämma i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 A1M Penser Access: A1M Pharma - Samarbete med Antaros Medical Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 A1M Pharma Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 A1M Pharma Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 A1M Pharma Helena Brouneus föreslås som ny styrelseledamot i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-19 A1M Pharma Sista dag för handel med BTA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 A1M Pharma A1M Pharma kompletterar ansökan till Läkemedelsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 A1M Pharma Idag inleds teckningsperioden i A1M Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-05 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör prospekt, inleder teckningsperiod 7 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 A1M Pharma A1M Pharma rekryterar Fredrik Werner som CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 A1M Pharma A1M Pharma presenterar på Aktiedagen i Stockholm den 5 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 A1M Penser Access: A1M Pharma - ROSgard klar för kliniska studier Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 A1M Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 A1M Pharma Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 A1M Pharma Godkännande av patent i Australien för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar (omsändning) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 A1M Pharma Godkännande av patent i Australien för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-05 A1M Pharma Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-05 A1M Pharma A1M Pharma offentliggör företrädesemission om 83 MSEK för genomförande av kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 A1M Pharma A1M Pharma lämnar in ansökan till Läkemedelsverket om att få genomföra klinisk fas I-studie med ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 A1M Pharma A1M Pharma submits application to the Swedish Medical Products Agency to conduct clinical phase I study with ROSgard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-31 A1M Pharma Produkt för strålbehandling med PRRT får marknadsgodkännande i USA, växande patientunderlag för A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-25 A1M Pharma Nyhetsbrev januari 2018: 2018 är året vi går in i klinisk fas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 A1M Pharma A1M Pharma initiates its clinical program - enters into collaboration to study harmful effects during PRRT radiation therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 A1M Pharma A1M Pharma inleder sitt kliniska program - ingår forskningssamarbete för att undersöka skadliga effekter vid strålbehandlingen PRRT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-28 A1M Pharma Christina Östberg Lloyd lämnar A1M Pharmas styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 A1M Pharma Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017 i A1M Pharma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 A1M Pharma A1M Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 A1M Pharma A1M Pharma bjuder in till livesänd pressträff Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 A1M Pharma Idag inleds teckningsperioden i A1M TO av serie 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 A1M Pharma Nordeas analys av A1M Pharma publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 A1M Penser Access: A1M Pharma - Projektet fortlöper enligt tidsplan Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-22 A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 A1M Pharma Positivt resultat från GLP-toxicitetsstudier - färdigställer nu ansökan om start av kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 A1M Pharma A1M Pharma reports positive results from its GLP toxicology study - now able to finalize application to initiate clinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 A1M Pharma Professor Bo Åkerström erhåller anslag från Vetenskapsrådet om 1,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 A1M Penser Access: DDM Holding - Högt tempo ger ljus framtid Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-07 A1M Pharma A1M Pharma: ROSgard™ skyddar benmärg vid strålbehandling -patentansökan inlämnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-07 A1M Pharma A1M Pharma: ROSgard™ protects bone marrow during radiation treatment -patent application has been filed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 A1M Pharma A1M Pharma: Först i världen att producera A1M i stor skala under full GMP inför kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 A1M Pharma A1M Pharma: First company in the world with large scale manufacturing of A1M under full GMP compliance for clinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 A1M Pharma A1M Pharma anlitar svensk CRO-partner för kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 A1M Pharma A1M Pharma initiates collaboration with Swedish CRO partner for clinical studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 A1M Pharma A1M Pharma rekryterar Marie Wallén Öhman som projektledare för bolagets kliniska utveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-11 A1M Pharma Nyhetsbrev oktober 2017: Händelserik höst väntar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 A1M Penser Access: A1M Pharma - Potential att nå en miljardförsäljning Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 A1M Pharma A1M Pharma to participate at the Rodman & Renshaw Global Investment Conference in New York Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 A1M Pharma A1M Pharma medverkar vid Rodman & Renshaw Global Investment Conference i New York Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 A1M Pharma Nyhetsbrev augusti 2017: I slutfasen av det prekliniska arbetet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 A1M Pharma Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 A1M Pharma A1M Pharma will be featured in a TV show about medical innovations on Fox Business in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 A1M Pharma A1M Pharma medverkar i TV-program om medicinska innovationer på Fox Business i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-20 A1M Nyhetsbrev juni 2017: Allt närmare kliniska studier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-16 A1M A1M Pharma: Listning av teckningsoptioner från och med 20 juni 2017 på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 A1M A1M Pharma erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North - Handelsstart 20 juni 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 A1M A1M Pharma meddelar framsteg inom den prekliniska utvecklingen av ROSGard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-30 A1M A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-24 A1M A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 A1M Kommuniké från årsstämman i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 A1M Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 A1M A1M Pharmas VD Tomas Eriksson har köpt 84 444 Units i bolaget motsvarande 253 332 aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 A1M A1M Pharma: Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-13 A1M Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-13 A1M Utfall av A1M Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-12 A1M Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 A1M Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende A1M Pharmas Företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-31 A1M A1M Pharma senarelägger datum för årsstämma till den 16 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 A1M A1M Pharma: ROSGard™ uppvisar stark skyddseffekt mot njurskador vid strålbehandling i preklinisk långtidsstudie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 A1M A1M Pharma: ROSGard™ shows strong protective effect against renal damage in connection with radiation therapy in a preclinical long-term study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 A1M Idag inleds teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 A1M A1M Pharma offentliggör prospekt, inleder teckningsperiod 24 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-14 A1M A1M: Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 A1M Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 A1M Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 A1M A1M Pharma flyttar fram den extra bolagsstämman till den 14 mars 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 A1M A1M Pharma has successfully conducted large scale manufacturing of the active substance in ROSGard™ and initiates GLP toxicology studies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 A1M A1M Pharma har framgångsrikt genomfört storskalig tillverkning av den aktiva substansen i ROSGard™, inleder toxicitetsstudier enligt GLP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 A1M Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 A1M A1M Pharma beslutar om företrädesemission om 122,9 MSEK, sammanläggning av aktier samt ansöker om listning på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-01 A1M A1M Pharma färdigställer immunogenicitetsstudie med ROSGard™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner