Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 24 Sep 2018 | ScandiDos

Svag start på det nya verksamhetsåret

Försäljningen sjönk till SEKm 7,1 (9,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 14. Avvikelsen förklaras till stor del av att kundernas beslutsprocess tar lång tid och därmed inte har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Jun 2018 | ScandiDos

Avslutar året på topp

Försäljningen steg till SEKm 18,7 (11,5), vilket var över vår förväntan om SEKm 17. Tillväxtökningen förklaras primärt av att försäljningen av Delta4 Discover tar fart igen efter en svag Q3…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Mar 2018 | ScandiDos

Produktionsstörning drog ned försä…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2017 | ScandiDos

Varian ger tummen upp

Under kvartalet sjönk omsättningen till SEKm 10,5 (11,3), vilket motsvarade en minskning om 7% y/y och var under vår förväntan om SEKm 14. Primärt var den amerikanska marknaden som upplevde…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Oct 2017 | ScandiDos

Ökad andel repetitiva intäkter

Under kvartalet steg omsättningen till SEKm 9,7 (9,2), vilket motsvarade en ökning om 5% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 11. Primärt var den europeiska marknaden något…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Jun 2017 | ScandiDos

Sum of the parts indikerar väsentlig…

Under Q4 omsatte bolaget SEKm 11,5 (9,4), vilket motsvarade en ökning om 23% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 13. Bolaget mottog en Kina-order efter kvartalets utgång…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2017 | ScandiDos

Strålande utsikter

ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. Bolaget erbjuder system som med hög noggrannhet mäter stråldosen och analyserar utfallet inför och under pågående strålbehandling. Bolagets…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-09-24 Svag start på det nya verksamhetsåret Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Avslutar året på topp Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Produktionsstörning drog ned försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Varian ger tummen upp Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Dec 2017 | ScandiDos

Varian ger tummen upp

Under kvartalet sjönk omsättningen till SEKm 10,5 (11,3), vilket motsvarade en minskning om 7% y/y och var under vår förväntan om SEKm 14. Primärt var den amerikanska marknaden som upplevde förlängda försäljningsprocesser. Dock bedömer vi att det kommer att vändas framöver drivet av att valideringen med Varian nu är klar. Efter rapporten sänker vi vår försäljningsprognos med SEKm 3 för 17/18e på grund av något lägre försäljning under kvartalet. Vi lämnar 18/19e och 19/20e oförändrade. Dock ser vi fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover 2) fortsatt ökad efterfrågebild av Delta4 Phantom- system som vi bedömer öka med en CAGR (årlig tillväxt) om ca 12%. Sammanfattningsvis ser vi en hög aktiepotential i bolaget till en medelhög risknivå.

Långa beslutsprocesser drar ned försäljningen

Under kvartalet sjönk omsättningen till SEKm 10,5 (11,3), vilket motsvarade en minskning om 7% y/y och var under vår förväntan om SEKm 14. Primärt var den amerikanska marknaden som upplevde förlängda försäljningsprocesser. Dock bedömer vi att det kommer att vändas framöver drivet av att valideringen med Varian nu är klar. Bruttomarginalen sjönk något till 74% (81%). Bruttomarginalen varierar över tid men en anledning till försämringen i kvartalet var drivet av att ett antal demonstrationsversioner av Delta4 Discover har uppdaterats. Kostnadsnivån var något lägre än vad vi räknat med. EBIT uppgick till SEKm -3,4 (-2,5) jämfört med vår förväntan om SEKm -2,4.

Validering med Varian klar

Efter kvartalet meddelade bolaget att valideringen mellan Delta4 Discover och Varian är slutfört och att produkten nu uppfyller Varians högt ställda krav på säkerhet och användarvänlighet. Detta medför att potentiella kunderna får de kvitto som man i många fall efterfrågat på samvalidering. Projektet har varit ett pilotprojekt som tagit mycket tid då detta är ett nytt förfarande inom strålterapi. Delta4 Discover är därmed unikt även i avseende validerad av Varian. Vi förväntar oss att godkännandet kommer generera en ökad försäljning av Delta4 Discover, något som kommer hjälpa bolaget att nå break-even under 18/19e. Även Elekta har börjat titta på att genomföra en validering av Delta4 Discover, något vi förväntar oss vara klart under slutet av Q1´18 och ytterligare accelerera försäljningen.

Små justeringar av estimaten men lägre operationell risk

Efter rapporten sänker vi vår försäljningsprognos med SEKm 3 för 17/18e på grund av något lägre försäljning under kvartalet. Vi lämnar 18/19e och 19/20e oförändrade. Dock ser vi fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover 2) fortsatt ökad efterfrågebild av Delta4 Phantom- system som vi bedömer öka med en CAGR (årlig tillväxt) om ca 12%. Som ett resultat av den lyckade valideringen med Varian bedömer vi att den operationella risken sjunker, något som höjer värderingen på bolaget till SEKm 455 (SEK 18 per aktie). Sammanfattningsvis ser vi en hög aktiepotential i bolaget till en medelhög risknivå.

Bolagsöversikt

2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 47 51 64 78 94
EBIT (mkr) -13 -13 -7 7 18
Vinst före skatt (mkr) -13 -14 -7 7 18
EPS, justerad (kr) -1 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 2 2 2 1 1
EV/EBITDA (x) -15 -16 -56 11 6
EV/EBIT (x) -10 -10 -19 19 7
P/E (x) 20 7

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 5 Enterprise Value (SEKm) 137
Högsta/Lägsta (12M) 11,7/4,4 Reuters/Bloomberg SDOSb.ST/SDOS SS
Antal aktier (m) 27 Listning First North
Börsvärde (SEKm) 140

Estimat och värdering (SEK)

2017/18E 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 51 64 78 94
EBITDA (mkr) -9 -2 12 23
EBIT (mkr) -13 -7 7 18
Vinst före skatt (mkr) -14 -7 7 18
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0
EK/Aktie (kr) 1 1 1 2
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 158
EBIT marginal (%) -26 -10 9 19
ROE (%) -29 -16 16 32
ROCE (%) -34 -16 19 59
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 2 2 1 1
EV/EBITDA (x) -16 -56 11 6
EV/EBIT (x) -10 -19 19 7
P/E, justerad (x) 20 7
P/EK (x) 3 3 3 2
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-10-02 Ökad andel repetitiva intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Sum of the parts indikerar väsentlig uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Strålande utsikter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
28 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
2 Oct 2017 | Årsstämma 2016
3 Oct 2017 | Årligutdelning 2016
28 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
2 Oct 2018 | Årsstämma 2017
3 Oct 2018 | Årligutdelning
14 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner