Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-09 Penser Access Penser Access: Åter till tillväxt i Q2 - ScandiDos Analyser Visa Stäng
Analyser | 9 Dec 2022 | ScandiDos

Penser Access: Åter till tillväxt i Q2 – ScandiDos

Växer i andra kvartalet
ScandiDos redovisar omsättning för Q2 22/23 om 15,4 mkr (13,3 mkr), motsvarande en tillväxt y/y om 16%. Tillväxten innehåller valutakomponenter, där den valutajusterade tillväxten uppgick till ca 9% y/y. Bolaget kommenterar att de ser aktivitet på flera marknader i Europa och Asien. ScandiDos såg även hög aktivitet inom eftermarknadsaffären under det andra kvartalet.

Inga överraskningar i marginalerna
Bruttomarginalen uppgick till 76% (81%), vilket förklaras av en marknadsmix med betoning på distributörsmarknader. EBITDA var oförändrat y/y och landade på -0,6 mkr. Kostnadsbasen belastas något i kvartalet på grund av ökade insatser inom försäljning, såsom medverkan på branschmässor. Under kvartalet har bolaget genomfört en riktad nyemission till IBA Dosimetry GmbH.
 
Inga större justeringar
Sammantaget ser vi positivt på tillväxten under kvartalet, och gör endast marginella justeringar av våra försäljningsestimat för innevarande och kommande år. Vi gör vissa justeringar av prognoserna för kostnadsbasen, primärt under innevarande år. Vi ser ett nytt motiverat värde om 3,20 – 3,30 kr per aktie (3,10–3,20 kr)

Läs den fullständiga analysen, publicerad 09-12-2022 kl. 13:28: https://docs.penser.se/a/3371/SDOS2021209sv.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-12-07 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 okt 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos får en order på € 377 500 från Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 ScandiDos ScandiDos receives an order of € 377 500 from Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ScandiDos KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ScandiDos KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Penser Access Penser Access: Mot fortsatt expansion med stärkta finanser - ScandiDos Analyser Visa Stäng
2022-09-13 ScandiDos ScandiDos AB - Delårsrapport 1 maj 2022 – 31 jul 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 ScandiDos ScandiDos’ directed share issue completed Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 ScandiDos ScandiDos riktade nyemission slutförd Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandiDos ScandiDos har genomfört en riktad nyemission av 4 150 000 aktier till en teckningskurs om 3 kronor per aktie Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandiDos ScandiDos has completed a directed share issue of 4,150,000 shares at a subscription price of SEK 3 per share Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 ScandiDos Sten Hornsleth lämnar ScandiDos styrelse av personliga skäl Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Penser Access Penser Access: Växer trots tuffa jämförelsetal - ScandiDos Analyser Visa Stäng
2022-06-28 ScandiDos ScandiDos AB - Bokslutskommuniké 1 maj 2021 – 30 apr 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-15 ScandiDos ScandiDos får en order på €235 000 från Japan Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023