Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Mar 2019 | ScandiDos

Lansering av Delta4 Phantom+ MR

Försäljningen i Q3’18/19 (nov-jan) steg till 16,9 mkr (11,6), vilket var 3% under vår förväntan på 17,5 mkr. Avvikelsen förklaras primärt av att vi räknat med en något större order…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2019 | ScandiDos

En strålande stjärna tänds i Mexiko

Scandidos rapport för andra kvartalet var svagare än vi väntat oss på grund av långa beslutsprocesser hos kunder, regulatoriska krav i Kina samt nedskrivning av varulager. En ljuspunkt är att…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Sep 2018 | ScandiDos

Svag start på det nya verksamhetsåret

Försäljningen sjönk till SEKm 7,1 (9,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 14. Avvikelsen förklaras till stor del av att kundernas beslutsprocess tar lång tid och därmed inte har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Jun 2018 | ScandiDos

Avslutar året på topp

Försäljningen steg till SEKm 18,7 (11,5), vilket var över vår förväntan om SEKm 17. Tillväxtökningen förklaras primärt av att försäljningen av Delta4 Discover tar fart igen efter en svag Q3…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Mar 2018 | ScandiDos

Produktionsstörning drog ned försä…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2017 | ScandiDos

Varian ger tummen upp

Under kvartalet sjönk omsättningen till SEKm 10,5 (11,3), vilket motsvarade en minskning om 7% y/y och var under vår förväntan om SEKm 14. Primärt var den amerikanska marknaden som upplevde…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Oct 2017 | ScandiDos

Ökad andel repetitiva intäkter

Under kvartalet steg omsättningen till SEKm 9,7 (9,2), vilket motsvarade en ökning om 5% y/y och var något under vår förväntan om SEKm 11. Primärt var den europeiska marknaden något…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-03-18 Lansering av Delta4 Phantom+ MR Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 En strålande stjärna tänds i Mexiko Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Svag start på det nya verksamhetsåret Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 Sep 2018 | ScandiDos

Svag start på det nya verksamhetsåret

Försäljningen sjönk till SEKm 7,1 (9,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 14. Avvikelsen förklaras till stor del av att kundernas beslutsprocess tar lång tid och därmed inte har köpt några system från ScandiDos. Efter kvartalet uppjusterar vi risknivån för bolaget från medel till hög. Detta bygger primärt på att bolagets finansiella risk har ökat. Vi ser fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover 2) Nytt EU-direktiv för kvalitetssäkring vid strålbehandling talar för den kvalité och noggrannhet Delta4 Discover levererar 3) Valideringen med Elektas Versa-HD ser ut att bli klar i närtid 4) lanseringen av Delta4 Phantom+ MR under 2018/19e. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en hög (medel) risknivå.

Försäljningstapp om 27% y/y

Försäljningen sjönk till SEKm 7,1 (9,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 14. Avvikelsen förklaras till stor del av att kundernas beslutsprocess tar lång tid och därmed inte har köpt några system från ScandiDos. Även förseningar från de aktiva studierna av Delta4 Discover påverkar beslutsprocessen negativt. Positivt var att bruttomarginalen steg till 86% (80%), vilket var 4%-enheter högre än vår förväntan. Detta var drivet av att produktmixen skiftat till en lägre andel systemintäkter jmf med fjolåret. Vi bedömer att helårsbruttomarginalen landar på 76%. Rörelsekostnaderna steg med SEKm 1,4 till SEKm 13,2, vilket var i linje med vår förväntan. EBIT uppgick till SEKm -8,7 (-4,6) jämfört med vår förväntan om SEKm -2,7.

Oförändrad operativ risk men ökad finansiell risk

Efter kvartalet uppjusterar vi risknivån för bolaget från medel till hög. Detta bygger primärt på att bolagets finansiella risk har ökat. Vid kvartalets utgång uppgår kassan till SEKm 4,1 (6,0). För att underlätta den dagliga verksamheten har bolaget efter kvartalets utgång upptagit en kredit om SEKm 7. Förutsatt att försäljningen, av primärt Delta4 Discover, kommer igång under de kommande två kvartalen ser vi ingen risk för nyemission. Men skulle kundernas beslutsprocesser fortsätta dra ut på tiden måste bolaget hitta mer kapital. Med det sagt, argumenterar vi fortsatt för att den operativa risken har sjunkit då 1) valideringsgodkännande från Varian och i närtid ett godkännande från Elekta. 2) ScandiDos genomgått kvalitetsgranskning av FDA med godkänt resultat.

Sänker EPS för 19/20e med 12%

Efter rapporten sänker vi vårt EPS för 19/20e med 12% drivet av den utdragna kundbeslutsprocessen. Vi ser fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover 2) Nytt EU-direktiv för kvalitetssäkring vid strålbehandling talar för den kvalité och noggrannhet Delta4 Discover levererar 3) Valideringen med Elektas Versa-HD ser ut att bli klar i närtid 4) lanseringen av Delta4 Phantom+ MR under 2018/19e. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en hög (medel) risknivå.

2018-06-28 Avslutar året på topp Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Produktionsstörning drog ned försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Varian ger tummen upp Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-02 Ökad andel repetitiva intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-29 Sum of the parts indikerar väsentlig uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Strålande utsikter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
28 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
2 Oct 2017 | Årsstämma 2016
3 Oct 2017 | Årligutdelning 2016
28 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
2 Oct 2018 | Årsstämma 2017
3 Oct 2018 | Årligutdelning
14 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner