Senaste analysen | 2 Nov 2022 | eEducation Albert

Tar ett stort steg mot finansiella mål

  Starka siffror genom hela rapporten…. Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk.…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2022 | eEducation Albert

Analyskommentar - Överraskar positivt p…

  Starka siffror genom hela rapporten…. Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk.…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2022 | eEducation Albert

Stark tillväxt i kvartalet

  Starka siffror genom hela rapporten…. Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk.…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Jul 2022 | eEducation Albert

Analyskommentar - Överträffar våra f…

  Starka siffror genom hela rapporten…. Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk.…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2022 | eEducation Albert

Påskkampanjen visar på stark tillväxt…

  Starka siffror genom hela rapporten…. Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk.…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | eEducation Albert

Analyskommentar - Stark trading update

  Starka siffror genom hela rapporten…. Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk.…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | eEducation Albert

En europeisk marknadsledare

  Starka siffror genom hela rapporten…. Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk.…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-02 Tar ett stort steg mot finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Analyskommentar - Överraskar positivt på samtliga punkter Visa Stäng
2022-07-19 Stark tillväxt i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Jul 2022 | eEducation Albert

Stark tillväxt i kvartalet

 

Starka siffror genom hela rapporten….

Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk. ARR uppgick till 130,6 mkr vs vårt estimat om 138 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 89% varav 40% var organisk. EBITDA uppgick till -10,9 mkr vs vårt estimat om -13,4 mkr. Antalet prenumeranter växer med ca 44% y/y och ARPU stiger med 5% y/y.

…rör sig mot intäktsmålet…

Trots den starka försäljningssiffran i kvartalet gör vi endast marginella estimatförändringar under vår prognosperiod. För perioden 22-23 tar vi höjd för en något högre kostnadsbas och sänker EBITDA med i snitt 8 mkr. För kommande år 24-25 höjer vi EBITDA med ca 7 mkr per år. Sammanfattningsvis är vi trygga i att Albert rör sig emot sina 2025 mål, dvs en omsättning om 500 mkr.

 

…men ändrat marknadsklimat återspeglar justering av motiverat värde

Trots de starka siffrorna sänker vi vårt motiverade värde till 55-57 (60-63) kr för Albert. Anledningen är den fortsatt kraftiga multipelkontraktionen vi sett på marknaden. I vårt motiverade värde har vi applicerat en rabatt om 35% vs andra svenska mjukvarubolag.

 

2022-07-18 Analyskommentar - Överträffar våra förväntningar Visa Stäng
2022-05-04 Påskkampanjen visar på stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Analyskommentar - Stark trading update Visa Stäng
2022-03-10 En europeisk marknadsledare Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
2 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2