Senaste analysen | 22 Nov 2022 | Aros Bostad

Starkt kvartal men fortsatt turbulent…

  Attraktiv byggrättsportfölj… Aros Bostad har byggt upp en stark byggrättsportfölj med fokus på Storstockholmsområdet. Vi bedömer att de mikrolägen man förvärvat för både flerbostadshus och småhus är väl valda…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Aros Bostad

Byggrättsportföljen visar stora överv…

  Attraktiv byggrättsportfölj… Aros Bostad har byggt upp en stark byggrättsportfölj med fokus på Storstockholmsområdet. Vi bedömer att de mikrolägen man förvärvat för både flerbostadshus och småhus är väl valda…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2022 | Aros Bostad

Premieportfölj till substansrabatt

  Attraktiv byggrättsportfölj… Aros Bostad har byggt upp en stark byggrättsportfölj med fokus på Storstockholmsområdet. Vi bedömer att de mikrolägen man förvärvat för både flerbostadshus och småhus är väl valda…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-22 Starkt kvartal men fortsatt turbulent bostadsmarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Byggrättsportföljen visar stora övervärden Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Premieportfölj till substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Jun 2022 | Aros Bostad

Premieportfölj till substansrabatt

 

Attraktiv byggrättsportfölj…

Aros Bostad har byggt upp en stark byggrättsportfölj med fokus på Storstockholmsområdet. Vi bedömer att de mikrolägen man förvärvat för både flerbostadshus och småhus är väl valda då man undvikit stora exploateringsområden. Vidare har man förvärvat en stor del råmark och bedrivit planprocess vilket gör att man har låga ingångsvärden vilket möjliggör god avkastning på investerat kapital och möjlighet till flexibilitet.

…finansiell flexibilitet…

Vi bedömer att Aros Bostad har en historik av att vara finansiellt agila och använt sig av olika finansieringsfonder. Detta innebär att man kan byggstarta sina projekt tidigt och sälja nära inflytt. Anledning till att bolaget kan vara flexibla är låga ingångsvärden och skickligt bedrivet detaljplanearbete. Bolaget kommer framöver att utveckla fastigheter för egen förvaltning vilket kommer utöka flexibiliteten.

…gör att vi ser uppsida i aktien

Vi ser ett motiverat värde om 78-80 kr för Aros Bostad. I dagsläget handlas Aros Bostad till en attraktiv värdering om 1x P/B på framtida vinster i befintlig projektportfölj. Det kan jämföras med andra bostadsutvecklare som handlar mellan 1,3-1,5x.

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022