Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-22 Penser Access Penser Access: Starkt kvartal men fortsatt turbulent bostadsmarknad - Aros Bostadsutveckling Analyser Visa Stäng
Analyser | 22 Nov 2022 | Aros Bostad

Penser Access: Starkt kvartal men fortsatt turbulent bostadsmarknad – Aros Bostadsutveckling

Hög bokning/försäljningsgrad
Aros Bostad rapporterade rörelseintäkter enligt IFRS på 11,2 mkr i Q3’22, motsvarande en tillväxt y/y på 4,7% och hela 79% jämfört med föregående kvartal. Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden skedde tillträde och vinstavräkning i projekten O2 Orminge och Milstena Skarpäng. Antalet sålda bostäder uppgick till 21 enheter jämfört med 314 samma period förra året och antalet vinstavräknade bostäder uppgick till 20 enheter. Trots den turbulenta marknadssituationen, har Aros redovisat en hög grad av bokade eller sålda bostäder som uppgick till 88% och 82% rensat för sålda hyresrätter.

Strukturaffärerna ger avtryck
Under året har Aros Bostad genomfört viktiga strukturaffärer som nu börjar synas i resultatet. Rörelseresultatet ökade med 4,7% jämfört med föregående kvartal och 86% jämfört med Q3’21. På kvartalsbasis minskade marginalerna, bruttomarginalen och rörelsemarginalen uppgick till 13,4% resp. 7,2%, att jämföra med 35,9% resp. 15,6% föregående år. De lägre marginalerna kan primärt förklaras av ojämnhet i hur vinsterna från sålda bostäder räknas hem. En mer rättvisande bild av marginalerna bör synas på årsbasis. Strukturaffären med ALM Equity inkluderas ej i våra estimat då bolaget inte redovisat affären i Q3’22.
 
Estimatjusteringar
Aros Bostad rapporterade starka siffor för tredje kvartalet, i en turbulent marknad för bostadsutvecklare. De senaste genomförda strukturaffärerna förväntas underbygga tillväxt framöver. Aros Bostad, liksom andra bostadsutvecklare möter flertalet utmaningar i det korta perspektivet. Fallande priser, högre bygg- och finansieringskostnader för att nämna några. Mot bakgrund av detta och för att reflektera avmattningen på bostadsmarknaden har vi justerat våra prognoser. Detta leder till ett nytt motiverat värde om 58–60 kr per aktie från tidigare 78–80 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 22-11-2022 kl. 11:08: https://docs.penser.se/a/3324/AROS_Q3_2022_20221122.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-17 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad visar en stabil delårsrapport för januari - september 2022 med kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder ALM-portföljen och välkomnar Joakim Alm till styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads CFO och vice VD Ken Wendelin lämnar sin tjänst för en extern roll Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Aros Bostadsutveckling Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Byggrättsportföljen visar stora övervärden - Aros Bostad Analyser Visa Stäng
2022-09-01 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AROS BOSTADSUTVECKLING AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport för januari - juni 2022 uppvisar ett kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad i pågående projekt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad genomför förvärvet av drygt 1 500 byggrätter från ALM Equity och blir en av Storstockholms största bostadsutvecklare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad förvärvar bolag med bostadsprojekt i Slakthusområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad avyttrar hyresrättsportfölj för cirka 3,6 miljarder kronor i årets största fastighetsaffär Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Aros Bostadsutveckling Kommuniké från årsstämman i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med Active Bygg för nya bostäder i Upplands-Bro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Penser Access Penser Access: Premieportfölj till substansrabatt - Aros Bostad Analyser Visa Stäng
2022-05-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad och ALM Equity bildar Storstockholms ledande bostadsutvecklare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad presenterar ny affärsplan för perioden 2022-2025 med nya finansiella och operativa mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad rekryterar Hanna Bodbacka som hållbarhetschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads rapport för Q1 2022 visar god försäljning och ett dubblerat rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank som likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Aros Bostadsutveckling Kallelse till årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad säljstartar bostadsprojekt i Huddinge och Täby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad väljer att återlämna AIFM-tillstånd till Finansinspektionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad summerar ett starkt 2021 i Årsredovisningen som publicerats på arosbostad.se Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022