Senaste analysen | 12 May 2022 | Medivir

Positiv utveckling

  Kostnadsuppgång i Q1 Nettoomsättningen minskade under Q1 2022 till 0,5 mkr (9,9), där skillnaden huvudsakligen kan tillskrivas milstolpsersättning om drygt 8 mkr i fjol som var kopplad till IGM…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Dec 2021 | Medivir

Lockande pipeline

  Fokuserat och slimmat Medivir är idag helt inriktat på utveckling av läkemedel inom cancerområdet och har inte längre någon egen grundforskning. I fokus står bolagets två aktiva kliniska projekt,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-12 Positiv utveckling Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 May 2022 | Medivir

Positiv utveckling

 

Kostnadsuppgång i Q1

Nettoomsättningen minskade under Q1 2022 till 0,5 mkr (9,9), där skillnaden huvudsakligen kan tillskrivas milstolpsersättning om drygt 8 mkr i fjol som var kopplad till IGM Biosciences licensiering av birinapant. Rörelsekostnaderna i Q1 steg till 32,9 mkr (25,3) till följd av ökad klinisk aktivitet. Likvida medel per den sista mars uppgick till 180,8 mkr, vilket vi bedömer ger finansiering in i H2 2023.

Lovande data ger stöd

Även om de stora beskeden för huvudprojektet fostroxacitabine dröjer, så har det hittills i år levererats konfidenshöjande nyheter för projekten birinapant och MIV-711. Partnern IGM visade imponerande prekliniska resultat för birinapant i kombination med IGM-8444 på den stora cancerkonferensen AACR. Därtill har intressanta data presenterats för MIV-711 som ger stöd för effekt i en subgrupp från fas 2a-studien.

Tydlig uppsida, men baktungt nyhetsflöde

Vi justerar våra prognoser och räknar nu med ett större underskott än tidigare. Dock gör vi inga ändringar i våra projektantaganden. SOTP-värderingen, som primärt vilar på fostroxacitabine och birinapant, ligger bakom vårt motiverat värde om 15-16 kr (WACC 15 procent). Nyheter för de två projekten är de främsta drivarna av aktien, men vi väntar oss inget signifikant i nyhetsväg förrän en bit in i H2 2022.

2021-12-07 Lockande pipeline Ladda ner | Visa Stäng