Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Mentice

Orderingången visar vägen för…

  Stark orderingång… Orderingången uppgick till 57,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 42% y/y. Siffran var i linje med vårt estimat. Försäljningen uppgick till 45,1 mkr vilket var i…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2022 | Mentice

Analyskommentar - Stark orderingång och…

  Orderingången uppgick till 57,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 42% y/y. Siffran var i linje med vårt estimat. Försäljningen uppgick till 45,1 mkr vilket var i linje med…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Jun 2022 | Mentice

Storaffär med Medtronic bekräftar…

  Avtal med Medtronic ger stöd åt vårt tillväxtscenario Mentice har fått en initial order om USD 1,93m från det amerikanska medtech bolaget Medtronic. Den initiala ordern omfattar 10 system…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Jun 2022 | Mentice

Analyskommentar - Expanderar sitt…

  Expanderar sitt erbjudande till ny vertikal Förvärvar Galgo och dess mjukvara Ankyras Mentice har förvärvat det spanska mjukvarubolaget Galgo. Köpeskillingen uppgick till ca EUR 1,8m. Galgo är specialiserad på…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2022 | Mentice

Starka siffror genom hela rapporten

  Försäljningstillväxt 64% y/y Försäljningen uppgick till 53,1 mkr vs vårt estimat om 43,6 mkr. Orderingången uppgick till 54,4 mkr vs vårt estimat om 53 mkr. Orderboken uppgick till 91,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2022 | Mentice

Analyskommentar - Överraskar possitivt…

  Överraskar possitivt på samtliga punkter Försäljningen uppgick till 53,1 mkr vs våra estimat 43,6 mkr. Orderingången uppgick till 54,4 mkr vs våra estimat om 53 mkr. Orderboken uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Feb 2022 | Mentice

Exekverar orderboken under kvartalet

  Försäljningstillväxt 47% y/y Försäljningen för 2021 uppgick till 185 mkr vs våra estimat om 173 mkr. EBITDA uppgick till 2,5 mkr vs våra estimat om -0,4 mkr. Den lägre…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-25 Orderingången visar vägen för framtida tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Analyskommentar - Stark orderingång och kraftig tillväxt i återkommande intäkter Visa Stäng
2022-06-30 Storaffär med Medtronic bekräftar ledande ställning Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Analyskommentar - Expanderar sitt erbjudande till ny vertikal Visa Stäng
2022-05-02 Starka siffror genom hela rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Analyskommentar - Överraskar possitivt på samtliga punkter Visa Stäng
2022-02-09 Exekverar orderboken under kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Rekordstark orderingång och ökat fokus på återkommande intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Imponerar men tänder inte på alla cylindrar än Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Fortsatt stark orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Orderingång imponerar och SaaS tillväxt imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 Orderingång och lönsamhet imponerar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Nov 2020 | Mentice

Orderingång och lönsamhet imponerar

Försäljningen i Q3 uppgick till 35,78 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 14% y/y. EBITDA uppgick till 4,1 mkr. Försäljningen var något under våra estimat men, pga lägre kostnader, som en följd av Covid-19, överträffar man våra förväntningar på EBITDA med 8 mkr. Orderingången uppgick till 34,6 mkr, en ökning med ca 41% y/y. Vi höjer våra EBIT estimat för innevarande år med ca 18 mkr, dessa siffror förklarar vi delvis med sänkta kostnader och att vi med anledning av den höga orderingången höjer försäljningsestimaten med ca 5 mkr för 2020. Vidare bedömer vi att bolaget kommer ha fortsatt låg kostnadsbas under H1’21 vilket gör att vi höjer våra EBIT estimat med 15 mkr för 2021. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 110-115 kr. Kvartalets starka orderingång samt att de positiva indikationerna vi ser ifrån partnerskapen gör att vi bedömer att bolaget har goda förutsättningar att nå sina finansiella mål på sikt.

Stark orderingång

Försäljningen i Q3 uppgick till 35,78 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 14% y/y EBITDA uppgick till 4,1 mkr.
Försäljningen var något under våra estimat, men pga lägre kostnader, som en följd av Covid-19, överträffar
man våra förväntningar på EBITDA med 8 mkr. Orderingången uppgick till 34,6 mkr, en ökning med ca 41%
y/y. Ordrarna kommer b.la. ifrån Abbott, Edwards och Styker, alla världsledande bolag inom medicinteknik.

Fortsatt låg kostnadsbas kommande kvartal

Vi höjer våra EBIT estimat för innevarande år med ca 18 mkr, dessa si/ror förklaras vi delvis av sänkta
kostnader och att vi med anledning av den höga orderingången höjer försäljningsestimaten med ca 5 mkr
för 2020. Vidare bedömer vi att bolaget kommer ha en fortsatt låg kostnadsbas under H1’21 vilket gör att
vi höjer våra EBIT estimat med 15 mkr för 2021.

Stark kursresa att vänta

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 110-115 kr. Kvartalets starka orderingång samt att de positiva
indikationerna vi ser ifrån partnerskapen gör att vi ser det som sannolikt att bolaget kommer kunna nå sina
finansiella mål på sikt. I våra estimat räknar vi dock med att 2021 kommer vara fortsatt präglat av Covid-19.
Under kvartalet har två förvärv gjorts, se investment case.

2020-11-03 Walking in Mentice Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3