Datum Titel Alternativ
2024-02-12 Finansiering på plats – avgörande data i maj Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Blickarna mot maj Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 Analyskommentar - Genomför kostnadsbesparande åtgärder Visa Stäng
2023-08-21 I väntan på nästa milstolpe Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-08-09 Oväntat utfall Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-08 Analyskommentar - Oväntat utfall Visa Stäng
2023-06-20 Sanningens ögonblick Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Nyckelhändelse stundar Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Analyskommentar - En första rapportkommentar Visa Stäng
2023-02-24 Analyskommentar - Sista patienten är inne Visa Stäng
2023-02-13 Q4 – fullt fokus på patientrekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Analyskommentar - Uppmuntrande rekryteringsuppdatering Visa Stäng
2022-12-12 Nytt rekryteringsmål Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Nytt rekryteringsmål

 

Ändrad omfattning av SPARKLE-studien

Ascelia meddelade under förgående vecka att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är starkare än vad de tidigare räknat med och bedömer att en statistiskt signifikant effekt kan uppvisas med endast n=80. Vi ger i den här analysuppdateringen vår syn på den ändrade omfattningen av studien.

Fortsatt goda odds för positiv utläsning

En elak tolkning av beslutet är att den tröga rekryteringstakten fått bolaget se över alternativ att få studien i hamn, snarare än att primärt vara drivet av att man upptäckt en starkare effekt av Orviglance. Oavsett så anser vi att beslutet att reducera studieunderlaget, givet läget, är rationellt om det är så att effektstorleken är 2–3 gånger större än vad bolaget antagit vid designen av studien.

Vi väljer att behålla en hög sannolikhet för ett marknadsgodkännande (77%) då vi fortsatt anser att studien är riskreducerad i jämförelse med ett mer standardmässigt registreringsgrundande program. Vi väljer dock att höja avkastningskravet till 18% (16%) då vi ser en tydligt förhöjd riskpremie i marknaden.

 

Nytt motiverat värde

Vårt nya motiverade värde är 30–32 kronor per aktie (52–54). Givet att det nya rekryteringsmålet uppnås, så ser vi ett attraktivt läge i aktien utifrån den höga sannolikheten för ett positivt utfall. Vi bedömer dock att aktien kan komma att handlas avvaktande till dess att sista patienten blivit rekryterad.

 

2022-12-06 Analyskommentar - Ändrad omfattning av SPARKLE-studien Visa Stäng
2022-11-08 Sista patienten inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-09-28 Analyskommentar - Positiva data från leverstudie Visa Stäng
2022-08-22 Ingen dramatik i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Blickar framåt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-10 Analyskommentar - Data från mateffektstudie Visa Stäng
2022-03-22 Analyskommentar - Ny marknadsundersökning stödjer behovet av Orviglance Visa Stäng
2022-03-14 Analyskommentar - Positiva säkerhetsdata i patienter med nedsatt leverfunktion Visa Stäng
2022-02-11 Tidsplanen intakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Med fokus på särläkemedel Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

6 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024