Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 13 May 2019 | Irisity

MRR fortsätter att stiga

Omsättningen i första kvartalet uppgick till 8,5 mkr. Därtill aktiverade bolag 4,5 mkr i arbete för egen räkning. MRR uppgick till 2,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 40% q/q.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Apr 2019 | Irisity

 Förvärv och förseningar

Q4’18 har varit ett händelserikt kvartal för Irisity. Försäljningen exkl. aktiverat arbete uppgick till 7,1 mkr (9,2 mkr i Q4’17) och EBITDA till -2,6 mkr. Bruttomarginalen sjönk till 74% från…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2018 | Irisity

Nyemission, förvärv och fler LOIs

Irisity aviserade under fredagen att man ämnar att genomföra en riktad nyemission om ca 1,4m aktier till en kurs om SEK 17,5, vilket motsvarade en rabatt om ca 20% på…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2018 | Irisity

MRR stiger kraftigt

Irisity överträffar våra förväntningar och omsätter totalt SEKm 13,9 varav aktiverat arbete utgör SEKm 4,5. Bruttomarginalen stiger till 83,5%, ett kvitto på att bolaget fortsätter röra sig mot ett renodlat…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2018 | Irisity

Samarbetsavtal, pilotprojekt och…

Irisity rapporterar en försäljning om SEKm 12,1, vilket är en ökning om ca 28% y/y. Av intäkterna är dock SEKm 5 aktiverat utvecklingsarbete relaterat till utvecklingen av en embeddedlösning hos…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Irisity

Full gas mot SaaS

Bolaget levererar starka tillväxtsiffror där intäkterna växer med 102% y/y och försäljning med 63%. Detta var något över våra estimat. Man under kvartalet presenterat två samarbetsavtal med internationella bevakningsbolag, G4S…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2018 | Irisity

Nya produkter och resan mot SaaS fortsä…

Irisity avslutar kvartalet med ett rörelseresultat som var över vår förväntan. Helåret avslutar man dock i linje med våra estimat. Vi ser positivt på att bolaget under Q4 2017 identifierat…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-13 MRR fortsätter att stiga Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 May 2019 | Irisity

MRR fortsätter att stiga

Omsättningen i första kvartalet uppgick till 8,5 mkr. Därtill aktiverade bolag 4,5 mkr i arbete för egen räkning. MRR uppgick till 2,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 40% q/q. Försäljningsarbetet fortsätter att löpa på enligt plan och bolaget har nu inlett samarbeten med 40 olika internationella bolag vilket gör att vi bedömer att MRR fortsätter kunna växa kraftigt under året. Vidare har integrationen av Visionists löpt på enligt plan vilket gör att R&D arbetet nu har kunnat intensifieras. Vi bedömer att bolaget nu är på god väg att nå de mål som sates upp under kapitalanskaffningen 2017 och väljer därför att trimma våra estimat något. Den höga tillväxten i MRR gör att vi ser ett motiverat värde om 21-23 kr i aktien vilket leder till en hög potential i kursen.

MRR fortsätter växa enligt våra förväntningar

Omsättningen i första kvartalet uppgick till 8,5 mkr. Därtill aktiverade bolag 4,5 mkr i arbete för egen räkning. MRR uppgick till 2,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 40% q/q. Bolaget befinner sig nu i kommersialiseringsfas i 5 länder. Bruttomarginalen sjönk och uppgick till 60,8%. Bolaget förklarar nedgången med uppstartskostnader relaterade till pilotprojekt. Under kvartalet har försäljningsarbetet varit intensivare än någonsin och antalet bolag man nu har aktiva samarbeten med i olika faser uppgick till runt 40, vilket kan jämföras med de ca 15 bolag man hade i pipeline vid slutet av 2018. Den hypotetiska adresserbara marknaden för dessa bolag är ca 50 miljoner kameror.

Ny kostnadsbas…

Under kvartalet har förvärvet av bolaget Visionists integrerats vilket gjort att bolaget utökat sin personal med 13 stycken AI-utvecklare där hälften innehar PhD examina inom området. Vi bedömer att det utökade teamet kommer att möjliggöra en högre utrullningstakt av pilotprojekt samt ett ökat tempo i arbetet med att göra Irisitys mjukvara integrerad hos de kameratillverkare man slutit avtal med. Därför är vi övertygade om att bolaget kan nå sina mål om en försäljning kring EUR 12m 2020 och en EBITDA-marginal över 20%.

…gör att vi justerar våra estimat

Vi justerar ned våra estimat för innevarande år baserat på att kostnadsbasen efter förvärvet stiger något samt något försiktigare antaganden om MRR-tillväxt. Vi väljer däremot att justera upp våra estimat för tillväxten 2020-2021 något då vi ser att bolagets pipeline är väldigt stark. EPS sjunker dock på grund av ett ökat antal aktier i samband med Visionist-förvärvet. Vidare bedömer vi att det mål som sattes upp i samband med emissionen i december 2017 är nåbara, vilket är grunden för våra estimat. Detta gör att vi ser en hög potential i aktien och ett motiverat värde om 21-23 kr vilket motsvarar ett EV/Sales på 3-4x på 2020 års estimat.

2019-04-23  Förvärv och förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Nyemission, förvärv och fler LOIs Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 MRR stiger kraftigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Full gas mot SaaS Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
22 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner