Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 25 Oct 2019 | Seafire AB

Ökat deal flow

Intäkterna steg till 45,8 mkr (18,2 mkr) vilket var i linje med vår förväntan. Ökningen drevs av förvärven av Åkerstedts och Nordbutiker som genomfördes under 2019. Vi justerar ner vårt…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2019 | Seafire AB

Förvärvspräglat Q2 vänder till vinst…

I Seafire:s förvärvspräglade andra kvartal uppgick omsättningen till 59 (5,6) mkr, drivet av den starka tillväxten i den senast förvärvade e-handlaren Nordbutiker, som växte med 118% sekventiellt. Förlust har nu…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Jul 2019 | Seafire AB

Mycket på köpet i ung förvärvare

Erik Penser Bank inleder bevakning av Seafire, företagsgruppen grundad 2016, som förvärvar och utvecklar svenska onoterade småbolag. Med bolag som e-handlaren Nordbutiker och verkstadsbolaget Åkerstedts, skapas en expansiv och diversifierad…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-10-25 Ökat deal flow Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Förvärvspräglat Q2 vänder till vinst Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 Aug 2019 | Seafire AB

Förvärvspräglat Q2 vänder till vinst

I Seafire:s förvärvspräglade andra kvartal uppgick omsättningen till 59 (5,6) mkr, drivet av den starka tillväxten i den senast förvärvade e-handlaren Nordbutiker, som växte med 118% sekventiellt. Förlust har nu vänts till vinst då EBITDA uppgick till 6,1 (-1,4) mkr, motsvarande 10% marginal, trots ökade kostnader relaterade till bl.a. förvärv och listbytet till First North den 25 juli. Aktien är upp 70% i år och det stora värderingsgapet vi såg tidigare i somras har nu krympt. Ökade avskrivningar relaterade till IFRS 16 och förvärvade immateriella tillgångar sänker vår prognos för rörelseresultatet samtidigt som vi justerar upp försäljningen 2019e-2021e. Med ytterligare 100 mkr till förfogande lär vi sannolikt se åtminstone ett till förvärv i år, vilket skulle ge positiv hävstångseffekt i resultatet och ökad värdepotential i aktieutvecklingen. Vi ser sammantaget fortsatt hög potential till medelhög risk.

Kraftig tillväxt i nya e-handlaren

I Seafire:s förvärvspräglade andra kvartal uppgick omsättningen till 59 (5,6) mkr, drivet av den starka tillväxten i den senast förvärvade e-handlaren Nordbutiker, som växte med 118% sekventiellt. Den organiska försäljningstillväxten tyngs däremot av minskad omsättning i dotterbolagen Followit och Linguacom, vilket dock var väntat. Förlust har nu vänts till vinst då EBITDA uppgick till 6,1 (-1,4) mkr, motsvarande 10% marginal. Detta trots ökade kostnader relaterade till förvärv och listbytet om 1,2 mkr samt en dollarförstärkning, som belastar Nordbutikers inköp med 3 mkr. Koncernens nettoresultat uppgick till 1,2 (-1,7) mkr, tyngt av den dyra finansieringen. Bolaget avser att se över sin lånestruktur i takt med att kassaflödena nu ökar, vilket kan innebära ett förbättrat räntenetto. Vidare har bolaget bekräftade lånelöften om 100 mkr för ytterligare förvärv.

Positiv portföljutveckling med ett par undantag

Nordbutiker, som står för ca hälften av koncernens omsättning, visar på god kundtillströmning bl.a. tack vare den fortsatt starka efterfrågan på el-cyklar. Hedén ökar sin marknadsandel samtidigt som den nya YMER 3 mottogs väl vid lanseringen i Los Angeles tidigare i somras. Verkstadsbolaget Åkerstedts har haft en stabil orderingång i kvartalet men ser tendenser till en viss konjunkturosäkerhet samtidigt som tolkförmedlaren Linguacom ställer om för att reducera kostnaderna efter den ökade osäkerheten i avtalet med Kammarkollegiet. Followit minskar visserligen omsättningen jämfört med föregående år men samarbetet med WeHunt har stärkt marknadsintresset och bolaget ökar nu produktionskapaciteten för att möta den stigande efterfrågan.

Snart halvvägs till försäljningsmålet

Aktien är upp 70% i år och det stora värderingsgapet vi såg tidigare i somras har nu krympt. Ökade avskrivningar relaterade till IFRS 16 och förvärvade immateriella tillgångar sänker vår prognos för rörelseresultatet, efter management fees, till 9,4 mkr 2019e, 15 mkr 2020e och 22 mkr 2021e. Samtidigt visar e-handeln i Nordbutiker på styrketecken vilket höjer vår försäljningsprognos till 199 mkr 2019e, 228 mkr 2020e och 263 mkr 2021e, exklusive framtida förvärv. Med ytterligare 100 mkr till förfogande lär vi sannolikt se åtminstone ett till förvärv i år, vilket skulle ge positiv hävstångseffekt i resultatet och ökad värdepotential i aktieutvecklingen. Vi ser sammantaget fortsatt hög potential till medelhög risk.

2019-07-02 Mycket på köpet i ung förvärvare Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Årsstämma 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner