Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-01-04 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar industrikoncernen Färg-In AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 Jan 2021 | Seafire AB

Seafire AB: Seafire förvärvar industrikoncernen Färg-In AB

”Vi är glada över att ha fått förtroende att förvärva och med det fortsätta att utveckla Färg-In. Bolaget har en hög servicenivå och stort tekniskt kunnande som genom ett långsiktigt samarbete med leverantörer och kunder skapat en stark marknadsposition. Färg-In är väl positionerade för ytterligare försäljningstillväxt och marknadsexpansion”, säger Johan Bennarsten VD Seafire.

Färg-In AB (”Färg-In”) med dotterbolaget Leksands Industrifärg AB är ledande leverantör av industrifärg till den tillverkande industrin i västra Svealand och Norrland. Färg-In förväntas omsätta mer än 86 MSEK med en EBITDA på knappt 10 MSEK under 2020. Under föregående år 2019 uppgick nettoomsättningen till 84 MSEK med en EBITDA på drygt 9 MSEK. Säljarna fortsätter i sina operativa roller efter övertagandet.

Efter förvärvet når Seafire en årlig nettoomsättning på ca 317 MSEK och en EBITDA på ca 42 MSEK räknat som rullande tolv månader från 30 september 2020.

Köpeskillingen uppgår till 58 MSEK, inklusive en preliminär nettokassa på 5 MSEK, och en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 1,5x EBIT över 8 MSEK, max 4,5 MSEK per år, under 2021 och 2022. Av köpeskillingen erläggs 20 MSEK kontant vid tillträdesdagen den 4 januari 2021, finansierat genom upptagande av ett brygglån från Formue Nord Markedsneutral A/S. Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent och löper till och med 4 juli 2021. Vidare finansieras 30 MSEK genom en säljarrevers samt 8 MSEK genom en riktad emission av 533 334 aktier till en kurs på 15 SEK/aktie till säljarna, vilket ger en utspädning på ca 5,5 procent.

Färg-In

Färg-In levererar industrifärg, tillbehör och teknisk rådgivning till den produktmålande metall- och träindustrin företrädesvis i västra Svealand och i norra Sverige. Bolaget har utvecklat ett framgångsrikt koncept som bygger på stark kundfokusering och värdeadderande tjänster kopplade till själva produktförsäljningen. Bolaget består av Färg-In AB och det helägda dotterbolaget Leksands Industrifärg AB. Färg-In etablerades 1974 och har 18 anställda. Verksamheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn i Värmland och med lokal representation i Leksand och Skellefteå.

”Det är med stor glädje vi hälsar Seafire som ägare till Färg-In och Leksands Industrifärg. Vi ser fram emot att utveckla rörelsen tillsammans med Seafire. Vi vet att Seafire kommer bidra med resurser som möjliggör en fortsatt expansion för koncernen”, säger Björn Lundgren, VD på Färg-In.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2021 kl. 14:15 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med sex bolag och omsättning på ca 317 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

2020-11-16 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Linguacom får förlängt avtal med KAM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Momentum i marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-22 Seafire Seafire AB: SEAFIRES DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020 - FORTSATT STARK OMSÄTTNINGS- OCH RESULTATTILLVÄXT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Seafire Seafire AB: Seafire slutför förvärvet av Luda.Farm AB och utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-21 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar Luda.Farm AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Nordbutiker visar vägen Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-25 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB DELÅRSRAPPORT 2 2020: STARK RESULTATTILLVÄXT! Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-14 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutikers elmoped får toppbetyg i test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Seafire Seafire AB (publ) ser en god tillväxt och resultatutveckling under andra kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Blandad påverkan från COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Seafire Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 28 APRIL 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Seafire Seafire AB: SEAFIRE VÄXER OCH FÖRBÄTTRAR RÖRELSERESULTATET - STABIL INLEDNING PÅ ANDRA KVARTALET! Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Seafire Seafire AB (publ) - konkursbeslut avseende Followit Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Seafire Seafire ABs (publ) dotterbolag Followit Sweden AB ansöker om konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Seafire Seafire AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Seafire Seafire AB (publ) ser en stabil efterfrågan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Städar ut i Linguacom Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-18 Seafire Seafire AB (publ) Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutikers Evobike tar marknadsandelar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Seafire Seafire AB: Seafire presenterar vid Stora Aktiedagen den 25 november i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Ökat deal flow Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Seafire Seafire AB: Seafire presenterar vid Stora Aktiedagen den 4 november i Göteborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-05 Seafire Seafire AB (publ) utser ny likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-04 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutikers Nitrox och Evobike Bäst i Test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Förvärvspräglat Q2 vänder till vinst Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-22 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2019: Återsändning med delårsrapport 2 bilagt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2019: Seafire vänder till vinst! Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Seafire Seafire AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Seafire Nasdaq Stockholm AB har godkänt Seafire AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Seafire Seafire AB: Penser Access: Seafire - Mycket på köpet i ung förvärvare Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén Group AB lanserar FIZ systemet YMER 3 för Cinema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Seafire Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 25 APRIL 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-24 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutiker - Evobike Bäst i Test Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Seafire Seafire AB (publ) avser att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm under 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Seafire Seafire AB: Seafire beslutar om riktad emission om 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Seafire Seafire AB: Seafire förvärvar e-handelsbolaget Nordbutiker i Sverige AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 Seafire Seafire AB (publ) Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-21 Seafire Seafire AB: SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Seafire Seafire AB (publ) bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Seafire Seafire AB: Seafire genomför riktad emission om 7,1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-30 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Followit Sweden AB inleder strategiskt samarbete med WeHunt Nordic AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Seafire Seafire beslutar om riktad emission om cirka 2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Seafire Seafire slutför förvärvet av Åkerstedts Verkstads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Lingua Communication Nordic AB utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Seafire Seafire presenterar vid Introduce Investor Day den 4 december i Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Seafire Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén Group AB utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 3 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Seafire Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Årsstämma 2019
28 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 Apr 2020 | Årligutdelning
25 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner