Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Oct 2020 | Beijer Alma

Viss återhämtning och stark vinst

Intäkterna för perioden uppgick till 991 mkr (- 13,6 % y/y), vilket var i linje med våra estimat om 1 014 mkr. Intäkterna inom dotterbolaget Lesjöfors överskred våra estimat med…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2020 | Beijer Alma

Förvånande motståndskraft för…

Trots ett brant tapp i omsättningen under våren rapporterade bolaget en EBIT-marginal i Q2’20 på 8,2% (4,4% exkl kontantstöd) vilket måste ses som en förvånande motståndskraft vid ett så dramatiskt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2020 | Beijer Alma

Minskad förväntan om bidrag från fö…

Både omsättningen på 1 217 mkr och EBIT på 146 mkr kom in starkare än våra förväntningar på 1 150 mkr resp. 128 mkr, då Covid-19 gjort kännbart avtryck först…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Beijer Alma

Förvärv viktigt tema även 2020

Beijer Alma går in i 2020 med fyra kvartal av negativ organisk orderingång i ryggen (-6% för helåret 2019). Med förväntan om en relativt god stabilitet i Q1’20, en större…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2020 | Beijer Alma

Ökat tryck på förvärv att lyfta…

Temat från tidigare kvartal där förvärv fått kompensera för en sviktande organisk tillväxt förstärktes markant i Q4’19 då försäljning och rörelseresultat kom in svagare än vi räknat med, på 1061…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2019 | Beijer Alma

Förvärv allt viktigare drivkraft för…

Omsättningen i Q3’19 på 1147 mkr, med en organisk tillväxt på 2%, var betydligt starkare än vi väntat oss då vi övertolkat den tioprocentiga minskningen i orderingång föregående kvartal och…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2019 | Beijer Alma

Förvärv motverkar svagare organisk…

Vår förväntan om en inbromsning i tillväxttakten visade sig välgrundad i Q2’19 då omsättningen på 1248 (1216) mkr var nära i linje med vår förväntan på 1237 mkr, medan orderingången…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-10-29 Viss återhämtning och stark vinst Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Förvånande motståndskraft för vinsten i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Minskad förväntan om bidrag från förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Förvärv viktigt tema även 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Ökat tryck på förvärv att lyfta tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Förvärv allt viktigare drivkraft för bolaget Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 Oct 2019 | Beijer Alma

Förvärv allt viktigare drivkraft för bolaget

Omsättningen i Q3’19 på 1147 mkr, med en organisk tillväxt på 2%, var betydligt starkare än vi väntat oss då vi övertolkat den tioprocentiga minskningen i orderingång föregående kvartal och underskattat kraften i en normalisering i Habia Cable. EBIT på 135 mkr var dock närmare i linje med vår förväntan på 128 mkr. Den blandade efterfrågebild vi sett under året ger nu ett allt mer binärt intryck, med en ihållande svaghet kring tysk fordonsindustri, men god efterfrågan från försvar och offshore. Sammantaget har vi höjt vårt EBIT-estimat med 4% för 2019e och 5% för 2020e. Det lyft vi sett i verkstadssektorn har inte riktigt dragit med sig Beijer Alma. Med en målmultipel för kommande års vinster i linje med snittet i verkstadssektorn ser vi ett motiverat värde på 150 kr för aktien på 12-18 månaders sikt. Det tar dock inte hänsyn till en fortsatt hög aktivitet på förvärvssidan som dessutom är det som stått för tillväxten hittills i år. Vi ser utrymme för ytterligare förvärv i miljardklassen utan att balansräkningen börjar särskilt se ansträngd ut. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en medelhög risk.

Stark omsättning och rekordkassaflöde

Omsättningen i Q3’19 uppgick till 1147 mkr (1053) med en organisk tillväxt på 2%. Det var betydligt starkare än vi väntat oss då vi övertolkat den tioprocentiga minskningen i orderingång föregående kvartal och underskattat kraften i en normalisering i Habia Cable. EBIT på 135 mkr var dock närmare i linje med vår förväntan på 128 mkr, vilket innebar att lönsamheten, med en EBIT-marginal på 11,8% (14,6%) varit något sämre än vi räknat med. Med en hög rörelsekapitalavveckling i kvartalet uppgick operativt kassaflöde till rekordstarka 207 mkr med ett FCF på 135 mkr.

Blandad, närapå binär, efterfrågebild

Den blandade efterfrågebild vi sett under året ger nu ett allt mer binärt intryck, med en ihållande svaghet kring tysk fordonsindustri, som för Beijer Almas del närapå verkar isolerad från en stabil efterfrågan inom andra industrisegment och den goda efterfrågan från försvar och offshore. Inom Chassifjädrar har kunderna dragit ner på sina lager och erfarenheten visar att vintervädret har en stor påverkan på resten av säsongen. Med en förbättrad slutkundsefterfrågan finns chans för en ny våg av lageruppbyggnad nästa år, men det är inget vi räknat med i våra estimat. För Habias del återhämtade sig telecomkablar starkt från förra årets pressade nivåer. De stora offshoreordrarna från förra året slutlevereras nu före årsskiftet och även om bolaget ser stor potential på den här nischmarknaden ser vi viss risk för en svacka i början på 2020 innan nya offshoreordrar kommer in. Sammantaget har vi höjt vårt EBIT-estimat med 4% för 2019e och 5% för 2020e.

Förvärv viktig drivkraft för uppvärdering

Det lyft vi sett bland aktier i verkstadssektorn har inte riktigt dragit med sig Beijer Alma som har utvecklats neutralt hittills i år. Med en målmultipel för kommande års vinster i linje med snittet i verkstadssektorn ser vi ett motiverat värde på 150 kr för aktien på 12-18 månaders sikt. Det tar dock inte hänsyn till en fortsatt hög aktivitet på förvärvssidan. Hittills i år har bolaget adderat en årsomsättning omkring 350 mkr fördelat på fem förvärv (sannolikt med betydande multipelarbitrage), som dessutom är det som stått för tillväxten när den organiska tillväxt sackat på 1% hittills i år. Med en nettoskuld/EBITDA på 1,1x ser vi utrymme för ytterligare förvärv i miljardklassen utan att balansräkningen börjar särskilt se ansträngd ut. Kombinerat med stabila utsikter i många mindre konjunkturexponerade delar och en direktavkastning över 4% ser vi en medelhög potential i aktien till en medelhög risk.

2019-08-16 Förvärv motverkar svagare organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Förvärv allt intressantare del av mixen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Marginalpress rundar av rekordår Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Starka siffror med något mer osäkra utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Ingen avmattning i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Trotsar tuffa jämförelsetal med rekordsiffror Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Tuffa jämförelsetal första halvåret 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Går en mer utmanande period till mötes Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-30 Starkt momentum överskuggar svagheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Rider på den starka konjunkturen Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Vändning till tillväxt i viktigaste segmenten Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Den stabila utvecklingen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-22 Ännu ett stabilt kvartal trots osäker industrikonjunktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Motvinden tar ut sin rätt Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Ett bra val inom en sektor motvind Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-28 Orderingång i toppklass Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-20 Ljusning inför andra halvåret Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-04 Trevande start på året Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-11 Ljusa utsikter inför 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-27 Billig utdelning efter kursfall Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-18 Svagare SEK och mix hjälper 2015E Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-30 Stark tillväxt motiverar höjd syn på potentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-18 Goda förutsättningar för 2014 Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Mar 2017 | Årsstämma 2016
30 Mar 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
14 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
13 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Mar 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
25 Mar 2020 | Årsstämma 2019
26 Mar 2020 | Årligutdelning
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
28 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
15 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Mar 2021 | Årsstämma 2020
26 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
26 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner