Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Nov 2022 | Beijer Alma

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556229-7480 Beijer Alma AB
Instrument SE0011090547 Aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 060 001
Antal rösträtter 3 060 001
 
Transaktionen
Datum 2022-11-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 2 960 001
 – direkt innehavda rösträtter 2 960 001
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 4,91 %
 – direkt innehavda rösträtter 2,49 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,49 % 2 960 001
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 2,49 % 2 960 001
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 2 960 001
 – andel av rösträtter 2,49 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-11-01 Penser Access Penser Access: Blandade indikationer i Q3 - Beijer Alma Analyser Visa Stäng
2022-10-28 Penser Access Penser Access: Intervju med Beijer Alma - Erik Penser Bank - 28 oktober 2022 Analyser Visa Stäng
2022-10-27 Beijer Alma Interim report January - September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Beijer Alma Delårsrapport januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Beijer Alma Beijer Almas completes the divestment of Habia Cable Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Beijer Alma Beijer Alma slutför avyttringen av Habia Cable Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 Beijer Alma Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors expanderar till Turkiet genom förvärvet av Telform Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 Beijer Alma Beijer Alma’s subsidiary Lesjöfors expands to Turkey through the acquisition of Telform Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Penser Access Penser Access: Avyttringar och förvärv präglar 2022 - Beijer Alma Analyser Visa Stäng
2022-08-19 Beijer Alma Interim report January - June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Beijer Alma Halvårsrapport januari - juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Penser Access Penser Access: Avyttrar Habia Cable - Beijer Alma Analyser Visa Stäng
2022-07-05 Beijer Alma Beijer Alma divests Habia Cable and strengthens the Group's strategic focus on profitable growth and acquisitions Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Beijer Alma Beijer Alma avyttrar Habia Cable och stärker koncernens strategiska fokus på lönsam tillväxt och förvärv Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Beijer Alma Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors expanderar i USA genom att förvärva John Evans’ Sons Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-28 Beijer Alma Beijer Alma’s subsidiary Lesjöfors expands in the US by acquiring John Evans’ Sons Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Penser Access Penser Access: Fortsätter växa i Q1 - Beijer Alma Analyser Visa Stäng
2022-04-26 Beijer Alma Kvartalsrapport januari – mars 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Beijer Alma Interim report January – March 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Penser Access Penser Access: Värdet av Habia Cable - Beijer Alma Analyser Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Alma Johan Dufvenmark ny CFO i Beijer Alma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Beijer Alma Johan Dufvenmark appointed as new CFO of Beijer Alma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Beijer Alma PRESS RELEASE FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF BEIJER ALMA AB (PUBL) ON MARCH 30, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Beijer Alma KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL) DEN 30 MARS 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Beijer Alma Förinspelat anförande i samband med årsstämman 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Mar 2023 | Årsstämma 2022