Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Fortsatt förbättrad marginaltrend

  Fortsätter att växa… Med en organisk tillväxt på 9% och hög tillväxt i Corepart, som konsoliderades i maj 2022, fortsatte den stadiga tillväxten under kvartalet. Omsättningen i årstakt ligger…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Nordic LEVEL Group

Halvvägs till målet efter förvärvet…

  Fortsätter att växa… Med en organisk tillväxt på 9% och hög tillväxt i Corepart, som konsoliderades i maj 2022, fortsatte den stadiga tillväxten under kvartalet. Omsättningen i årstakt ligger…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2022 | Nordic LEVEL Group

Vi räknar med att marginalen fortsä…

  Fortsätter att växa… Med en organisk tillväxt på 9% och hög tillväxt i Corepart, som konsoliderades i maj 2022, fortsatte den stadiga tillväxten under kvartalet. Omsättningen i årstakt ligger…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Jun 2022 | Nordic LEVEL Group

Återhämtning av resultatet kommande…

  Fortsätter att växa… Med en organisk tillväxt på 9% och hög tillväxt i Corepart, som konsoliderades i maj 2022, fortsatte den stadiga tillväxten under kvartalet. Omsättningen i årstakt ligger…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Apr 2022 | Nordic LEVEL Group

Redan nu 450 mkr i omsättning i å…

  Fortsätter att växa… Med en organisk tillväxt på 9% och hög tillväxt i Corepart, som konsoliderades i maj 2022, fortsatte den stadiga tillväxten under kvartalet. Omsättningen i årstakt ligger…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2021 | Nordic LEVEL Group

Förvärvet av LEVEL transformativt

  Fortsätter att växa… Med en organisk tillväxt på 9% och hög tillväxt i Corepart, som konsoliderades i maj 2022, fortsatte den stadiga tillväxten under kvartalet. Omsättningen i årstakt ligger…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-12-12 Fortsatt förbättrad marginaltrend Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Dec 2022 | Nordic LEVEL Group

Fortsatt förbättrad marginaltrend

 

Fortsätter att växa…

Med en organisk tillväxt på 9% och hög tillväxt i Corepart, som konsoliderades i maj 2022, fortsatte den stadiga tillväxten under kvartalet. Omsättningen i årstakt ligger på ca 500 mkr efter det senaste förvärvet, vilket är halvvägs till de 1 mdkr som bolaget har som mål för 2026. LEVEL tecknade ett LOI med IP Security Scandinavia i oktober och räknar med att stänga förvärvet under december. Förvärvet var bolagets tredje i år och vi räknar med en fortsatt hög förvärvstakt framöver.

…och marginaltrenden fortsätter förbättras

Med fortsatt fokus på att förbättra lönsamheten har LEVEL gjort en omfattande genomgång av de projekt som står inför förlängning. Efter genomgången har de beslutat att inte förnya bevakningsavtalet med SL och gör en avsättning av en förlustreserv på 3,7 mkr. Rensat för denna är EBITDA positivt i kvartalet och rörelseresultatet i årstakt fortsatte förbättras under kvartalet.

 

Marginella estimatjusteringar

Vi gör marginella förändringar av våra estimat (i absoluta tal) och håller även vårt motiverade värde oförändrat på 3,2-3,4 kr. Vi ser det som positivt att försäljningen fortsätter växa stadigt samtidigt som resultatet fortsätter förbättras. Förvärvstakten är fortsatt hög och det förvärvade Corepart, med sitt koncept Security-as-a-Service fortsätter växa kraftigt. Vi ser fortsatta förvärv som den främsta triggern för aktien.

 

2022-10-17 Halvvägs till målet efter förvärvet av IP Security Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Vi räknar med att marginalen fortsätter stärkas i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Återhämtning av resultatet kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Redan nu 450 mkr i omsättning i årstakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Förvärvet av LEVEL transformativt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Årligutdelning
26 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023