Senaste analysen | 5 Jul 2022 | Vivesto

Analyskommentar - Stänger ned i…

  Stänger ned i Ryssland och tar nedskrivning Idag meddelar bolaget att de beslutat att stänga ned sin verksamhet i Ryssland, pådrivet av den ryska invasionen av Ukraina. Distributionen av…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2022 | Vivesto

Analyskommentar - VD lämnar bolaget

  VD lämnar bolaget I går meddelade bolaget att styrelsen träffat en överenskommelse med VD Francois Martelet om att avsluta sin anställning. Enligt överenskommelsen lämnar VD bolaget den 21 juli…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Mar 2022 | Vivesto

Analyskommentar - Blir Vivesto!

  Oasmia – Blir Vivesto! Bolagsverket har nu registrerat Oasmias byte av bolagsnamn till Vivesto AB. För aktien innebär det ett nytt kortnamn/ticker på Nasdaq Stockholm, VIVE (tidigare OASM). Ändringen…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Oct 2021 | Vivesto

Färdigstädat

  Förlikning i hamn Bolaget har nått en förlikning kring samtliga sina tvister med MGC Capital och tidigare styrelsemedlemmar samt ledning av Oasmia. Den storstädning som inleddes 2018 är nu…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Aug 2021 | Vivesto

Första Apealea-intäkterna

  Blandat kompott i Q2 Oasmia överraskade i Q2 med Apealea-intäkter och slog därmed våra förväntningar. Det handlade om försäljning av prövningsmaterial till partner Elevar inför en ny studie för…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 May 2021 | Vivesto

Händelserikt kvartal i ryggen och mer…

  Något svagt Q1-utfall Rörelsekostnaderna under Q1’21 hamnade något högre än vad vi räknat med och uppgick till 41,6 mkr mot förväntade 34,6 mkr. Nettoomsättningen under perioden var blygsam och…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2021 | Vivesto

Ryggsäck som tynger

Utfallet under perioden nov-dec (förkortat räkenskapsår) visar att besparingsprogrammet börjar ge effekt, tydligast för personalkostnaderna som y/y halverats. Intäkterna var som förväntat obetydliga i väntan på att marknadsföringen av Apealea…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-05 Analyskommentar - Stänger ned i Ryssland och tar nedskrivning Visa Stäng
2022-06-14 Analyskommentar - VD lämnar bolaget Visa Stäng
2022-03-29 Analyskommentar - Blir Vivesto! Visa Stäng
2021-10-21 Färdigstädat Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Oct 2021 | Vivesto

Färdigstädat

 

Förlikning i hamn

Bolaget har nått en förlikning kring samtliga sina tvister med MGC Capital och tidigare styrelsemedlemmar samt ledning av Oasmia. Den storstädning som inleddes 2018 är nu helt slutförd. Att detta nu kan läggas till handlingarna är ett viktigt besked och medför att fokus externt såväl som internt helt kan riktas mot det operationella. Vi bedömer att uppgörelsen är särskilt viktig för att kunna attrahera professionella investerare.

Positiv resultateFFekt

Uppgörelsen gäller många olika tvister som nu på ett bräde löses. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har den mest betydelsefulla tvisten handlat om en skuld till MGC om 80 mkr och fordran på 40 mkr, vilka bägge tagits upp i balansräkningen. Nettoeffekten av förlikningen innebär att Oasmia totalt kommer att betala 24,5 mkr och det ger en positiv resultateffekt som uppgår till 32,5 mkr (effekterna synliga i Q4 2021-rapporten).

Motiverad reaktion

Förlikningen är positiv och ger bättre visibilitet om framtida risker i balansräkningen. I vår värdering har vi tagit upp skulden till MGC men inte bolagets fordran, varför beskedet ger en positiv effekt på vår beräkning
av nettokassan om 55,5 mkr (ca 12 öre per aktie). Aktien är i skrivande stund upp med drygt 11 procent (25 öre), som vi anser är en rimlig reaktion givet den positiva fundamentala och sentimentsmässiga effekten.
2021-08-20 Första Apealea-intäkterna Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-28 Händelserikt kvartal i ryggen och mer kan komma Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Ryggsäck som tynger Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-10 Nyheter kan vända trenden Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Ett nytt kapitel har inletts Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022