Datum Titel Alternativ
2023-08-21 Mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Omstrukturerar organisationen Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Välfylld orderbok Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Styrkebesked Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Starkt avslut på 2022 Visa Stäng
2023-01-20 Analyskommentar - Väsentlig uppföljningsorder Visa Stäng
2022-11-16 Analyskommentar - Genombrottsorder inom antikroppsrening Visa Stäng
2022-10-24 Lönsamhet i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Analyskommentar - Imponerande försäljningstillväxt i Q2 Visa Stäng
2022-06-29 Anlyskommentar - Ny större order Visa Stäng
2022-06-27 Analyskommentar - Uppföljningsorder med mersmak Visa Stäng
2022-06-13 Analyskommentar - Stororder i USA Visa Stäng
2022-04-22 Bra snurr i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Analyskommentar - Växte starkt under Q1 Visa Stäng
2022-03-29 Analyskommentar - Tar ny order Visa Stäng
2022-02-23 Gynnsamt marknadsläge Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Bra position in i 2022 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Dec 2021 | Bio-Works Technologies

Bra position in i 2022

 

På offensiven

Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där besparingar i tid för kunden kan motivera 5-6 ggr högre priser jämfört med existerande utbud. Därtill sker satsningarna inom det snabbväxande genterapi-området, där konkurrensen ännu är begränsad.

Skruvar upp ett snäpp

Satsningarna som görs är inte helt överraskande, men de sker något tidigare och med bättre resurser i ryggen. Det bidrar till att stärka vår konfidens i våra försäljningsprognoser och det långsiktiga tillväxtcaset. Vi bedömer att ökade satsningarna mot premiumprisprodukter ger en uppsida i den långsiktiga lönsamhetspotentialen. I ett mer moget stadie uppskattar vi att bolaget kan nå EBITDA-marginaler på upp mot 40 procent.

Bra läge inför 2022

Baserat på våra modellförändringar justerar vi upp vårt motiverade värde till 29-30 kr (25-26). Dels drivet av en mer positiv syn för den långsiktiga lönsamhetspotentialen (+3 procentenheter), dels en riskreduktion i bolaget med reducerad WACC till 11,5 procent (12,5). Det vi ser och hör från branschen ger stöd för optimism in i 2022, med ett stabilt och positivt efterfrågeläge, vilket kommer vara gynnsamt för Bio-Works.
2021-11-09 Finansierat till lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 Genombrott i Indien Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-13 Vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-28 Ny stororder Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 På rätt spår Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Stark orderingång i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 Tillväxten accelererar Ladda ner | Visa Stäng