Senaste analysen | 21 Feb 2023 | Bio-Works Technologies

Styrkebesked

  På offensiven Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Bio-Works Technologies

Starkt avslut på 2022

  På offensiven Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jan 2023 | Bio-Works Technologies

Analyskommentar - Väsentlig uppfö…

  På offensiven Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Bio-Works Technologies

Analyskommentar - Genombrottsorder inom…

  På offensiven Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2022 | Bio-Works Technologies

Lönsamhet i sikte

  På offensiven Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2022 | Bio-Works Technologies

Vind i seglen

  På offensiven Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2022 | Bio-Works Technologies

Analyskommentar - Imponerande försä…

  På offensiven Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-21 Styrkebesked Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-20 Starkt avslut på 2022 Visa Stäng
2023-01-20 Analyskommentar - Väsentlig uppföljningsorder Visa Stäng
2022-11-16 Analyskommentar - Genombrottsorder inom antikroppsrening Visa Stäng
2022-10-24 Lönsamhet i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Analyskommentar - Imponerande försäljningstillväxt i Q2 Visa Stäng
2022-06-29 Anlyskommentar - Ny större order Visa Stäng
2022-06-27 Analyskommentar - Uppföljningsorder med mersmak Visa Stäng
2022-06-13 Analyskommentar - Stororder i USA Visa Stäng
2022-04-22 Bra snurr i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-21 Analyskommentar - Växte starkt under Q1 Visa Stäng
2022-03-29 Analyskommentar - Tar ny order Visa Stäng
2022-02-23 Gynnsamt marknadsläge Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-16 Bra position in i 2022 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Dec 2021 | Bio-Works Technologies

Bra position in i 2022

 

På offensiven

Den nyligen genomförda kapitalanskaffningen stärker bolagets expansionsplaner, framför allt på medellång sikt. Produktportföljen byggs ut med fokus på premiumprissegmentet. En testlansering har redan påbörjats av pre-packade kolonner, där besparingar i tid för kunden kan motivera 5-6 ggr högre priser jämfört med existerande utbud. Därtill sker satsningarna inom det snabbväxande genterapi-området, där konkurrensen ännu är begränsad.

Skruvar upp ett snäpp

Satsningarna som görs är inte helt överraskande, men de sker något tidigare och med bättre resurser i ryggen. Det bidrar till att stärka vår konfidens i våra försäljningsprognoser och det långsiktiga tillväxtcaset. Vi bedömer att ökade satsningarna mot premiumprisprodukter ger en uppsida i den långsiktiga lönsamhetspotentialen. I ett mer moget stadie uppskattar vi att bolaget kan nå EBITDA-marginaler på upp mot 40 procent.

Bra läge inför 2022

Baserat på våra modellförändringar justerar vi upp vårt motiverade värde till 29-30 kr (25-26). Dels drivet av en mer positiv syn för den långsiktiga lönsamhetspotentialen (+3 procentenheter), dels en riskreduktion i bolaget med reducerad WACC till 11,5 procent (12,5). Det vi ser och hör från branschen ger stöd för optimism in i 2022, med ett stabilt och positivt efterfrågeläge, vilket kommer vara gynnsamt för Bio-Works.
2021-11-09 Finansierat till lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-21 Genombrott i Indien Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-13 Vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-28 Ny stororder Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 På rätt spår Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Stark orderingång i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-20 Tillväxten accelererar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 May 2023 | Årsstämma 2022
29 May 2023 | Årligutdelning
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023