Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-30 Penser Access Penser Access: Omstrukturerar organisationen - Bio-Works Technologies Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 30 May 2023 | Bio-Works Technologies

Penser Access: Omstrukturerar organisationen – Bio-Works Technologies

Sänker kostnaderna
Bolaget har initierat en omstrukturering av organisationen som bland annat innebär att personalstyrkan ska minskas från 52 personer till 40. Omstruktureringen påverkar inte den amerikanska delen av verksamheten. Personalminskningen förväntas innebära lägre kostnader om 13 mkr årligen. Vi räknar med att börja få se de första effekterna av omstruktureringen redan under H2 2023, men att den fulla effekten kommer under 2024. I samband med beskedet upprepas planen om att fortsätta växa och att nå lönsamhet under 2024.

Vi intar en försiktigare hållning
Utöver att sänka prognosen för personalkostnaderna från H2 2023, så väljer vi att inta en något mer konservativ inställning till vad bolaget kommer att kunna leverera i nettoomsättning från H2 2023. Utifrån vår uppdaterade prognos för 2023 är redan över hälften (~55 %) mer eller mindre redan i hamn, baserat på rapporterad försäljning för Q1 2023 och den befintliga orderboken. På lönsamhetsnivå gör vi inga stora förändringar i absoluta tal och räknar fortsatt med att bolaget kommer att kunna nå sin målsättning om positivt kassaflöde från rörelsen under 2024.
 
Förtroendebyggande
Våra nedskruvade förväntningar på tillväxttakten är anledningen till att vi tar ned vårt motiverade värdespann, som sänks till 25–26 kr (28-30 kr). Även om omstruktureringen innebär bistra besked för flera av de anställda, så uppskattar vi att bolaget i tid tar beslut för att vara redo vid en potentiellt svagare marknad.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 30-05-2023 kl. 08:31: https://docs.penser.se/research/1989-A/omstrukt_maj_2023.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-05-29 Bio-Works Technologies Bio-Works genomför en omstrukturering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Bio-Works Technologies Bio-Works implements restructuring program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Bio-Works Technologies Communiqué from Bio-Works Technologies’ annual general meeting 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 Bio-Works Technologies Kommuniké från Bio-Works Technologies årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Bio-Works Technologies Bio-Works VD Jonathan Royce att öka sitt innehav i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Bio-Works Technologies Bio-Works publicerar årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Penser Access Penser Access: Välfylld orderbok - Bio-Works Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-24 Bio-Works Technologies Continued steady growth for Bio-Works in first quarter – on the way to breakeven Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Bio-Works Technologies Fortsatt god tillväxt för Bio-Works första kvartalet - på väg mot breakeven Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Bio-Works Technologies Kallelse till årsstämma i Bio-Works Technologies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Bio-Works Technologies Valberedningens förslag till val av styrelse i Bio-Works Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Bio-Works Technologies The nomination committee’s proposal regarding election of board members of Bio-Works Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Penser Access Penser Access: Styrkebesked - Bio-Works Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB (publ) Year end Report January - December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Bio-Works Technologies Ny order av specialanpassad GoBio till amerikanska genterapimarknaden Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Bio-Works Technologies New order for customized GoBio to American gene therapy market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Bio-Works Technologies Bio-Works tecknar distributörsavtal med Biotop Oy för den finska marknaden Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Bio-Works Technologies Bio-Works signs distributor agreement with Biotop Oy for the Finnish market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Bio-Works Technologies Bio-Works awarded EU grant for development of environmentally-friendly purification of biotherapeutics Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Bio-Works Technologies Bio-Works tilldelas EU-stöd för utveckling av miljövänlig reningsmetod av biologiska läkemedel Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Bio-Works Technologies Genombrottsorder för Bio-Works inom antikroppsrening Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Penser Access Penser Access: Lönsamhet i sikte - Bio-Works Technologies Analyser Visa Stäng
2022-10-21 Bio-Works Technologies På väg mot lönsam tillväxt Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Bio-Works Technologies On the path to profitable growth Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Intervju med Bio-Works Technologies - Erik Penser Bank - 23 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-22 Penser Access Penser Access: Vind i seglen - Bio-Works Technologies Analyser Visa Stäng
2022-08-19 Bio-Works Technologies Rättelse: Fortsatt stark tillväxt för Bio-Works Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Bio-Works Technologies Correction: Continued strong growth for Bio-Works Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Bio-Works Technologies Fortsatt stark tillväxt för Bio-Works Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Bio-Works Technologies Continued strong growth for Bio-Works Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Bio-Works Technologies Bio-Works bekräftar tre nya ordrar av WorkBeads affimAb för användning inom antikroppsproduktion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: GoBio™ - new product line saves time in biotherapeutic production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: GoBio™ - ny produktserie sparar tid i produktionsledet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar ny 2,8 MSEK order för leverans av WorkBeads Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works får ny order från Reliance Life Sciences Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-10 Bio-Works Technologies Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar order - ny produktionskund inom oligonukleotid tillverkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
19 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023