Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Beijer Electronics Group

Fortsatt gott momentum

  Orderingången accelererade och den nådde en ny nivå – igen… Efterfrågan är oförändrat stark, uppgången är bred och bolaget tar marknadsandelar. Orderingången växte 25% organiskt och den nådde åter…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Beijer Electronics Group

Analyskommentar - Rekordkvartal (igen)…

  Rekordkvartal (igen) och de är mer optimistiska än förut för helåret Beijers Q2 var stark. Den organiska tillväxten i orderingång och försäljning var 23% och 30% och orderingången och…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Beijer Electronics Group

Imponerande orderingång

  Orderingång accelererade till en ny nivå – igen… Med bred, fortsatt återhämtning i efterfrågan växte orderingången med ca 50% organiskt och kom åter in på en ny högstanivå. Komponentbristen…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2022 | Beijer Electronics Group

Analyskommentar - Nytt rekord på…

  Nytt rekord på orderingången (igen) Beijer växte orderingången med 52% organiskt och nådde en ny högstanivå – igen. Efterfrågan var bred och samtliga marknader och segment bidrog. Det fanns…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Mar 2022 | Beijer Electronics Group

Orderboken kommer fortsätta driva förs…

  Orderingång är exceptionellt stark… Efterfrågan för Beijer Groups produkter fortsätter vara exceptionellt stark. Orderingången i Q4 var uppe på nivåer den inte ens har varit i närheten av historiskt…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Oct 2021 | Beijer Electronics Group

Ytterligare marginalexpansion att vänta…

  Orderingång på över 500 mkr andra kvartalet i rad… Med bred återhämtning i efterfrågan växte orderingången med mer än 50% organiskt och kom in på den näst högsta nivån…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Sep 2021 | Beijer Electronics Group

Höjer marginalantagandena i Beijer…

  Upplagd för smash även om komponenterna ger kortsiktig osäkerhet Beijer går in i hösten med sin högsta orderbok någonsin samtidigt som komponentbristen gör att leveranserna laggar. I takt med…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-15 Fortsatt gott momentum Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Analyskommentar - Rekordkvartal (igen) och de är mer optimistiska än förut för helåret Visa Stäng
2022-04-29 Imponerande orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Analyskommentar - Nytt rekord på orderingången (igen) Visa Stäng
Analys | 27 Apr 2022 | Beijer Electronics Group

Analyskommentar – Nytt rekord på orderingången (igen)

 

Nytt rekord på orderingången (igen)

Beijer växte orderingången med 52% organiskt och nådde en ny högstanivå – igen. Efterfrågan var bred och samtliga marknader och segment bidrog. Det fanns en viss positiv effekt av att vissa kunder i Beijer Electronics beställde order med längre horisont än normalt men effekten var inte signifikant.
Försäljningen fortsatte drabbas av komponentbristen och växte 15% organiskt. Då orderingången växer snabbare än försäljningen fortsatte bolaget att bygga orderbok och orderboken var den högsta någonsin. Book-to-bill var imponerande 1,5x och momentum i försäljningen kommer därmed fortsätta. De har inte sett någon effekt på efterfrågan från den laggande försäljningen.

EBIT ökade från de låga nivåerna i Q4 och marginalen expanderade 170 punkter q/q till 6,4%. Komponentbristen fortsatte tynga och enligt våra beräkningar hade Beijer rapporterat en tvåsiffrig marginal under normala förhållanden. Prishöjningarna som annonserades i början av året har börjat ha en positiv effekt även om inte effekten syns fullt ut än. Inga nya prishöjningar har annonserats men diskussioner pågår.

Sammanfattningsvis ser vi den mycket starka orderingången som positiv och i takt med att den starka orderingången konverteras till omsättning ser vi att marginaltrenden kommer fortsätta.

2022-03-28 Orderboken kommer fortsätta driva försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Ytterligare marginalexpansion att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-23 Höjer marginalantagandena i Beijer Electronics Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-16 Högsta orderingången någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-09 Fördubblingspotential om målen uppfylls Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3