Senaste analysen | 24 Jul 2023 | Beijer Alma

Varierad efterfrågan och höga bidrag…

  Lesjöfors förvärvar John Evans’ Sons Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar amerikanska fjädertillverksbolaget John Evans’ Sons. Det förvärvade bolaget omsätter enligt förväntningar ca USD 37 m med EBITA om USD…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2023 | Beijer Alma

Analyskommentar - Initial kommentar på…

  Lesjöfors förvärvar John Evans’ Sons Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar amerikanska fjädertillverksbolaget John Evans’ Sons. Det förvärvade bolaget omsätter enligt förväntningar ca USD 37 m med EBITA om USD…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Jun 2023 | Beijer Alma

Analyskommentar - Beijer Tech förvä…

  Lesjöfors förvärvar John Evans’ Sons Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar amerikanska fjädertillverksbolaget John Evans’ Sons. Det förvärvade bolaget omsätter enligt förväntningar ca USD 37 m med EBITA om USD…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2023 | Beijer Alma

God organisk tillväxt i orderingång

  Lesjöfors förvärvar John Evans’ Sons Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar amerikanska fjädertillverksbolaget John Evans’ Sons. Det förvärvade bolaget omsätter enligt förväntningar ca USD 37 m med EBITA om USD…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Apr 2023 | Beijer Alma

Analyskommentar - Förvärvar Tollman…

  Lesjöfors förvärvar John Evans’ Sons Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar amerikanska fjädertillverksbolaget John Evans’ Sons. Det förvärvade bolaget omsätter enligt förväntningar ca USD 37 m med EBITA om USD…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Beijer Alma

Starka bidrag från förvärv i Q4

  Lesjöfors förvärvar John Evans’ Sons Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar amerikanska fjädertillverksbolaget John Evans’ Sons. Det förvärvade bolaget omsätter enligt förväntningar ca USD 37 m med EBITA om USD…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2023 | Beijer Alma

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Lesjöfors förvärvar John Evans’ Sons Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar amerikanska fjädertillverksbolaget John Evans’ Sons. Det förvärvade bolaget omsätter enligt förväntningar ca USD 37 m med EBITA om USD…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-07-24 Varierad efterfrågan och höga bidrag från förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-21 Analyskommentar - Initial kommentar på Q2-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Analyskommentar - Beijer Tech förvärvar Finn Lamex Visa Stäng
2023-05-03 God organisk tillväxt i orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Analyskommentar - Förvärvar Tollman Spring i USA Visa Stäng
2023-02-20 Starka bidrag från förvärv i Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2022-11-01 Blandade indikationer i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2022-08-26 Avyttringar och förvärv präglar 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Analyskommentar - Första kommentar på Q2-rapporten Visa Stäng
2022-07-06 Analyskommentar - Avyttrar Habia Cable Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Analyskommentar - Lesjöfors förvärvar John Evans' Sons Visa Stäng
Analys | 29 Jun 2022 | Beijer Alma

Analyskommentar – Lesjöfors förvärvar John Evans’ Sons

 

Lesjöfors förvärvar John Evans’ Sons

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar amerikanska fjädertillverksbolaget John Evans’ Sons. Det förvärvade bolaget omsätter enligt förväntningar ca USD 37 m med EBITA om USD 10 m 2022. Siffrorna motsvarar ca 12% av Lesjöfors omsättning 2021 och ca 7% av Beijer Almas omsättning. Värderingen motsvarar ca 2,4x försäljningen och 9x EBITA, men förvärvet inkluderar tilläggsköpeskillingar om ca 6x EBITA givet vissa mål kopplade till den finansiella utvecklingen 2025. Multiplarna är lägre än våra målmultiplar för Lesjöfors, men något högre än vissa tidigare Lesjöfors-förvärv. Det förvärvade bolaget har dock mycket starka marginaler och attraktiv sektorexponering, samtidigt som det stärker Beijer Almas närvaro i USA. Utöver detta finns möjligheter till bl.a. korsförsäljning mellan bolagen. Vi ser positivt på att Beijer Alma stärker operationellt fokus mot högmarginalverksamheten inom Lesjöfors och ytterligare fokuserar verksamheten. Vi återkommer med uppdaterade estimat.

2022-04-27 Fortsätter växa i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-04-14 Värdet av Habia Cable Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Stark tillväxt i fjärde kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-28 Fortsatt tillväxt i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-30 Hög förvärvstakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 Starkt på många fronter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Tecken på återhämtning i viktiga segment Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-29 Viss återhämtning och stark vinst Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Förvånande motståndskraft för vinsten i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Minskad förväntan om bidrag från förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Förvärv viktigt tema även 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Ökat tryck på förvärv att lyfta tillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Förvärv allt viktigare drivkraft för bolaget Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-16 Förvärv motverkar svagare organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-07 Förvärv allt intressantare del av mixen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Marginalpress rundar av rekordår Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Starka siffror med något mer osäkra utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Ingen avmattning i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Trotsar tuffa jämförelsetal med rekordsiffror Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Tuffa jämförelsetal första halvåret 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Går en mer utmanande period till mötes Visa Stäng
2017-08-30 Starkt momentum överskuggar svagheter Visa Stäng
2017-05-05 Rider på den starka konjunkturen Visa Stäng
2017-02-15 Vändning till tillväxt i viktigaste segmenten Visa Stäng
2016-10-27 Den stabila utvecklingen fortsätter Visa Stäng
2016-08-22 Ännu ett stabilt kvartal trots osäker industrikonjunktur Visa Stäng
2016-04-29 Motvinden tar ut sin rätt Visa Stäng
2016-02-18 Ett bra val inom en sektor motvind Visa Stäng
2015-10-28 Orderingång i toppklass Visa Stäng
2015-08-20 Ljusning inför andra halvåret Visa Stäng
2015-05-04 Trevande start på året Visa Stäng
2015-02-11 Ljusa utsikter inför 2015 Visa Stäng
2014-10-27 Billig utdelning efter kursfall Visa Stäng
2014-08-18 Svagare SEK och mix hjälper 2015E Visa Stäng
2014-04-30 Stark tillväxt motiverar höjd syn på potentialen Visa Stäng
2014-02-18 Goda förutsättningar för 2014 Visa Stäng

Kommande händelser

26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023