Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Sista patienten är…

  Ascelia meddelade idag att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är mycket…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2023 | Ascelia Pharma

Q4 – fullt fokus på…

  Ascelia meddelade idag att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är mycket…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jan 2023 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Uppmuntrande…

  Ascelia meddelade idag att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är mycket…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Nytt rekryteringsmål

  Ascelia meddelade idag att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är mycket…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Ändrad omfattning av…

  Ascelia meddelade idag att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är mycket…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2022 | Ascelia Pharma

Sista patienten inom räckhåll

  Ascelia meddelade idag att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är mycket…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Ascelia meddelade idag att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är mycket…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-24 Analyskommentar - Sista patienten är inne Visa Stäng
2023-02-13 Q4 – fullt fokus på patientrekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Analyskommentar - Uppmuntrande rekryteringsuppdatering Visa Stäng
2022-12-12 Nytt rekryteringsmål Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Analyskommentar - Ändrad omfattning av SPARKLE-studien Visa Stäng
Analys | 6 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar – Ändrad omfattning av SPARKLE-studien

 

Ascelia meddelade idag att de planerar att stänga fas III-studien med Orviglance med 80 patienter i stället för ~200 som tidigare kommunicerat. Detta eftersom effekten av kontrastmedlet är mycket starkare än vad de tidigare räknat med och bedömer att en statistiskt signifikant effekt kan uppvisas med endast n=80. Utläsningen från studien blir dock försenad och bedöms kunna ske under mitten av 2023 (tidigare H1 2023). Den ändrade omfattningen av studien är förankrad hos amerikanska FDA.Bakgrunden till förändringarna i studien är att rekryteringen gått långsamt och hittills har endast 58 patienter slutfört studien, vilket är mycket lägre än vi hade räknat med. Flertalet externa faktorer har påverkat rekryteringen negativt under studiens gång. Ascelia kommer fortsättningsvis att sista fredagen varje månad lämna en uppdatering kring hur många patienter som inkluderats i studien.

Ascelia kommer hålla en telefonkonferens 10.00 idag. Vi återkommer med en uppdaterad analys.

2022-11-08 Sista patienten inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-09-28 Analyskommentar - Positiva data från leverstudie Visa Stäng
2022-08-22 Ingen dramatik i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Blickar framåt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-10 Analyskommentar - Data från mateffektstudie Visa Stäng
2022-03-22 Analyskommentar - Ny marknadsundersökning stödjer behovet av Orviglance Visa Stäng
2022-03-14 Analyskommentar - Positiva säkerhetsdata i patienter med nedsatt leverfunktion Visa Stäng
2022-02-11 Tidsplanen intakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Med fokus på särläkemedel Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Årligutdelning
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023