Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-03-31 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum tar en aktiv roll i debatten om vaccintillgången Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-18 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum om samarbetet med Janssen Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-11 Ziccum Ziccum AB carries out list change to Nasdaq First North Growth Market and releases company description Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Ziccum Ziccum AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Ett intensivt 2020, präglat av pandemin ur flera perspektiv Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB interim report January 1-September 30, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum - Nu är det dags för handling Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB releases blueprint of world's first industrial plant producing air-dried vaccines requiring no Cold Chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB har utsett Frida Hjelmgren till ny CFO fr.o.m 1 januari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM publicerar White Paper som beskriver världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 19 Oct 2020 | Ziccum

Ziccum AB: ZICCUM publicerar White Paper som beskriver världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner

I dagens F/F-anläggningar – som är sista steget vid vaccinproduktion – hanteras vaccin i vätskeform eller i frystorkad form under strikta och snäva temperaturintervaller vilket i sin tur påverkar slutproduktens stabilitet. Båda metoderna är komplicerade och kostsamma processer samt inkluderar energikrävande frysning eller kylning. Ziccums White Paper inkluderar både kostnadsberäkningar och en detaljerad planritning för en modulär F/F-anläggning som kan bli den första i världen för storskalig produktion av temperaturstabila torra vacciner som uppfyller WHOs krav på CTC (Controlled Temperature Chain). CTC innebär att vacciner ska tåla + 40 grader under minst tre dagar.

Anläggningen är framtagen i samarbete med KeyPlants AB, ett globalt ledande specialistföretag på modulanläggningar för fabriker, som har erfarenhet av mer än 50 modulprojekt i världen, inklusive flera F/F-anläggningar för just vacciner.

Modulanläggningen som mäter 36 meter x 27 meter i två våningsplan kan enligt KeyPlants färdigställas inom 24 månader. Lågt produktionssvinn och kostnadsminskningar har väckt intresset hos flera icke-statliga organisationer s.k. NGOs. Pilotstudien analyserar och jämför kostnader mellan den nya planerade produktionsanläggningen för temperaturstabila vacciner, och befintlig standardanläggning för produktion av vaccin genom frystorkning. Studien visar att den planerade anläggningen erbjuder: 

80 % mindre energiförbrukning. Anläggningen drivs med LaminarPace-teknologi, vilket inte kräver nedkylning eller frysning, inte heller energikrävande ånga, kylvatten eller injektionsvatten, vilka alla är väsentliga delar i frystorkningsprocessen lyophilization. Med en energiminskning på 80 procent harmoniserar produktionen med FN;s mål för hållbar utveckling..

65 % lägre kostnader för OPEX. Hälften så många medarbetare behövs i anläggningen jämfört med en frystorkningsanläggning, beräknat på 200 dagar årlig produktion med 65 procents användning av utrustningen.

50 % lägre kostnader för CAPEX. Frystorkning är en både kostnads- och energikrävande produktion. Vanligtvis behövs tre dagar med temperaturer på mellan -80 och -40 grader, samt en dyr utrustning som efter varje produktionsomgång måste rengöras med kubikmeter av sterilt injektionsvatten, vilket i sig medför högre kostnader.

Utbyte på upp till på 80 %. Detta står i skarp kontrast till frystorkning där låga utbyten på 10-20% inte är ovanligt. För att hantera förlusten används stabiliserande tillsatsämnen, och man behöver producera 5-10 gånger mer vaccin för att kompensera förlusterna som frystorkning ger upphov till. Svinn är generellt en svår utmaning för produktion av vaccin. Enligt WHOs globala beräkningar slängs 50 procent av tillgängligt vaccin på grund av problem relaterade till för höga temperaturer under lagring, hantering och transporter.

F/F-maskinen är installerad i ett aseptiskt, isolerat rum och kan årligen producera mellan 20-30 miljoner vialer med torrt vaccin i pulverform, vilket ger 20-300 miljoner doser torkat vaccin (beroende på antal doser per vial).

Det torra vaccinpulvret blandas med ett bulkmedel och komprimeras till en 10 kubikmillimeter (0,01 kubik cm) torkad tablett. Ziccum arbetar med, och utvärderar, ett urval av läkemedelsförpackningar, från Blisterförpackningar med två kammare för injektion (en kammare med tablett, en med sterilt vatten för åter-upplösning innan vaccinering sker på sedvanligt sätt), till förpackningar med vacciner utan injektion, så kallade Microarray patches. Torrt vaccin, i form av en tablett som kan transporteras och förvaras i långa perioder utan kylning, är kärnverksamheten i produktionen.

”Det här är ett koncept som ligger i tiden, säger Ziccums VD Göran Conradson.
När vi vidareutvecklar LaminarPace – tekniken bakom torra beredningsformer – så utvecklar vi samtidigt de största fördelarna med en konkurrenskraftig produktionslösning; lågt produktionssvinn samt lönsamma och prisvärda vacciner som möter WHOs krav på CTC-status.

Låt oss komma ihåg att torra beredningsformer inte är nytt i sig. Varje dag konsumerar vi torrprodukter utan att tänka på det, och de kan nå fler, snabbt och kostnadseffektivt. Tänk om vi kunde göra det samma med vaccin? Faktum är att vi kan! Varje år dör 1,5 miljoner barn från sjukdomar som kan förhindras med vaccinering, ett behov som bara ökar i världen. Alla känner till varför vi behöver möjliggöra att fler blir vaccinerade. Jag tror att vår studie visar hur det är genomförbart.”

White Paper kommer att finnas tillgänglig på Ziccums hemsida om cirka två veckor.

2020-10-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM to publish White Paper on world's first industrial air-drying of vaccines using its LaminarPace technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum kommenterar det framgångsrika vaccinprojektet Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM takes lead on new pilot study of vaccine plant producing cost-effective thermostable vaccines at volume with KeyPlants as engineering partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM har genomfört en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-29 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum eliminerar vacciners akilleshäl Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-18 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum kan bli nyckelspelare inom vaccintillverkning Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB: global vaccine cold chain moves to top of news agenda as world calls for action Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB: global vaccine cold chain moves to top of news agenda as world calls for action Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent applications for improved operation of the LaminarPace system for commercial vaccine production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB lämnar in patentansökningar avseende förbättrad funktion av LaminarPace systemet för kommersiell vaccinproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - En teknologi på en marknad med hela världens fokus Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB interim report January 1-June 30, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent application for thermostable dry-powder formulations of VLP-based vaccines (Virus-Like Particles) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB lämnar in patentansökan avseende termostabila formuleringar av VLP baserade vacciner (Virus Like Particles). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Ziccum Ziccum AB (publ) genomför riktad nyemission om 38,8 MSEK för att accelerera utvecklingen av temperaturstabila vacciner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Ziccum Ziccum AB (publ) completes directed share issue of SEK 38.8 million to accelerate development of temperature-stable vaccines Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Ziccum Ziccum AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-16 Ziccum Ziccum AB: Ziccum: Beslut vid årsstämman den 16 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-05 Ziccum Ziccum AB (publ): Beslutsförslag till årsstämman avseende styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Ziccum Ziccum AB (publik) tar nästa steg i ett av sina industriella utvecklingssamarbeten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Ziccum Ziccum AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ZICCUM AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Ziccum Ziccum AB tar upp Företagslån om 2 MSEK från ALMI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Flagging message (regulatory) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Ziccum Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Stort steg framåt med nytt samarbete Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB First Quarter Report, Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Ziccum Ziccum AB publicerar årsredovisning för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Ziccum Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående verksamhet och vägen framåt för bolaget i Coronatider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM signs Letter of Intent to explore integrating Ziccum technology into innovative vaccine biomanufacturing line Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM tecknar avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi in i en innovativ vaccintillverkningsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Nyheter kring samarbeten att vänta 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-13 Ziccum Ziccum AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Ziccum Ziccum AB (publ) Year-end report January 1 - December 31, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Ziccum Ziccum AB: Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Ziccum: Nyttjandegraden uppgick till 92,6 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent application for new temperature-stable, dry-powder formulation of virus belonging to same family as Measles Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB engages Emerging Viral Diseases unit of Aix-Marseille University to develop dry viruses and vaccines, strengthening Ziccum's future IP portfolio Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Ziccum Ziccum AB: Ziccums styrelse och VD tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Ziccum Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående lösen av teckningsoptioner,  målsättningar för 2020 och vägen framåt för bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Eliminera kylkedjan för vaccin Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-21 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Dags att eliminera kylkedjan för vaccin Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-21 Ziccum Ziccum AB: Erik Penser Bank publicerar analys av Ziccum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Ziccum Ziccum AB: Ziccum ingår ett avtal för utvärdering med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Ziccum Ziccum AB: Ziccum enters into evaluation agreement with global pharmaceutical and vaccine company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Half Year Report Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Ziccum Ziccum AB (publ) ska genomföra förstudie åt vaccinutvecklingsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Ziccum Ziccum AB (publ) to carry out Proof-of-Concept feasibility study for pharma formulation company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Ziccum Ziccum AB: Ziccum erhåller forskningsanslag från Vinnovaccum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Ziccum Ziccum AB: Ziccum receives research grant from Vinnova AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Ziccum Ziccum AB (publ) Flagging message (regulatory) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Ziccum Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Ziccum Report from Ziccum AB (publ) Annual General Meeting, May 20, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Ziccum Kommuniké från Ziccum AB (publ) årsstämma den 20 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB: senior Astra Zeneca vaccine & biopharmaceutical strategist to be new Board member Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB: Ziccum Q1 Report 2019 released Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB publicerar Delårsrapport Q1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Ziccum Ziccum AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Ziccum Ziccum AB: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Ziccum Ziccum AB: Ziccum Annual Report for 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Ziccum Ziccum AB: Ziccum publicerar årsredovisning för 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 (Correction) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Q4 and Year-End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
16 Jun 2020 | Årsstämma 2019
17 Jun 2020 | Årligutdelning
20 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
27 Apr 2021 | Årsstämma 2020
28 Apr 2021 | Årligutdelning
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner