Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-06 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum siktar mot licensavtal Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-11 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccums vd om kommande milstolpar Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-31 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum tar en aktiv roll i debatten om vaccintillgången Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-18 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum om samarbetet med Janssen Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-11 Ziccum Ziccum AB carries out list change to Nasdaq First North Growth Market and releases company description Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Ziccum Ziccum AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 11 Nov 2020 | Ziccum

Ziccum AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 30 november 2020.

Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt att (iii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ZICC med nuvarande ISIN-kod SE0011415595. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Ziccums hemsida, www.ziccum.com ( https://ziccum.com/investors/presentations/ ).

Ziccum har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser. Bolagets legala rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB.

”Listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i vår ambition om en mer internationell profilering och medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Ziccums aktieägare. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget.” –  Verkställande direktör Göran Conradson

2020-11-09 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Ett intensivt 2020, präglat av pandemin ur flera perspektiv Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB interim report January 1-September 30, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum - Nu är det dags för handling Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB releases blueprint of world's first industrial plant producing air-dried vaccines requiring no Cold Chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB har utsett Frida Hjelmgren till ny CFO fr.o.m 1 januari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM publicerar White Paper som beskriver världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM to publish White Paper on world's first industrial air-drying of vaccines using its LaminarPace technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum kommenterar det framgångsrika vaccinprojektet Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM takes lead on new pilot study of vaccine plant producing cost-effective thermostable vaccines at volume with KeyPlants as engineering partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM har genomfört en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-29 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum eliminerar vacciners akilleshäl Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-18 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum kan bli nyckelspelare inom vaccintillverkning Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB: global vaccine cold chain moves to top of news agenda as world calls for action Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB: global vaccine cold chain moves to top of news agenda as world calls for action Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent applications for improved operation of the LaminarPace system for commercial vaccine production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB lämnar in patentansökningar avseende förbättrad funktion av LaminarPace systemet för kommersiell vaccinproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - En teknologi på en marknad med hela världens fokus Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB interim report January 1-June 30, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent application for thermostable dry-powder formulations of VLP-based vaccines (Virus-Like Particles) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB lämnar in patentansökan avseende termostabila formuleringar av VLP baserade vacciner (Virus Like Particles). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Ziccum Ziccum AB (publ) genomför riktad nyemission om 38,8 MSEK för att accelerera utvecklingen av temperaturstabila vacciner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Ziccum Ziccum AB (publ) completes directed share issue of SEK 38.8 million to accelerate development of temperature-stable vaccines Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Ziccum Ziccum AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-16 Ziccum Ziccum AB: Ziccum: Beslut vid årsstämman den 16 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-05 Ziccum Ziccum AB (publ): Beslutsförslag till årsstämman avseende styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Ziccum Ziccum AB (publik) tar nästa steg i ett av sina industriella utvecklingssamarbeten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Ziccum Ziccum AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ZICCUM AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Ziccum Ziccum AB tar upp Företagslån om 2 MSEK från ALMI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Flagging message (regulatory) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Ziccum Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Stort steg framåt med nytt samarbete Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB First Quarter Report, Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Ziccum Ziccum AB publicerar årsredovisning för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Ziccum Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående verksamhet och vägen framåt för bolaget i Coronatider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM signs Letter of Intent to explore integrating Ziccum technology into innovative vaccine biomanufacturing line Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM tecknar avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi in i en innovativ vaccintillverkningsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Nyheter kring samarbeten att vänta 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-13 Ziccum Ziccum AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Ziccum Ziccum AB (publ) Year-end report January 1 - December 31, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Ziccum Ziccum AB: Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Ziccum: Nyttjandegraden uppgick till 92,6 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent application for new temperature-stable, dry-powder formulation of virus belonging to same family as Measles Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB engages Emerging Viral Diseases unit of Aix-Marseille University to develop dry viruses and vaccines, strengthening Ziccum's future IP portfolio Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Ziccum Ziccum AB: Ziccums styrelse och VD tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Ziccum Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående lösen av teckningsoptioner,  målsättningar för 2020 och vägen framåt för bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Eliminera kylkedjan för vaccin Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-21 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Dags att eliminera kylkedjan för vaccin Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-21 Ziccum Ziccum AB: Erik Penser Bank publicerar analys av Ziccum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Ziccum Ziccum AB: Ziccum ingår ett avtal för utvärdering med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Ziccum Ziccum AB: Ziccum enters into evaluation agreement with global pharmaceutical and vaccine company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Half Year Report Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Ziccum Ziccum AB (publ) ska genomföra förstudie åt vaccinutvecklingsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Ziccum Ziccum AB (publ) to carry out Proof-of-Concept feasibility study for pharma formulation company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Ziccum Ziccum AB: Ziccum erhåller forskningsanslag från Vinnovaccum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Ziccum Ziccum AB: Ziccum receives research grant from Vinnova AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Ziccum Ziccum AB (publ) Flagging message (regulatory) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Ziccum Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Ziccum Report from Ziccum AB (publ) Annual General Meeting, May 20, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Ziccum Kommuniké från Ziccum AB (publ) årsstämma den 20 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB: senior Astra Zeneca vaccine & biopharmaceutical strategist to be new Board member Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB: Ziccum Q1 Report 2019 released Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB publicerar Delårsrapport Q1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Ziccum Ziccum AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Ziccum Ziccum AB: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Ziccum Ziccum AB: Ziccum Annual Report for 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Ziccum Ziccum AB: Ziccum publicerar årsredovisning för 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 (Correction) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Q4 and Year-End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3