Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-02-08 ZetaDisplay New prestigious contract for ZetaDisplay in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 ZetaDisplay Nytt prestigekontrakt för ZetaDisplay i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 ZetaDisplay Virala Oy Ab to increase its ownership in ZetaDisplay – new largest shareholder Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 ZetaDisplay Virala Oy Ab ökar ägandet i ZetaDisplay och blir största ägare Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 ZetaDisplay ZetaDisplay har tecknat ramavtal med Bergendahls & CityGross Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-15 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Tydligt lyft i repetitiva intäkter lovar gott Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 ZetaDisplay Penser Access: ZetaDisplay - Mjukvaruresan fortsätter Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-08 ZetaDisplay Rekordkvartal och fortsatt stigande repetitiva intäkter Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 8 Nov 2018 | ZetaDisplay

Rekordkvartal och fortsatt stigande repetitiva intäkter

Juli – september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 172% till 117,4 (43,2) MSEK
 • Kontrakterade tjänster (repetitiva) ökade med 78% till 26,5 (14,9) MSEK
 • EBITDA uppgick till 14,1 (5,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,3 (2,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,24 (-0,23) SEK

Januari – september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 111% till 273,2 (129,5) MSEK
 • Kontrakterade tjänster (repetitiva) ökande med 85% till 69,6 (37,7) MSEK
 • EBITDA uppgick till 32,0 (12,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,5 (4,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 (-0,26) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ProntoTV tecknat ett avtal med Specsavers Norge gällande deras 78 butiker i landet.
 • Förvärvet av samtliga aktier i norska Webpro AS (”Webpro”) slutfört.
 • QYN BV har tecknat en ny order till en ledande aktör inom telekombranschen i Benelux.
 • ZetaDisplay i Finland har tecknat ramavtal med Kesko Group.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Erhållit tilldelningsbeslut i upphandling med Swedavia för att leverera displayer till Swedavias 10 flygplatser.
 • Norska dotterbolaget ProntoTV har fått en tilläggsorder av Hurtigruten AS om 8,5 MSEK.
 • Den 1 oktober 2018 avslutades den första nyttjandeperioden för ZETA TO 1

Kommentar från koncernchefen

Omsättningen ökade med 172% och uppgick till 117,4 (43,2) MSEK i kvartalet. Koncernens rörelseresultat uppgick till 9,3 (2,7) MSEK. De repetitiva intäkterna ökade med 78% till 26,5 (14,9) MSEK och den organiska tillväxten var hela 57,5%.

Den starka omsättningsökningen under kvartalet är dels hänförlig till våra förvärv under förra året och dels storaffären med ATG på den svenska marknaden som under kvartalet bidragit med intäkter på 50 MSEK. Kortsiktigt leder affären till att bruttomarginalen påverkas negativt, då den implementationen i huvudsak utgörs av hårdvaruleveranser. På sikt kommer dock de repetitiva intäkterna i projektet bidra till stärkta marginaler under en lång tid framöver.

ATG affären visar även att vi kan hantera stora utrullningsprojekt på ett professionellt sätt. Utrullningen påbörjades i september månad och har föregåtts av ett stort integrationsarbete till flera av kundens affärskritiska system.

Den andra positiva resultatfaktorn är en stark tillväxt av koncernens kontrakterade tjänster, vilka främst utgörs av licens- och support­intäkter. Framför allt i Norge och Neder­länderna ser vi att den strategiska förskjutningen av intäkts­mixen mot en repetitiv intäktsmodell ger resultat. Sammantaget har det bidragit till vår rörelseresultatförbättring, vilken har ökat från 2,7 till 9,3 MSEK.

Segmenten

De förvärvade bolagen utvecklas väl. Norge med ProntoTV har under kvartalet lyckats med att flytta fram sina positioner på marknaden. Den nya kunden Specsavers uppvisar potential bortom de 78 kontrakterade butikerna i Norge för en vidare internationell utrullning. Vi har även efter kvartalet utgång kunna påvisa att vi fortsätter vinna flera större kontrakt.

I det holländska dotterbolaget Qyn har fokusering på attraktiva kundsegment genererat ytterligare affärer under kvartalet. Bolaget har en spetskompetens inom intern­kommunikations­lösningar som marknaden tar emot mycket positivt med en betydande affär inom Telekom-sektorn under den gångna perioden.

Till segmentet Sverige, som idag utgörs av Sverige och Danmark, har vi även tillfört förvärvet av Webpro. Med dess internationella kundbas stärker Webpro koncernens konkurrenskraft. Under oktober månad var ZetaDisplay Sverige en av vinnarna när Swedavia offentliggjorde sin upphandling av digitala skärmar till sina flygplatser.

I Finland har vi under kvartalet ingått ett ramavtal med landets ledande detaljhandels­bolag Kesko. Det är ett styrkebevis på att vi är en attraktiv partner när affärerna blir större och mer komplexa. I jämförelse med föregående år har försäljningen dock minskat, vilket förklaras av hårdvaruleveranser till ett större implementations­projekt av en nationell restaurangkedja som pågick under 2017.

Generellt har det under året blivit allt tydligare att kunderna för kvalificerade Digital Signage-lösningar vänder sig till färre och etablerade leverantörer. Kraven på bred funktionalitet, utvecklingskompetens, välfungerande internationella utrullningsprocesser samt förmåga att kunna växa med kunderna ställer allt högre krav på leverantörsledet. Den ökade kravprofilen gynnar ZetaDisplay då vi har investerat i både organisation samt teknik- och produkt­utveckling. Vi upplever i våra kund­relationer att ZetaDisplay är väl positionerat att delta i konsolideringen av branschen. Vår satsning på internationalisering och professio­nalisering av organisationen börjar ge frukt.

Utblick

Det nyss avslutade kvartalet har gett svar på en del viktiga frågor för ZetaDisplay. Vår organisation är kapabel att leverera stora projekt med en hög komplexitetsgrad.

Vi är väl positionerade att svara på den ökade kravbilden från våra kunder och har initierat viktiga steg för att bli en ännu starkare partner till våra kunder framöver.

Malmö, november 2018

Leif Liljebrunn

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Leif Liljebrunns försorg, för offentliggörande den 8 november kl 10:15.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Leif Liljebrunn, Koncernchef och VD
Telefon 0708-45 80 52
E-mail leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Ola Burmark, CFO
Telefon 0708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av kommunikationslösningar för att påverka beteende på den sista metern i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. Vi levererar våra insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Vårt totala erbjudande omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 343 Mkr rullande 12 månader och sysselsätter över 140 medarbetare vid åtta kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Nederländerna. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.zetadisplay.com .

Bilaga

2018-10-22 ZetaDisplay ZetaDisplay får ny order från Hurtigruten om 8,5 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-22 ZetaDisplay ZetaDisplay receives new order of 8,5 MSEK from Hurtigruten Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Has received notification of contract award decision of tender regarding digital displays to Swedavia Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Har fått tilldelningsbeslut i upphandling gällande digital signage med Swedavia Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-03 ZetaDisplay Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i ZetaDisplay (ZETA TO 1) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay strengthens its organisation and appoints Daniel Oelker as Chief Communication Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay stärker sin organisation för fortsatt tillväxt och utser Daniel Oelker till Chief Communication Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-11 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signs a new agreement with Kesko Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-11 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay i Finland har tecknat avtal med Kesko Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-10 ZetaDisplay Penser Access: ZetaDisplay - En mjukvaruresa marknaden har missat Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-07 ZetaDisplay Första nyttjandeperioden för teckningsoptioner i ZetaDisplay (ZETA TO 1) inleddes den 3 september Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN in the Netherlands has signed additional orders worth SEK 5.9 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat order värd 5,9 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Completes acquisition of Norwegian Webpro AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Slutför förvärv av norska Webpro AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Stark hårdvaruförsäljning bygger framtida licensintäkter Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-17 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelseledamot förvärvar aktier för 1,9 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari–juni 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-08-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement with Specsavers Norway worth SEK 15 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal med Specsavers Norge värt 15 miljoner SEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-31 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-31 ZetaDisplay Offentliggörande av förändring av antalet aktier och röster i ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-25 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-24 ZetaDisplay Handeln i ZetaDisplays BTA är nu avslutad Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelseledamot förvärvar aktier för cirka en miljon kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-26 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelse och VD har tecknat aktier för 28,6 miljoner kronor i avslutad företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-26 ZetaDisplay ZetaDisplays företrädesemission övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 ZetaDisplay Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende ZetaDisplays företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-11 ZetaDisplay ZetaDisplays ProntoTV: Har tecknat avtal med DNB ASA för global leverans av digitaliseringslösningar Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-04 ZetaDisplay ZetaDisplay AB offentliggör emissionsprospekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 ZetaDisplay VD-brev 2: ZetaDisplay smider tillväxtplaner Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 ZetaDisplay CEO letter 2: ZetaDisplay throws growth plans Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplay’s rights issue (”the Rights Issue”) is fully guaranteed Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplays företrädesemission (”Emissionen”) är fullt ut garanterad Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay Styrelsen i ZetaDisplay AB (publ) beslutar om företrädesemission om 74,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay The board of directors of ZetaDisplay AB (publ) resolves to carry out a rights issue in the amount of SEK 74.5 million. Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplay: Acquires Webpro AS and expands its international customer base Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplay: Förvärvar Webpro AS och expanderar sin internationella kundbas Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Levererar ZetaTouch till ATG Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari–mars 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Has signed an agreement with ATG for the delivery of Digital Signage to all its stores in Sweden worth SEK 100 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Har tecknat avtal med ATG för leverans av Digital Signage till alla sina butiker i Sverige värt 100 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 ZetaDisplay Leif Liljebrunn elected Vice President of DSF: the industry’s largest member organization Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 ZetaDisplay Leif Liljebrunn utnämns till Vice President i DSF: branschens största medlemsorganisation Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: Årsredovisningen för 2017 offentliggjord Rapporter Visa Stäng
2018-04-18 ZetaDisplay KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal med McKesson Europe för leverans av Digital Signage till sina apotek i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement with McKesson Europe for the delivery of digital signage to their managed pharmacies within Europe Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-20 ZetaDisplay ZetaDisplays CEO Leif Liljebrunn kommenterar år 2017 och planerna för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 ZetaDisplay ZetaDisplay stärker sin organisation för fortsatt tillväxt och utser Ola Burmark till ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 ZetaDisplay ZetaDisplay is strengthening its organisation for continued growth and appoints Ola Burmark as new CFO Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Exekverar enligt uttalad strategi Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat order värd 6 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN in the Netherlands has signed an order worth SEK 6 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement with a leading pharmacy chain in Europe Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal med en ledande apotekskedja i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-02-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV vinner utmärkelse på ISE i Amsterdam Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV wins awards at ISE in Amsterdam Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 5 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 5 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-19 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed additional orders worth SEK 4 million for delivery to Statoil ASA Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-19 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat tilläggsorder värd 4 miljoner kronor för leverans till Statoil ASA Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Tecknar avtal värt 3,5 miljoner kronor avseende Digital Signage och elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signed a contract worth SEK 3,5 million for Digital Signage and Electronic Shelf Labels (ESL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Tecknar partneravtal med SES-imagotag, världsledande inom elektroniska hylletiketter och omnichannel-lösningar för fysisk detaljhandel Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signs partner agreement with SES-imagotag, the global leader in electronic shelf labels and omnichannel solutions for physical retail Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 3 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 3 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has received an order of SEK 15 million with an option of an additional SEK 50 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har erhållit en order på 15 MSEK med option på ytterligare 50 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Finland har tecknat ett ramavtal värt 3 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Finland has signed a framework agreement worth SEK 3 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: VD och koncernchef Leif Liljebrunn har förvärvat aktier Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: President and CEO Leif Liljebrunn has acquired shares Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-04 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN in Netherlands has signed a framework agreement worth SEK 9 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-04 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat ramavtal värt 9 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Offentliggör prospekt Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Announces prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-24 ZetaDisplay ZetaDisplays stamaktier har godkänts för handel på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-24 ZetaDisplay ZetaDisplay’s ordinary shares have been approved for trading on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: First in Europe with close cooperation with Samsung Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Först i Europa med nära samarbete med Samsung Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 ZetaDisplay ZetaDisplay: Presenterar på SvD Börsplus Temadag ”Lönsamma Småbolag” 20 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Deltar på Technology Seminar den 23 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-15 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay ångar på! Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 ZetaDisplay ZetaDisplay: Board member has acquired 50.000 shares for approximately SEK 950.000 Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelseledamot har förvärvat 50.000 aktier för ca 950.000 SEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-09 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay slutför förvärv av nederländska QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay completes acquisition of Dutch QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Completes the acquisition of LiveQube AS in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Slutför förvärv av LiveQube AS i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 ZetaDisplay ZetaDisplay: Decides on a private placement of ordinary shares for financing the acquisition of QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 ZetaDisplay ZetaDisplay: Enters into an agreement to purchase the Dutch company QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay tar storkliv ut i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Refinansierar befintliga lån och frigör 53 MSEK i likviditet samt sänker räntenivån till ca 2,0 % Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Refinances existing loans, releases SEK 53 million in liquidity, and reduces its interest rate level to approx. 2.0 % Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay beslutar om riktad emission av stamaktier för finansiering av förvärvet av QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-24 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay ingår avtal om förvärv av nederländska QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 5,5 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 5,5 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signs a framework agreement with a health care company worth SEK 3 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 ZetaDisplay ZetaDisplay: Tecknar ramavtal med ett bolag inom Healthcare värt 3 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: Sweden has signed a framework agreement worth SEK 8,5 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: Sverige har tecknat ett ramavtal värt 8,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 ZetaDisplay ZetaDisplay: Nytt digitalt butikskoncept ger Stadiums kunder digital upplevelse i butik - börsraketen ZetaDisplay bakom möjliggörande system Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 6,5 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 6,5 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: Intervju med CEO Leif Liljebrunnn i Cision Promoted med anledning av förvärv för att konsolidera växande marknad Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner