Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Apr 2022 | Vivesto

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB

Flaggningsmeddelande i Vivesto AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556332-6676 Vivesto AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2022-04-25
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 27 030 725
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 27 030 725
Andel
 – aktier 5,02389 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 5,02389 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,02389 % 27 030 725
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade 0,1786 % 960 961
 
TOTALT 5,20249 % 27 991 686
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 27 991 686
 – andel av rösträtter 5,20249 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella aktierna. Innehavet är beräknat på 538 043 455 utestående aktier och röster.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-04-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-08 Edison Investment Research Limited Oasmia Pharmaceutical (OASM): Focused on pillars of growth Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-02 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Fortsatta framsteg i projektportföljen Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-22 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Positiva data för Cantrixil Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-15 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden, intervju med Oasmia: "Vi har ett av sektorns bästa team" Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Interview with CEO Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Intervju efter det gångna kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Stora triggers i närtid Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Intervju med Oasmia "Positionerade för att nå våra högt uppsatta mål" Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Europeisk partner för Apealea nästa trigger Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Oasmia Pharmaceutical Oasmia to present at Biotech Showcase in San Francisco Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Oasmia Pharmaceutical Oasmia håller presentation på Biotech Showcase i San Francisco Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Nytt antal aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical New number of shares and votes in Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Interim report for the period May 1 – October 31, 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-12-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Oasmia Pharmaceutical Final result of the rights issue in Oasmia Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Oasmia Pharmaceutical Slutligt utfall i Oasmias företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Oasmia Pharmaceutical Oasmia’s rights issue has been oversubscribed Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Oasmia Pharmaceutical Oasmias företrädesemission övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical Rättelse: VD i Oasmia köper teckningsrätter i pågående nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical Correction: The CEO of Oasmia buys subscription rights in the ongoing rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical VD och styrelseordförande i Oasmia köper teckningsrätter i pågående nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical The CEO and Chairman of the Board of Oasmia buys subscription rights in the ongoing rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia publishes prospectus in connection with the rights issue of approximately SEK 399 million and updated information included in the prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 399 MSEK samt uppdaterad information som återfinns i prospektet Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Oasmia Pharmaceutical Oasmia invites to investor meetings in connection to the rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Oasmia Pharmaceutical Oasmia bjuder in till investerarträffar i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Oasmia Pharmaceutical Oasmia beslutar om en företrädesemission om cirka 399 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Oasmia Pharmaceutical Oasmia resolves on a rights issue of approximately SEK 399 million Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022